hematy od samoistnego włóknienia szpiku

 0    132 tarjetas    ewe0linas
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
samoistne włóknienie szpiku definicja
empezar lección
nowotwór mieloproliferacyjny cechujący się niedokrwistością, odmłodzeniem ukladu granulocytarnego, włóknieniem szpiku, powiększeniem śledziony i powstawaniem pozaszpikowych ognisk krwiotworzenia
objawy ogólne samoistnego włóknienia szpiku
empezar lección
osłabienie, brak łaknienia, utrata masy ciała, stan podgorączkowy, duszność, przyspieszone tętnopoty nocne, świąd, ból kostno- stawowy, wyniszczenie
objawy związane z włóknieniem szpiku
empezar lección
powiększenie śledzi0ony, powiększenie wątroby, nadciśnienie wrotne; plamica małopłytkowa, objawy niedokrwistości, objawy związane z ogniskami krwiotworzenia:
morfologia we włóknieniu szpiku
empezar lección
niedokrwistość normocytowa; liczba leukocytów zmniejszona, prawidłowa lub zwiększona; liczba płytek krwi może być zwiększona, prawidłowa lub zmniejszona, płytki nieprawidłowe morfologicznie i czynnościowo
biopsja i trepanobiospsja w samoistnym włóknieniu w fazie prefibrotycznej
empezar lección
zwiększona komórkowość, proliferacja linii megakariopoetycznej z towarzyszącą atypią megakariocytów, rozrost linii neutrofilopoetycznej, z często zmniejszoną erytropoezą
biopsja w fazie fibrotycznej samoistnego włóknienia szpiku
empezar lección
nie można zaaspirować szpiku (tzw. sucha biopsja)
badanie cytogenetyczne pierwotnego włoknienia szpiku
empezar lección
aberracje chromosomowe u ~60% chorych; mutacja V617F genu JAK2 (u ~60%), w większości pozostałych przypadków mutacje genów CALR (15–30%) albo MPL (10%). Ujemny wynik BCR-ABL1.
kryteria duże pierwotnego włoknienia szpiku
empezar lección
1) typowy obraz trepanobioptatu 2) wykluczenie czerwienicy prawdziwej (PV), CML, MDS i innych ch 3) obecność mutacji V617F genu JAK-2 lub innego markera
kryteria male pierwotnego włóknienia szpiku
empezar lección
) leukoerytroblastoza we krwi obwodowej 2) wzrost LDH w surowicy 3) niedokrwistość 4) powiększenie śledziony.
ilość kryteriów dużych i małych do rozpoznania pierwotnego włóknienia szpiku
empezar lección
Konieczne jest spełnienie wszystkich kryteriów dużych i 2 małych.
metoda leczenie włóknienia szpiku wydłużająca przeżycie
empezar lección
allo- HCT (daje szansę wyleczenia)
inne leczenie włoknienia szpiku
empezar lección
Leczenie cytoredukcyjne, leczenie niedokrwistości, splenektomia, napromieniowanie śledziony i ognisk krwiotworzenia, inhibitory JAK
Najgorsze spośród nowotworów mieloproliferacyjnych jest w
empezar lección
pierwotnym włoknieniu szpiku
hipereozynofilia
empezar lección
występowanie szczególnie dużej eozynofilii we krwi obwodowej (>1500/µl) i/lub nacieków eozynofilowych w tkankach
zespół hipereozynofilowy (HES)
empezar lección
uszkodzenie narządów w przebiegu eozynofilii
przewlekła białaczka eozynofilowa (CEL)
empezar lección
nowotworem mieloproliferacyjnym, w którym wskutek niekontrolowanej, klonalnej proliferacji prekursorów eozynofilów dochodzi do eozynofilii w szpiku, krwi obwodowej i tkankach.
