Education – Basic Polish Vocabulary

5  1    42 tarjetas    VocApp
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término
definición

bad marks
My parents won't take me to the cinema because of my bad marks at school.
empezar lección
złe oceny
Moi rodzice nie zabiorą mnie do kina z powodu moich złych ocen.

blackboard
I'd like John to write the sentence on the blackboard.
empezar lección
tablica
Chciałbym, żeby John zapisał zdanie na tablicy.

certificate
Dorothy passed her French exam and now she's waiting for the certificate.
empezar lección
certyfikat
Dorota zdała egzamin z francuskiego i teraz czeka na certyfikat.

class
I'm in class 6b this year.
empezar lección
klasa
W tym roku jestem w klasie 6b.

classmate
Tim is my classmate and we sit at the same desk.
empezar lección
kolega z klasy
Tim jest kolegą z klasy, razem siedzimy w ławce.

classroom
The pupils decorated their classroom with pictures and paper flowers.
empezar lección
klasa
Uczniowe udekorowali klasę rysunkami i kwiatkami z papieru.

diploma
Last year I got a diploma in Law.
empezar lección
dyplom
W ubiegłym roku uzyskałem dyplom na Wydziale Prawa.

education
Education in Poland starts at the age of five or six for the 0 class.
empezar lección
edukacja
Obowiązek szkolny w Polsce zaczyna się od 5 lub 6 roku życia klasą zerową.

exam
I'm always stressed out before oral exams.
empezar lección
egzamin
Jestem zawsze zestresowany przed ustnymi egzaminami.

good marks
Ann is the best student in our class and always gets the highest marks.
empezar lección
dobre oceny
Ann jest najlepszą uczennicą w klasie i zawsze uzyskuje najwyższe oceny.

graduate
I'm a recent graduate from York University.
empezar lección
absolwent
Jestem świeżo upieczonym absolwentem Uniwersytetu York.

knowledge
My knowledge of history is very limited.
empezar lección
wiedza
Moja wiedza historyczna jest nikła.

lecture
Sometimes Mark falls asleep during lectures.
empezar lección
wykład
Marek czasami zasypia podczas wykładów.

lecturer
The new lecturer turned out to be a young, nice-looking woman.
empezar lección
wykładowca
Nowym wykładowcą okazała się być młoda, atrakcyjnie wyglądająca kobieta.

library
We're going to have a silent dance party in the library tonight.
empezar lección
biblioteka
Dziś wieczorem organizujemy w bibliotece "cichą"dyskotekę.

mark
My son gets very good marks at school.
empezar lección
ocena
Mój syn otrzymuje bardzo dobre oceny w szkole.

paper
I am preparing to deliver a paper at a conference.
empezar lección
referat
Przygotowuję się do wygłoszenia referatu podczas konferencji.

professor
He is Professor of Political Science at the University of California.
empezar lección
profesor
On jest profesorem Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Kalifornii.

pupil
There are twenty pupils in each class.
empezar lección
uczeń
W każdej klasie jest dwadzieścioro dzieci.

scholarship
Ann has applied for a scholarship even though she got one last year.
empezar lección
stypendium naukowe
Anna wystąpiła o stypendium mimo, że otrzymała już jedno w ubiegłym roku.

school
Do you remember what your first day at primary school was like?
empezar lección
szkoła
Czy pamiętasz jak wyglądał twój pierwszy dzień w szkole podstawowej?

schoolmate
I often meet my schoolmates after school.
empezar lección
kolega ze szkoły
Często spotykam kolegów ze szkoły po lekcjach.

speech
Paul is good at giving speeches.
empezar lección
przemowa
Paul jest specjalistą w wygłaszaniu przemówień.

student
There are over 5000 international students from 150 countries at the University.
empezar lección
student
Na uczelni jest ponad 5000 studentów z zagranicy reprezentujących 150 krajów.

teacher
Lara would like to be a teacher in the future.
empezar lección
nauczyciel
Lara chciałaby być nauczycielką w przyszłości.

textbook
Students don't have to buy new textbooks.
empezar lección
podręcznik
Studenci nie muszą kupować nowych podręczników.

to attend lectures
Students have to attend all lectures.
empezar lección
chodzić na wykłady
Studenci muszą chodzić na wszystkie wykłady.

to count
I learnt to count at the age of three.
empezar lección
liczyć
Nauczyłem się liczyć w wieku trzech lat.

to fail an exam
Unfortunately, Steve failed one of the exams.
empezar lección
oblać egzamin
Niestety Stefan oblał jeden z egzaminów.

to graduate from university
I graduated from the Oxford University in 2004.
empezar lección
ukończyć uniwersytet
Ukończyłem uniwersytet w Oksfordzie w 2004 roku.

to learn
What are your learning habits?
empezar lección
uczyć się
Jaką masz metodę uczenia się?

to learn by heart
I'd like to learn this beautiful poem by heart.
empezar lección
nauczyć się na pamięć
Chciałabym nauczyć się tego pięknego wiersza na pamięć.

to memorize
Our homework is to memorize 100 new German words.
empezar lección
zapamiętywać
Nasza praca domowa polega na zapamiętaniu stu niemieckich słówek.

to pass an exam
My plan is to pass all exams and leave for holidays.
empezar lección
zdać egzamin
Mój plan polega na zdaniu wszystkich egzaminów i wyjechaniu na wakacje.

to play truant
More and more pupils play truant these days.
empezar lección
wagarować
Obecnie coraz więcej uczniów wagaruje.

to read
I'm reading a book in French, but it's very difficult.
empezar lección
czytać
Czytam książkę po francusku, ale to jest bardzo trudne.

to study
I can't go out tonight because I have to study for the exam.
empezar lección
studiować, uczyć się
Dziś wieczorem nie mogę wyjść, gdyż muszę się uczyć do egzaminu.

to teach
It's difficult to teach students with dyslexia.
empezar lección
nauczać
Trudno jest uczyć studentów z dysleksją.

to write
Don't write in the books, please.
empezar lección
pisać
Proszę nie pisać w książce.

training
Teacher training courses are available in England and Wales.
empezar lección
szkolenie
Kursy szkoleniowe dla nauczycieli są dostępne na terenie Anglii i Walii.

university
What university do you go to?
empezar lección
uniwersytet
Na jakim uniwersytecie studiujesz?

education
Do you know anything about Australian Education System?
empezar lección
edukacja
Czy wiesz coś o Australijskim systemie edukacji?


Debes iniciar sesión para poder comentar.