dyscyplina wojskowa - podstawy

 0    28 tarjetas    Monika1980
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Kiedy jest Dzień Flagi RP
empezar lección
2 maja
gdzie powinno się odbywać uroczyste wręczenie żołnierzom broni
empezar lección
podczas uroczystej zbiórki na placu apelowym
ukaranie to
empezar lección
prawomocne wymierzenie kary dyscyplinarnej oraz prawomocne zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym z warunkowym zawieszeniem ich wykonania
Wyróżnieniami są 1-3
empezar lección
1) zatarcie ukarania przed upływem terminu określonego w ustawie; 2) pochwała; 3) list gratulacyjny;
Wyróżnieniami są 4
empezar lección
4) pismo pochwalne ze zdjęciem wyróżnionego żołnierza na tle: a) flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej lub wojskowej, b) sztandaru jednostki wojskowej lub bandery wojennej;
Wyróżnieniami są 5-12
empezar lección
5) urlop nagrodowy; 6) nagroda rzeczowa; 7) nagroda pieniężna; 8) wpisanie zasług żołnierza do kroniki jednostki wojskowej; 9) odznaka honorowa; 10) tytuł honorowy; 11) hon. broń biała; 12) wpisanie zasług żołnierza do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.
Czy ukaranego żołnierza można wyróżnić?
empezar lección
nie, jeżeli jednocześnie nie jest mu udzielane wyróżnienie zatarcia ukarania
Urlopu nagrodowego jednorazowo udziela się na czas
empezar lección
od trzech do sześciu dni roboczych.
Łączny wymiar urlopów nagrodowych w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć
empezar lección
dwunastu dni, przy czym w przypadku pełnienia czynnej służby wojskowej przez okres krótszy niż rok, wymiar ten nie może przekroczyć liczby dni równej liczbie rozpoczętych miesięcy tej służby.
Nagrodę rzeczową może stanowić przedmiot o wartości
empezar lección
nie wyższej od dwukrotności najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, obowiązującego w dniu udzielenia tej nagrody.
Wysokość nagrody pieniężnej nie może być wyższa
empezar lección
od dwukrotności uposażenia zasadniczego ostatnio otrzymanego przez wyróżnionego żołnierza.
Wyróżnieniami dla pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych są
empezar lección
1) dyplom uznania; 2) wpisanie nazwy i osiągnięć pododdziału do kroniki jednostki wojskowej; 3) tytuł honorowy; 4) wpisanie nazwy i osiągnięć oddziału lub instytucji wojskowej do Księgi Honorowej Wojska Polskiego.
przełożony dyscyplinarny
empezar lección
przełożonego uprawnionego do wyróżniania, wszczynania postępowań dyscyplinarnych, wydawania orzeczeń związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w pierwszej instancji, a ponadto do podejmowania innych czynności w sprawach dyscyplinarnych
Każdy przełożony dyscyplinarny może wyróżnić
empezar lección
1) zatarcie ukarania przed upływem terminu określonego w ustawie; 2) pochwała; 3) list gratulacyjny; 5) urlop nagrodowy;
Dowódca jednostki wojskowej o stopniu etatowym co najmniej majora może wyróżnić
empezar lección
nagrodą rzeczową i pieniężną, wpisanie zasług żołnierza do kroniki jednostki wojskowej
Karami dyscyplinarnymi są 1-5
empezar lección
1) upomnienie; 2) nagana; 3) kara pieniężna; 4) ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym; 5) odwołanie z zajmowanego stanowiska służbowego;
Karami dyscyplinarnymi są 6
empezar lección
6) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby kandydackiej, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej albo do zawodowej służby wojskowej;
Karami dyscyplinarnymi są 7
empezar lección
7) usunięcie ze służby kandydackiej, służby przygotowawczej, z okresowej służby wojskowej albo zawodowej służby wojskowej.
każdy przełożony dyscyplinarny może ukarać
empezar lección
upomnieniem i naganą
przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) albo wyższe lub kierownik instytucji cywilnej może ukarać
empezar lección
karą pieniężną
przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe nie niższe niż dowódcy jednostki wojskowej lub kierownik instytucji cywilnej może ukarać
empezar lección
ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym, ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby kandydackiej, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej albo do zawodowej służby wojskowej
ukarać karą odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego może
empezar lección
przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe nie niższe niż dowódcy jednostki wojskowej zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej podpułkownika (komandora porucznika) lub kierownik instytucji cywilnej;
karę usunięcia z zawodowej służby wojskowej może wymierzyć
empezar lección
organ wojskowy, który byłby uprawniony do powołania tego żołnierza do zawodowej służby wojskowej w chwili wymierzania kary, albo nadrzędne nad nim organy wojskowe
Środkami dyscyplinarnymi są 1-3
empezar lección
1) zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego; 2) zobowiązanie do wykonania dodatkowych zadań służbowych; 3) zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody;
Środkami dyscyplinarnymi są 4-5
empezar lección
4) pozbawienie prawa do noszenia odznaki honorowej lub odznaki tytułu honorowego oraz udziału w uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem wojska; 5) podanie informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób.
Czy środki dyscyplinarne można stosować obok kary dyscyplinarnej?
empezar lección
tak
Jakie środki dyscyplinarne może stosować każdy przełożony dyscyplinarny?
empezar lección
1) zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego; 2) zobowiązanie do wykonania dodatkowych zadań służbowych; 5) podanie informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób.
Jakie środki dyscyplinarne może stosować przełożony dyscyplinarny zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) albo wyższe lub kierownik instytucji cywilnej
empezar lección
3) zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody; 4) pozbawienie prawa do noszenia odznaki honorowej lub odznaki tytułu honorowego oraz udziału w uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem wojska

Debes iniciar sesión para poder comentar.