objawy przewlekłej białaczki eozynofilowej
empezar lección
ogólne (zmęczenie, T, poty, spadek m.c), objawy kardio, oddech, skórne, ppok, neurolog
podział białaczki eozynofilowej ze wzg na liczbę eozynofilów
empezar lección
łagodna 500–1500/μl; umiarkowana 1500–5000/μl, ciężka >5000/μl)
morfologia w przewlekłej bialaczce eozynofilowej
empezar lección
eozynofilia, niedokrwistość, małopłytkowośc lub nadpłytkowość, umiarkowana leukocytoza
badania cytogenetyczne i molek w CEL
empezar lección
obecny gen fuzyjny FIP1L1-PDGFRA powstały wskutek delecji fragmentu chromosomu 4 i kodujący białko o aktywności kinazy tyrozynowej.
eozynofilia kiedy
eozynofilia cd
empezar lección
inwazje pasożytnicze, reakcje alergiczne i lekowe, eozynofilie płucne, przeszczep p. gospodarzowi, ch. Hodgkina, chłoniaki z obwodowych komórek T (PTCL), histiocytoza z komórek Langerhansa, indolentna mastocytoza układowa
nowotwór lity, alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna, przewlekłe choroby zapalne, choroby układowe tkanki łącznej, ukł zapalenia naczyń, głębokie zapalenie powięzi
leczenie CEL z genem FIP1L1-PDGFRA i rearanżacją genu PDGFRB
empezar lección
imatynib
HES bez rearanżacji PDGFRA i PDGFRB:
empezar lección
GKS np. prednizon 1 mg/kg mc.
Leczenie białaczki eozynofilowej-chorzy z liczbą eozynofilów <5000/µl i bez zmian narządowych
empezar lección
nie wymagają szybkiej cytoredukcji
leczenie CEL W razie nieskuteczności i w CEL-NOS:.
empezar lección
cytostatyki (hydroksymocznik, w razie nieskuteczności → IFN-α, w dalszej kolejności winkrystyna lub etopozyd); w razie nieskuteczności → leczenie eksperymentalne (mepolizumab(i), alemtuzumab) albo allo-HCT
mastocytowa definicja
empezar lección
Grupa chorób nowotworowych charakteryzujących się nadmierną proliferacją i nagromadzeniem nieprawidłowych mastocytów w jednym lub wielu narządach.
postacie mastocytozy
empezar lección
skórna i układowa
postacie mastocytozy skórnej CM
empezar lección
postać plamisto-grudkowa (syn. pokrzywka barwnikowa), postać rozlana, guz mastocytowy skóry
postacie mastocytozy układowej SM
empezar lección
SM o powolnym przebiegu (indolentna), SM z klonalnym rozrostem linii komórkowych niemastocytowych (nowotworem mielo- lub rzadziej limfoidalnym), agresywna SM, białaczka mastocytowa, mięsak mastocytowy, guz mastocytowy pozaskórny.
objawy skórne mastocytozy
empezar lección
żółto- lub czerwonobrązowe plamy i swędzące grudki, objaw Dariera (prawie natychmiastowe pojawienie się pokrzywki po podrażnieniu skóry ze zmianam
objawy zw z uwalnianiem mediatorów w mastocytozie
empezar lección
hipotensja, tachykardia odruchowa, omdlenia, wstrząs i ból głowy, duszność; nagłe zaczerwienienie skóry; T, ból kostny, osteopenia i osteoporoza; zmęczenie, utrata m. c, dyspepsja, biegunka i objawy choroby wrzodowej;
depresja, zaburzenia nastroju, utrata koncentracji i nadmierna senność; objawy skazy krwotocznej.
rozpoznanie mastocytozy skórnej- badanie
empezar lección
obraz histopatologiczny wycinka skóry
rozpoznanie mastocytozy ukladowej
empezar lección
na podstawie badania szpiku kostnego, biopsji zmian skórnych lub w innych narządach, badania molekularnego (mutacja D816V genu KIT) i zwiększonego stężenia tryptazy w surowicy.
rozpoznanie białaczki mastocytowej
empezar lección
mastocyty w biopsji aspiracyjnej szpiku >20%, we krwi obwodowej >10%, nacieki narządowe, często bez zmian w skórze.
leczenie CM i indolentna SM
empezar lección
leki przeciwhistaminowe, przeciwleukotrienowe, ASA, IPP gdy dolegliwości dyspeptyczne / ch. wrzodowa, miejscowo GKS i fotochemioterapia PUVA, l. hamujące degranulację mastocytów, preparaty wapnia i witamina D3, bisfosfoniany
leczenie agresywnej mastocytozy ukł (SM)
empezar lección
lekami pierwszej linii są kladrybina i IFN-α2b; u wybranych chorych allo-HCT.
