Genetyka (1-4)

5  2    63 tarjetas    Zuzakitko
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
DNA
empezar lección
kwas deoksyrybonukleinowy, nośnik informacji genetycznej
genetyka
empezar lección
genetyka polaco
badanie dziedziczenia cech i zmienności organizmów
inżynieria genetyczna
empezar lección
inżynieria genetyczna polaco
pozwala na ingerowanie w materiał genetyczny w taki sposób, że ulegają zmianie cechy dziedziczne
biotechnologia nowoczesna
empezar lección
projektowanie organizmów o właściwościach przydatnych człowiekowi
nukleotyd
empezar lección
składa się z: cukru-deoksyrybozy, zasady azotowej, reszty kwasu fosforowego (V)
zasady azotowe
empezar lección
DNA: guanina, cytozyna, adenina, tymina RNA: adenina, uracyl, cytozyna, guanina
sekwencja DNA
empezar lección
kolejność występowania poszczególnych nukleotydów w nici DNA
podwójna helisa
empezar lección
model budowy DNA
zasada komplementarności
empezar lección
wyznacza sekwencję nukleotydów drugiej nici
replikacja DNA
empezar lección
podwojenie DNA, dokładne kopiowanie cząsteczek w stosunkowo krótkim czasie
polimeraza DNA
empezar lección
enzym, dobudowuje do matrycy komplementarne nukleotydy i łączy je w nową nić
nić DNA jest semikonserwatywna
empezar lección
każda nową nić DNA zawiera jedną stara nić
RNA
empezar lección
kwas rybonukleinowy,
ryboza
empezar lección
cukier wchodzący w skład RNA
mRNA
empezar lección
matrycowy, przenosi informację o sekwencji aminokwasów w białku cząsteczki DNA na rybosomy
rRNA
empezar lección
rybosomowy, wchodzi w skład rybosomów
tRNA
empezar lección
transportowe, dostarcza aminokwasy na rybosomy
białka enzymatyczne
empezar lección
przyspieszają przebieg reakcji w organizmie; lipaza, pepsyna
białka budulcowe
empezar lección
wchodzą w skład struktur w organizmie; kolagen, keratyna
białka motoryczne
empezar lección
umożliwiają ruch w komórkach i tkankach; aktyna, miozyna
białka transportujące
empezar lección
odpowiadaja za przenoszenie wielu związków; hemoglobina
białka regulacyjne
empezar lección
regulują procesy przebiegające w komórkach; insulina
białka obronne
empezar lección
ochraniają organizm m.in. przed infekcjami; przeciwciała
białka magazynujące
empezar lección
umożliwiają gromadzenie ważnych związków; ferrytyna (magazynuje żelazo)
gen
empezar lección
odcinek DNA dotyczący budowy jednego białka (łańcucha polipeptydowego) lub jednej cząsteczki RNA
geny bakterii (organizmów prokariotycznych)
empezar lección
leżą obok siebie, nie są oddzielone odcinkami niekodującymi
geny organizmów eukariotycznych
empezar lección
między genami występuje dużo odcinków nie kodujących
pozagenowe DNA
empezar lección
nie kodujące ani białka ani RNA, przypuszcza się, że biorą udział w regulowaniu procesów
eksony
empezar lección
odcinki kodujące, zazwyczaj krótsze
introny
empezar lección
niekodujące
genom
empezar lección
kompletny zapis informacji genetycznej danego organizmu; określa się tez tak materiał genetyczny wirusów
genom bakterii
empezar lección
stanowi go duża cząsteczka DNA nazywana chromosomem bakteryjnym oraz małe cząsteczki-plazmidy
nukleoid
empezar lección
miejsce występowania genomu bakterii
plazmidy
empezar lección
geny w plazmidach nie zawsze kodują informacje niezbędne do życia ale przydatne
komórki eukariotyczne
empezar lección
posiadające jądro
komórki prokariotyczne
empezar lección
mają substancje jądrową
cząsteczki DNA
empezar lección
występują: w mitochondriach, chloroplastach i jądrze komórkowym
Wszystkie komórki organizmu mają identyczny genom
empezar lección
różnice powoduje to, że aktywna jest tylko część genów
chromatyna
empezar lección
tworzy ją: kwas deoksyrybonukleinowy związany z białkami; ma ona postać długich cienkich nici które podczas podziału staja się zwarte tak, że mozna wyodrębnić poszczególne cząsteczki DNA
chromosom
empezar lección
część chromatyny która podczas podziału ma dwie identyczne cząsteczki DNA
nukleosom
empezar lección
fragment nici nawinięty na białka, podstawowa jednostka chromatyny
centromer
empezar lección
zwężenie w chromosomie wyznaczające ramiona, umozliwia on rozdzielenie materiału genetycznego podczas podziału komórki
chromosom mitotyczny
empezar lección
zawiera dwie identyczne cząsteczki DNA
kariotyp
empezar lección
zestaw chromosomów charakterystyczny dla komórki somatycznej danego organizmu
chromosomy homologiczne
empezar lección
chromosomy podobne do siebie
diploidalne
empezar lección
organizmy i komórki o podwójnym zestawie chromosomów
haploidalne
empezar lección
mające pojedynczy zestaw chromosomów
poliploidalne
empezar lección
zawierają więcej niż po dwa chromosomy każdej pary
kod genetyczny
empezar lección
sposób zapisu informacji genetycznej o budowie białek w sekwencji DNA
kodon
empezar lección
trzy kolejne nukleotydy kodujące jeden aminokwas
trójkowy
empezar lección
trzy kolejne nukleotydy kodują jeden aminokwas
jednoznaczny
empezar lección
każdy kodon koduje jeden i ten sam aminokwas
bezprzecinkowy
empezar lección
między kodonami nie ma przerw
zdegenerowany
empezar lección
kilka kodonów może kodować ten sam aminokwas
niezachodzący
empezar lección
każdy nukleotyd wchodzi w skład tylko jednego kodonu
uniwersalny
empezar lección
prwaie wszystkie organizmy te same kodony oznaczają te same aminokwasy
cechy kodu genetycznego
empezar lección
trójkowy, jednoznaczny, bezprzecinkowy, zdegenerowany, niezachodzący, uniwersalny
kodon STOP
empezar lección
informuje o zakończeniu odczytywaniu informacji o sekwencji aminokwasów o danym białku (trzy kodony)
ekspresja genu
empezar lección
proces odczytywania informacji genetycznej
transkrypcja
empezar lección
odczytywanie genów następuje w nim od DNA do rRNA lub tRNA
translacja
empezar lección
na podstawie nukleotydów w mRNA przy udziale tRNA zachodzi synteza białka
antykodon
empezar lección
sekwencja trzech nukleotydów komplementarna do danego kodonu tRNA
modyfikacje białka
empezar lección
odcięcie fragmentu białka z jego końców i ze środka, czy przyłączeniu aminokwasów różnych grup chemicznych

Lecciones similares:

genetyka cd

Debes iniciar sesión para poder comentar.