Dowody prawnicze i niektóre elementy nauki prawa procesowego XI

 0    34 tarjetas    prawofiszki
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Ciężar dowodu określa 2 kwestie:
empezar lección
Kto powinien przedstawić dowody, Kto poniesie ryzyko nieudowodnienia
Popularne przykłady domniemań prawnych:
empezar lección
1. Dziecko urodziło się żywe 2. Posiadanie jest zgodne z prawem 3. Osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku jest spadkobiercą
budowa domniemań
empezar lección
„jeżeli zaszedł fakt A, to domniemywa się zajście faktu B”. Fakt A - poprzednikiem lub podstawą domniemania, fakt B -następnikiem lub wnioskiem.
Wśród domniemań wyróżnia się:
empezar lección
prawne, wzruszalne, niewzruszalne
domniemanie PRAWNE (praesumptio iuris)
empezar lección
ustanowione przez normę prawną
Domniemania wzruszalne (presumtiones iuris tantum)
empezar lección
mogą być obalone dowodem przeciwieństwa; zmieniają ciężar dowodu;
Domniemania niewzruszalne (presumntiones iuris ace de iure)
empezar lección
obalić ich niemożna; są rzadkie;
Inny podział domniemań
empezar lección
materialne, formalne, faktyczne
domniemania materialne
empezar lección
podstawa wymaga uzasadnienia
domniemania formalne
empezar lección
akceptacja podstawy domniemania, a w konsekwencji jego wniosek nie wymaga podjęcia żadnych czynności dowodowych
domniemania faktyczne
empezar lección
zostały przyjęte przez sąd lub inny organ stosujący prawo w oparciu o zasady doświadczenia.
reguły dowodu prima facie
empezar lección
wniosek nasuwa się z oczywistością już na pierwszy rzut oka
Dwa podstawowe rozumienia terminu dowód prawniczy:
empezar lección
1. jako uzasadnienie określonego twierdzenia 2. zespół czynności, który przeprowadza organ procesowy po to, by uzyskać informacje o faktach sprawy;
rodzaje dowodów
empezar lección
bezpośredni, pośredni, poszlakowy, ze słyszenia, osobowy, rzeczowy
dowód BEZPOŚREDNI
empezar lección
sędzia lub inny organ wnioskuje opierając się bezpośrednio na tym, że informator sądu będący obserwatorem danego zdarzenia czy rzeczy (świadek, strona, w przypadku oględzin sędzia), okazał się wiarygodny.
dowód POŚREDNI
empezar lección
do uzasadnienia tezy dowodu konieczne są jakieś inne twierdzenia dowodowe, z których w oparciu o określone reguły dowodowe można tę tezę wywnioskować
dowód POSZLAKOWY
empezar lección
poszczególne fakty dowodowe wzięte z izolacji nie stanowią dostatecznej podstawy do ustalenia faktu sprawy (w tym sensie są one poszlakami). uważa się go za przeprowadzony dopiero, gdy istnieje zespół zgodnych, potwierdzających się poszlak
dowód ZE SLYSZENIA hearsay
empezar lección
brak naocznego świadka, ale istnieją świadkowie, którym świadek naoczny przekazał informacje o danym zdarzeniu
dowód OSOBOWY
empezar lección
źródłem informacji jest osoba, np świadkowie
dowód RZECZOWY
empezar lección
źródłem informacji jest rzecz np dokumenty oględziny
kategorie dowodów w sensie czynnościowym:
empezar lección
1. zeznania świadków 2. przesłuchanie stron 3. opinia biegłych 4. oględziny 5. dokumenty
zasada swobodnej i niekontrolowanej oceny dowodów
empezar lección
funkcjonuje tam, gdzie ustalenia faktyczne sądu I instancji nie podlegają kontroli przez sąd odwoławczy (system kasacyjny) i tam, gdzie werdykt w kwestii faktów jest zastrzeżony dla ławy przysięgłych i jest uważany za ostateczny
zasada swobodnej i kontrolowanej oceny dowodów
empezar lección
przewidują kontrole ustaleń faktycznych przez sądy wyższe oraz nakładają na sąd obowiązek uzasadnienia swojej decyzji w kwestiach faktycznych
swobodna ocena powinna respektować następujące zasady:
empezar lección
zasady logiki, nauki i techniki, zasady doświadczenia życiowego
Reguły, zasady i instytucje ograniczające poznanie prawdy w postępowaniu:
empezar lección
1. domniemanie prawne 2sytuacja gdy nie przysługuje odwołąnie 3. formalizm procesowy (trzymanie sie terminow itd) 4. jeżeli środka odwoławczego nie wniesiono na niekorzyść oskarżonego to zasadniczo nie można zmienić wyroku na jego niekorzyść
kategorie zakazów dowodowych:
empezar lección
1. Zakazy dowodu określonych faktów np. związane z tajemnicą narady sędziowskiej, 2. Zakazy stosowania określonych środków dowodowych np. zakaz przesluchiwania ksiedza, obrońcy 3. Zakazy stosowania określonych metod dowodowych np tortury
Dwie formy postępowania procesowego
empezar lección
forma kontradyktoryjna, forma inkwizycyjna
forma kontradyktoryjna procesu
empezar lección
proces jest zorganizowany w formie sporu stron przed bezstronnym sądem; strony są wyłącznymi dysponentami całego procesu. Rola sądu jest całkowicie bierna i ogranicza się do wydania wyroku oraz pieczy nad tym by przestrzegano przepisów prawa.
forma inkwizycyjna procesu
empezar lección
a postępowanie jest prowadzone z urzędu przez sąd; rola stron ogranicza się do przekazywania sądowi informacji, które uznaje on za niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy
instytucja „krzyżowego ognia pytań”
empezar lección
polegająca na ty, iż świadek jest słuchany przez stronę, która go powołała, a następnie przez jej przeciwnika starającego się podważyć jego wiarygodność
3 środki odwoławcze
empezar lección
kasacje, rewizje, apelacje
postepowanie kasacyjne
empezar lección
Sąd kasacyjny nie prowadzi postępowania dowodowego i opiera się na ustaleniach sądu niższego; nie orzeka co do istoty sprawy, a wyłącznie uchyla zaskarżone orzeczenie (o. kasatoryjne) i przekazuje sprawę sądowi niższemu do ponownego rozpoznania
postępowanie rewizyjne
empezar lección
Sąd rewizyjny nie prowadzi postępowania dowodowego i opiera się na ustaleniach sądu niższego, może uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę sądowi niższemu do ponownego rozpatrzenia lub orzec co do istoty sprawy.
postępowanie apelacyjne
empezar lección
jest to powtórzenie przed sądem wyższym postępowania, obejmuje prowadzenie postępowania dowodowego. Sąd apelacyjny orzeka co do istoty sprawy.

Debes iniciar sesión para poder comentar.