leczenie białaczki mastocytowej
empezar lección
chemioterapia wielolekowa (jak w AML) lub kladrybina, ew. z IFN-α (skuteczność farmakoterapii ograniczona), allo-HCT.
przewlekła białaczka mielomonocytowa def
empezar lección
Nowotwór mielodysplastyczno-mieloproliferacyjny, charakteryzujący się przewlekłą monocytozą we krwi obwodowej, nieobecnością chromosomu Ph i genu BCR-ABL1 oraz blastozą szpiku ≤20%.
przewlekła bialaczka mielomonocytowa Objawy wywołane pozaszpikowymi naciekami komórek białaczkowych:
empezar lección
powiększenie wątroby, śledziony i węzłów chłonnych, zmiany skórne, płyn wysiękowy w jamie opłucnej, jamie osierdzia i jamie otrzewnej przy dużej liczbie monocytów we krwi.
objawy wynikające z cyotpeni w przewleklej białaczce mielomonocytowej
empezar lección
niedokrwistość → osłabienie, szybka męczliwość, tachykardia, bladość skóry; neutropenia → większa skłonność do zakażeń; małopłytkowość → skaza krwotoczna.
morfologia w przewlekłej białaczce mielomonocytowej
empezar lección
monocytoza >1000/µl, liczba leukocytów różna, niekiedy zmiany dysplastyczne, nieznaczna bazofilia i eozynofilia; niedokrwistość normocytowa (rzadko makrocytowa), często umiarkowana małopłytkowość, mogą wystąpić nietypowe płytki olbrzymie.
Biopsja aspiracyjna i trepanobiopsja szpiku: w przewlekłej białaczce mielomonocytowej
empezar lección
szpik bogatokom, najczęściej dominuje l. neutrofilopoetyczna lub erytropoetyczna, proliferacja monocytów, zmiany dysplastyczne, megakariocyty z niepraw segmentacją
przewlekła białaczka mielomonocytowa adania cytogenetyczne, molekularne i immunofenotypowe
empezar lección
klonalne, nieswoiste zaburzenia cytogenetyczne u 20–40% chorych. Ujemny wynik BCR-ABL1, wykluczenie rearanżacji PDGFRA i PDGFRB. U 10–20% chorych występuje mutacja genu JAK2.
badania obraz przewlekłej białaczki mielomonocytowej
empezar lección
USG- powiększenie śledziony, wątroby lub węzłów chłonnych oraz obecność płynu w jamie otrzewnej. RTG klatki piersiowej – ujawnia płyn w jamach opłucnej. Echokardiografia – ujawnia płyn w jamie osierdzia.
kryteria rozpoznania
empezar lección
przewlekłej białaczki monomielocytowej
inne przyczyny monocytozy
empezar lección
zakażenia, ch. p. pok, tk. łącznej, ch. ziarniniakowe, ch. ukł krwiotwórczego
leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytowej
empezar lección
1. Leczenie wspomagające: jak w MDS. 2. allo-HCT: jedyna metoda dająca szansę na wyleczenie, 3. Leczenie cytoredukcyjne: 4. Leki hipometylujące:
przewlekła białaczka limfocytowa CLL- def
empezar lección
Choroba nowotworowa morfologicznie dojrzałych limfocytów B występujących we krwi, szpiku kostnym, tkance limfatycznej i w innych narządach
Najczęstsza postać białaczki u dorosłych w Europie i Ameryce Północnej
empezar lección
przewlekła białaczka limfocytowa CLL
przewlekła białaczka limfocytowa CLL- objawy
empezar lección
początkowo brak/ niespecyficzne
rodzaje klasyfikacji CLL
empezar lección
wg Raila i Bineta
CLL morfologia
empezar lección
limfocytoza >5000/µl, z przeważającymi małymi, dojrzałymi morfologicznie limfocytami i charakterystycznymi jądrami uszkodzonych limfocytów – tzw. cienie Gumprechta, niedokrwistość i małopłytkowość
Badanie immunofenotypowe krwi lub szpiku w CLL
empezar lección
charakterystyczna koekspresja antygenów B-komórkowych (CD19, CD22), CD23 oraz antygenu T-komórkowego CD5
kryteria rozpoznania CLL
empezar lección
1) limfocytoza krwi obwodowej ≥5000/µl z przeważającą populacją morfologicznie dojrzałych, małych limfocytów 2) potwierdzenie klonalności krążących limfocytów B mających charakterystyczny immunofenotyp w cytometrii przepływowej krwi obwodowe
Chłoniak z małych limfocytów (SLL) to
empezar lección
niebiałaczkowa postać CLL (identyczna morfologicznie i immunofenotypowo) cechująca się powiększeniem węzłów chłonnych i/lub śledziony, z limfocytozą krwi obwodowej <5000/µl, bez cytopenii spowodowanych nacieczeniem szpiku.
