English Attack A2 v4

 0    22 tarjetas    lukaskorol
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
shatter (v)
My phone's glass screen shattered when I dropped it.
empezar lección
roztrzaskać
Szklany ekran mojego telefonu roztrzaskał się, gdy go upuściłem.
fateful (adj)
The fateful meeting between the two countries' presidents will decide whether they go to war, or make peace instead.
empezar lección
doniosły
Fatalne spotkanie prezydentów obu krajów zadecyduje, czy pójdą na wojnę, czy zamiast tego zawrą pokój.
enslaving (n)
Most of the world's countries have outlawed the act of humans enslaving one another.
empezar lección
zniewolenie, uczynienie niewolnikiem
Większość krajów świata zakazała aktu wzajemnego zniewalania się ludzi.
unplugged (adj)
I have decided to go totally unplugged for a few days. I have already turned my phone off and will not check my e-mails during this vacation.
empezar lección
wyłączony z sieci, odłączony od kontaktu
Zdecydowałem się na kilka dni całkowicie odłączyć. Wyłączyłem już telefon i nie będę sprawdzał e-maili w te wakacje.
hand over (pv)
Please hand over your answer sheets, the test is over.
empezar lección
podawać, oddawać (np. słuchawkę telefonu)
Proszę oddać arkusze odpowiedzi, test dobiegł końca.
reinforcement (n)
We cannot win this battle on our own; we need headquarters to send reinforcements to come help us!
empezar lección
wzmocnienie (oddziałów), zasilanie (wojsk)
Nie możemy sami wygrać tej bitwy; Potrzebujemy kwatery głównej, aby wysłać wzmocnienie, które przyjdą nam z pomocą!
rookie (n)(US)
I'll show you how to do it, rookie.
empezar lección
żółtodziób, nowicjusz (np. w sporcie)(US)
Pokażę ci jak to się robi, żółtodziobie.
scholarship (n)
If you are very good at football, a U.S. university may grant you a sports scholarship which would pay for your studies there.
empezar lección
stypendium naukowe
Jeśli jesteś bardzo dobry w piłce nożnej, uniwersytet w USA może przyznać Ci stypendium sportowe, które pokryje koszty studiów.
gotcha
When the detective was able to prove that Manfred had stolen the money, he whispered "Gotcha!" into his ear.
empezar lección
mam cię! (przy znalezieniu kogoś, złapaniu kogoś)
Kiedy detektyw zdołał udowodnić, że Manfred ukradł pieniądze, wyszeptał „Mam cię!” Do jego ucha.
dilation (n)
Exercise causes dilation of your blood vessels, so that they can take in more oxygen.
empezar lección
rozszerzenie (np. źrenic)
Ćwiczenia powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych, dzięki czemu mogą pobierać więcej tlenu.
iris (n)
When we say that a person has "blue eyes," we mean that each iris is blue in color.
empezar lección
tęczówka (część oka)
Kiedy mówimy, że dana osoba ma „niebieskie oczy”, mamy na myśli, że każda tęczówka jest koloru niebieskiego.
indulge (v)
Please indulge my son by letting him play on your football team. He really wants to wear the team uniform.
empezar lección
pozwalać sobie (na coś)
Proszę, pozwól mojemu synowi grać w twojej drużynie piłkarskiej. Naprawdę chce nosić strój drużyny.
bail (n)
The accused thief will be let go if he can provide $20,000 bail. If he can't find the money, he will remain in jail.
empezar lección
kaucja, poręczenie (np. za więźnia)
Oskarżony złodziej zostanie zwolniony, jeśli zdoła wpłacić kaucję w wysokości 20 000 dolarów. Jeśli nie może znaleźć pieniędzy, pozostanie w więzieniu.
bondsman (n)
Pauline could not afford to get her brother out of jail, so she hired a bondsman to help her arrange payment.
empezar lección
poręczyciel
Pauline nie było stać na wyciągnięcie brata z więzienia, więc wynajęła poręczyciela, aby pomógł jej załatwić płatność.
ash (n)
The floor of the room where the people were smoking was full of ash and cigarette butts.
empezar lección
popiół
Podłoga pokoju, w którym palili ludzie, była pełna popiołu i niedopałków papierosów.
ape (n)
The zoo has many different kinds of apes in captivity, they are larger than the monkeys but smaller than the elephants.
empezar lección
małpa człekokształtna
Zoo ma wiele różnych małp człekokształtnych w niewoli, są one większe niż małpy, ale mniejsze niż słonie.
for good (adverb)
I think he settled in Warsaw for good.
empezar lección
na dobre, na zawsze
Myślę, że osiadł w Warszawie na dobre.
pull over (v)
Eliza was pulled over today for speeding and got a ticket.
empezar lección
zjeżdżać na bok, zatrzymywać się na poboczu
Eliza została dziś zatrzymana za przekroczenie prędkości i dostała mandat.
affirmative (n)
"Okay, affirmative Captain" the soldier said to his commander.
empezar lección
potwierdzenie, zgoda
„Dobra, zgoda kapitanie” powiedział żołnierz do swojego dowódcy.
get it (v)
Now that you have a tutor helping you with math, are you getting it more? Is it becoming easier?
empezar lección
rozumieć coś
Teraz, gdy masz korepetytora, który pomaga ci w matematyce, czy rozumiesz więcej? Czy to staje się łatwiejsze?
shine something on something
My neighbors are being really annoying, I'll just shine them on so they leave me alone.
empezar lección
zaświecić czymś na coś
Moi sąsiedzi są naprawdę denerwujący, po prostu będę ich oświecać, żeby zostawili mnie w spokoju.
setting (n)
What is the setting of your book? Does it take place in your neighborhood, or in an exotic location?
empezar lección
the place or surroundings where something will happen
Jaka jest sceneria twojej książki? Czy to się dzieje w Twojej okolicy, czy w egzotycznym miejscu?

Debes iniciar sesión para poder comentar.