leczenie pierwszej lini CLL
empezar lección
analogi puryn w monoterapii lub schematach skojarzonych (u młodych chorych lub starszych bez istotnych chorób towarzyszących zaleca się cykl FCR lub CCR, chlorambucyl w monoterapii albo w skojarzeniu z pciałem anty-CD20
chłoniaki nieziarnicze podział
empezar lección
1) białaczka/chłoniak limfoblastyczny B- lub T-komórkowy (B/T-ALL/LBL) 2) nowotwory z dojrzałych komórek B: 3) nowotwory z dojrzałych komórek T i NK:
do nowotworów z dojrzałych małych kom B należy
empezar lección
przewlekła białaczka limfocytowa/ch. z małych limfocytów (CLL/SLL, białaczka włochatokomórkowa (HCL), ch. strefy brzeżnej (MZL), ch. grudkowy (FL), ch. limfoplazmocytowy/makroglobulinemia Waldenströma (LPL/WM), ch z kom. płaszcza (MCL)
b) chłoniaki z dużych i średnich komórek B:
empezar lección
b) chłoniaki z dużych i średnich komórek B: chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) i jego warianty, chłoniak Burkitta (BL)
chloniaki agresywne
empezar lección
chłoniaki B-komórkowe – DLBCL i MCL, większość chłoniaków T-komórkowych. Chorzy przeżywają bez leczenia od kilku do kilkunastu miesięcy.
chłoniak indolentne
empezar lección
większość chłoniaków z małych kom B (FL, CLL/SLL, LPL/WM, MZL) i część linii T (MF, LGL).
bardzo agresywne chłoniaki nieziarnicze
empezar lección
ALL/LBL, BL. Chorzy przeżywają bez leczenia od kilku do kilkunastu tygodni.
na podst czego stawia się rozpoznanie ch. nieziarniczych
empezar lección
Na podstawie badania histologicznego i immunohistochemicznego całego węzła chłonnego lub fragmentu zajętego narządu.
leczenie chłoniaków agresywnych
empezar lección
chemioterapięa wielolekowa (np. CHOP) w skojarzeniu z rytuksymabem (w NHL B-komórkowych) i/lub uzupełniającym napromienianiem miejsca pierwotnej lokalizacji chłoniaka; w grupie dużego ryzyka rozważ auto-HCT.
chłoniak Chodgkina definicja
empezar lección
klonalny rozrost tzw. komórek Reed i Sternberga oraz komórek Hodgkina, wywodzących się z linii komórek B, otoczonych komórkami odczynowymi, głównie w obrębie węzłów chłonnych.
klasyfikacja histopatologiczna chłoniaka Hodgkina
empezar lección
1) klasyczny 2) HLchłoniak Hodgkina nieklasyczny (guzkowy z przewagą limfocytów)
HL klasyczny
empezar lección
stwardnienie guzkowe (NSHL; 70–80% przypadków HL), postać mieszana (MCHL), postać z zanikiem limfocytów (LDHL), postać bogata w limfocyty (LRCHL)
HL nieklasyczny
empezar lección
kilka procent chorych, zajęte węzły chłonne obwodowe (najczęściej w jednej okolicy limfatycznej), przebiega zwykle bardzo powoli, przez wiele lat bez klinicznej progresji, wznowy dobrze poddają się leczeniu.
chłoniak Hodgkina Niekorzystne czynniki rokownicze w stadium I i II
empezar lección
rozległy guz w śródpiersiu (o wymiarach >1/3 maks. wymiaru poprzecznego klatki piersiowej), OB >50 mm (>30 mm przy obecnych objawach B), wiek ≥50 lat, ≥3 zajęte grupy węzłów chłonnych, zajęcie narządów pozalimfatycznych
chłoniak Hodgkina Niekorzystne czynniki rokownicze w stadium III i IVI
empezar lección
stężenie albuminy <4,0 g/dl, stężenie Hb <10,5 g/dl, płeć męska, wiek ≥45 lat, IV stopień zaawansowania klinicznego, leukocytoza ≥15 000/µl, limfocytopenia <600/µl lub <8%.
leczenie chłoniaka Hodgkina klasyczne I rzut
empezar lección
chemioterapia w skojarzeniu z radioterapią na zmiany resztkowe lub okolice pierwotnie zajęte.
szpiczak plazmocytowy def
empezar lección
ch. nowotworowa charakt się proliferacją i gromadzeniem monoklonalnych plazmocytów, wytwarzających monoklonalną immunoglobulinę lub same monoklonalne łańcuchy lekkie Ig (tzw. białko M).
szpiczak plazmocytowy morfologia
empezar lección
u większości chorych niedokrwistość normocytowa, normochromiczna, rzadziej makrocytoza, u 50% chorych rulonizacja erytrocytów, rzadziej leukopenia, małopłytkowość.
szpiczak bezobjawowy- kryteria rozpoznania
empezar lección
białko M w surowicy ≥30 g/l lub w moczu >500 mg/24 h i/lub klonalne plazmocyty w szpiku 10–60%, niespełnione kryteria CRAB i SLiM, bez amyloidozy AL
kryteria rozpoznania szpiczaka MM
empezar lección
klonalne plazmocyty w szpiku >10% lub potwierdzony w biopsji guz plazmocytowy kostny lub pozaszpikowy oraz ≥1 z 1) kryteria uszkodzenia narządowego związanego ze szpiczakiem (CRAB): 2) ≥1 biomarker nowotworu (SLiM):
kryteria uszkodzenia narządowego związanego ze szpiczakiem (CRAB
empezar lección
a) hiperkalcemia (>0,25 mmol/l powyżej ggn lub >2,75 mmol/l b) niewydolność nerek c) niedokrwistość d) uszkodzenia kostne
biomarkery nowotworu SLIM szpiczak
empezar lección
a) plazmocyty w szpiku >60% b) stosunek wolnych łańcuchów lekkich w surowicy (κ/λ lub λ/κ) >100 przy stężeniu łańcuchów monoklonalnych >100 mg/l c) >1 zmiana ogniskowa o wymiarze ≥5 mm w MR.
leczenie u ch na szpiczaka bezobjawowego („tlącego”)
empezar lección
obserwacja
młodzi lub nieobciążeni chorzy >7- rż na szpiczaka- leczenie
empezar lección
3–4 cykli schematu 3-lekowego zawierającego bortezomib (VTD [bortezomib + talidomid + deksametazon], VCD [bortezomib + cyklofosfamid + deksometazon], PAD [bortezomib + doksorubicyna + deksometazon
odosobniony guz plazmocytowy leczenie
empezar lección
operacja lub napromienianie
zespół hemofagocytowy def
empezar lección
zaburzenie reg immunologicznej wywołanym przez cytokiny prozapalne przy współistniejącej niesprawności komórek odpornościowych (NK i cytotoksycznych limf T) uwarunkowanej gen lub nabytej, ch z autoagresji lub nowotwór złośliwy
czym się różni zespół aktywacji makrofagów od typowego HLH
empezar lección
dużym stężeniem CRP w osoczu
obraz kliniczny zespołu hemofagocytowego
empezar lección
Stała T, powiększenie wątroby i śledziony; objawy skazy krwotocznej (nie zawsze), bladość i/lub zażółcenie powłok, niekiedy obrzęki, osutkę, wysięki w jamach ciała i zaburzenia świadomości.
kryteria rozpoznania zespołu hemofagocytowego
rozpoznanie molek min 5 z 8 kryteriów
empezar lección
1) T≥38,5°C 2) powiększ śledziony 3) cytopenia ≥2 z 3 linii 4) hipertriglicerydemia i/lub hipofibrynogenemia
5) hiperferrytynemia ≥500 µg/l 6) hemofagocyty w szpiku, PMR lub węzłach chłonnych 7) zmniejszona aktywność komórek NK lub jej brak 8) stężenie sCD25 (łańcuch α receptora interleukiny 2) ≥2400 U/ml.
podst różnicowania zespołu hemofagocytowego np. ze wstrząsem
empezar lección
hiperferrytynemia, osiągająca 70 000 ng/ml i więcej
duże steż ferrytyny + gorączka u dorosłych TYLKO
empezar lección
HLH oraz choroba Stilla (która też często wywołuje HLH)
LECZENIE ZESPOLU HEMOFAGOCYTOWEGO
empezar lección
HLH–2004 (etopozyd, deksametazon, cyklosporyna); przez 8 tyg.; w razie zajęcia OUN → metotreksat i.t.
obraz kliniczny niedoborow odporności
empezar lección
Częste, przewlekłe i nawracające zakaż lub (rzadziej) objawy autoimmunizacji. Zakażenia mają ciężki, niejednokrotnie nietypowy i długotrwały przebieg, są oporne na antybiotykoterapię.
dla niedoborów odporności humoralnej charakter są
empezar lección
nawracające zakażenia dróg oddechowych i zatok przynosowych wywołane przez bakterie otoczkowe (np. Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae).
objawy ostrzegawcze pierwotnego niedoboru odporności
6 objawów wg ESID
empezar lección
≥4 zakaż wymagające antybiotykoterapii (ucha, oskrzeli, zatok przynosowych lub płuc) w ciągu roku; i nawracające/wymagające długotrwałego leczenia zakaż
≥2 ciężkie zakaż bakteryjne (kości i szpiku, opon m-r, tk podskórnej, sepsa); ≥2 potwierdzone RTG zap płuc w ciągu 3 lat; zakaż o nietypowej lok/wywołane przez nietypowe patogeny; występowanie rodzinne
postępowanie w asplenii
empezar lección
wskazane są szczepienia p bakteriom otoczkowym (S. pneumoniae, H. influenzae typu b, N. meningitidis) i p grypie. W przypadku planowej splenektomii szczepienie należy wykonać najpóźniej 2 tyg. przed zabiegiem, a jeśli nie jest to możliwe, to zaraz po
skaza krwotoczna naczyniowa def
empezar lección
pojawianie się płaskich lub grudkowych wykwitów na skórze lub błonach śluzowych z powodu wady lub uszkodzenia naczyń krwionośnych
skazy krwotoczne naczyniowe wrodzone
empezar lección
1) wrodzona naczyniakowatość krwotoczna – choroba Rendu, Oslera i Webera 2) plamice we wrodzonych chorobach tkanki łącznej – zespół Ehlersa i Danlosa, zespół Marfana, wrodzona łamliwość kości.
Skazy krwotoczne naczyniowe nabyte
cd
empezar lección
1. zapalenie naczyń zw z p/ciałami IgA, 2. 2) plamice związane ze zwiększeniem ciśnienia żylnego 3. z awitaminozą, 4. z nadmiarem GKS, 5. plamica starcza 6. zwykla
7. plamica w dysproteinemiach i w amyloidozie 8. zw z urazami i oparzeniami słonecznymi 9. w przebiegu zakażen 10. zw ze zmianami zakrzepowo-zatorowymi 11. polekowe 12. psych
plamice we wrodzonych ch tkanki łącznej
empezar lección
zespół Ehlersa i Danlosa, zespół Marfana, wrodzona łamliwość kości.
plamice zw ze zwiększeniem ciśnienia żylnego
empezar lección
drobne, punkcikowate wybroczyny na twarzy i górnej części tułowia powstające w wyniku kaszlu, wymiotów, dźwigania ciężarów, u kobiet po porodzie lub na kończynach dolnych w wyniku zastoju żylnego
plamica zw z nadmiarem GKS
empezar lección
w chorobie lub zespole Cushinga): wybroczyny na wyprostnych powierzchniach przedramion, podbiegnięcia krwawe (siniaki), cienka, wiotka i lśniąca skóra. Nie ma skutecznego sposobu leczenia.
plamica zwykła
empezar lección
łagodna skaza krwotoczna u młodych kobiet, nasilająca się w czasie miesiączek, prawdopodobnie pod wpływem hormonów żeńskich
plamice zw ze zmianami zakrzepowo- zatorowymi
empezar lección
sinica dalszych części ciała ze współistniejącymi zmianami krwotocznymi i martwiczymi w DIC, martwica skóry wywołana przez VKA, siność siatkowata w z. antyfosfolipidowym
plamica polekowa- jakie leki
empezar lección
allopurynol, cytarabina, atropina, barbiturany, chinidyna, fenytoina, izoniazyd, metotreksat, morfina, naproksen, nitrofurantoina, penicyliny, piroksykam, sulfonamidy, związki jodu
typowe objawy plamicy o podłożu psychicznym
empezar lección
bolesne wybroczyny ulegające obrzękowi i zmiany rumieniowate na kończynach górnych i udach, których pojawienie się poprzedza uczucie swędzenia, palenia lub bólu
liczba płytek w malopłytkowości
empezar lección
<150 000/µl.
podział małopłytkowości
empezar lección
1. centrane 2. mieszane 3. obwodowe 4. zw z sekwenstracją płytek krwi 5. z rozcieńczenia
małopłytkowośc wrodzona przyczyna
empezar lección
zmiejszone wytwarzanie płytek
małopłytkowość mieszana przyczyna
empezar lección
spowodowana nadmiernym usuwaniem płytek krwi z krążenia i zmniejszonym wytwarzaniem płytek – pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ITP)
małopłytkowośc obwodowa przyczyna
empezar lección
spowodowane nadmiernym usuwaniem płytek krwi z krążenia
małopłytkowość rzekoma
empezar lección
artefakt lab spowodowany aglutynacją płytek in vitro we krwi pobranej do probówki z EDTA; Aglutynacja zachodzi pod wpływem przeciwciał występujących u ~0,2% osób zdrowych, gdy spada stężenie jonów wapniowych wiązanych przez EDTA.
małopłytkowość centralna nabyta kiedy
+
empezar lección
Dz. leków przewlekły alkoholizm, z. wirusowe, niedobor wit B12 /kw. foliowego, nacieczenia, włóknienia szpiku, nocna napadowa hemoglobinuria, dz. p. jonizującego
niedokrwistości aplastyczna, wybiórcza aplazji megakariocytowaj, małopłytkowoś cykliczna
małopłytkowość centralna podział
empezar lección
wrodzone i nabyte
małopłytkowość obwodowa podział
empezar lección
immunologiczne i nieimmunologiczne
małopłytkowość obwodowa immunologiczna przyczyny
empezar lección
poprzetoczeniowa, polekowa, w przebiegu zakażeń, ch. autoimmunologicznych, chloniaków nieziarniczych, malopłytkowość cieżarnych, po alogenicznym przeszczepieniu szpiku, po leczeniu surowicą antylimfocytową lub antytymocytową
małopłytkowośc centralna wrodzona leczenie
empezar lección
w razie potrzeby przetaczaj KKP, w szczególnie ciężkich przypadkach rozważ splenektomię lub alogeniczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych
małopłytkowośc centralna nabyta leczenie
empezar lección
usuń czynnik sprawczy, lecz chorobę podstawową, w razie potrzeby przetaczaj KKP.
nabyta choroba immunologiczna cech się izolowaną małopłytkowością,100000 ul
empezar lección
pierwotna małopłytkowośc immunologiczna
pierwotna małopłytkowośćimmunologiczna objawy
empezar lección
krwawienia z nosa i dziąseł, obfite i przedłużające się miesiączki, wybroczyny skórne, zwiększona skłonność do powstawania podbiegnięć krwawych. Nadmierne krwawienia po uszkodzeniu tk
kiedy nie leczymy pierwotnej małopłytkowości immunologicznej
empezar lección
jeśli liczba płytek >30 000/µl i nie występują objawy skazy krwotocznej.
I rzut pierwotnej malopłytkowości immunologicznej
empezar lección
GKS: deksametazon p.o. lub i.v., alternatywnie prednizon lub metylprednizolon, do uzyskania wzrostu liczby płytek >50 000/µl, stopniowo zmniejszaj dawkę.
leczenie II rzutu pierwotnej małopłytkowości immunologicznej
empezar lección
splenektomia, IVIG, agoniści receptora trombopoetyny, rytuksymab, l. immunosupresyjne
typowe cechy małoplytkowości obwodowych
empezar lección
zwiększenie średniej objętości płytek krwi i liczby megakariocytów w szpiku oraz skrócenie czasu życia płytek powodujące zmniejszenie ich liczby we krwi krążącej, pomimo znacznego zwiększenia wytwarzania płytek w szpiku.
do małopłytkowości obwodowej nieiimunologicznej należy
empezar lección
1. Zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP, zespół Moschcowitza) 2. Zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS) i atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy (aHUS) 3) TMA spowodowana przez leki
zakrzepowa plamica małopłytkowa jest spowodowana obecnością
empezar lección
autoprzeciwciał przeciwko osoczowej metaloproteinazie ADAMTS-13 rozkładającej „niezwykle wielkie” multimery czynnika von Willebranda (ULvWF).
zakrzepowa plamica małopłytkowa kiedy objawy
empezar lección
po zadziałaniu dodatkowego czynnika, np. zakażenia lub ciąży.
zakrzepowa plamica małopłytkowa jakie objawy
empezar lección
objawy skazy krwotocznej małopłytkowej i hemolizy (niedokrwistość i żółtaczka), niedokrwienia OUN (splątanie, ból głowy, objawy ogniskowe, T, ból brzucha, ból w kl piersiowej, niewydolność nerek.
rozpoznanie zakrzepowej plamicy malopłytkowej
empezar lección
na podstawie obrazu klinicznego. Wystarczy stwierdzenie MAHA (z obecnością schistocytów) i małopłytkowości bez innej uchwytnej przyczyny. Pomocne jest wykazanie zmniejszonej aktywności ADAMTS-13 i obecności przeciwciał anty-ADAMTS-13.
leczenie I linii zakrzepowej plamicy malopłytkowe
empezar lección
1) plazmafereza całkowita 2. GKS 3) rytuksymab
zespół hemolityczno-mocznicowy def
empezar lección
mikroangiopatia zakrzepowa z ciężką niedokrwistością hemolityczną i małopłytkowością, z dominującym w obrazie klinicznym upośledzeniem czynności nerek.
najczęstsza przyczyna zespółu hemolityczno-mocznicowego
empezar lección
90% przypadków zakażenie bakterią wytwarzającą werotoksynę – enterokrwotocznym szczepem Escherichia coli (EHEC, serotyp O157: H7 lub O104: H4) lub Shigella dysenteriae (częściej u dzieci).
aHUS- atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy przycyzna
empezar lección
niekontrolowana aktywacji ukł dopełniacza drogą alternatywną. ->niekontrolowana synteza C5a i C5b–9 na kom śródbłonka
obraz kliniczny HUS
empezar lección
bywa poprzedzony biegunką krwotoczną, zak dróg moczowych /skóry. Niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość i niewydolność nerek, często z nadciśnieniem tętniczym i gorączką. O. neurologiczne rzadko.
aHUS objawy kliniczne
empezar lección
znacznie cięższy w porównaniu z HUS. Zmiany zakrzepowe lokalizują się głównie w nerkach, ale u 30% chorych obejmują również naczynia mózgu, serca, płuc i trzustki. Częste są nawroty choroby.
leczenie HUS
empezar lección
objawowe, wczesne zastosowanie hemodializ i przetaczanie KKCz
leczenie aHUS
empezar lección
ekulizumab, w przypadku jego niedostępności – plazmafereza całkowita; ponadto leczenie wspomagające (nerkozastępcze, przetaczanie KKCz).

Debes iniciar sesión para poder comentar.