el diccionario inglés - polaco

English - język polski

submit polaco:

1. przedkładać


O ile przejmujemy się dietą, powinniśmy zawsze przedkładać prostą zdrową żywność nad treściwsze i mięsistsze tłuste produkty.

Polaco palabrasubmit"(przedkładać) ocurre en conjuntos:

#01 Apprendre le français naturellement -
#01 Apprendre le français naturellement -
Telegram registers with Russian regulator - BBC News
Justine Damond death: Woman 'slapped police car' -...
agenda. CO - purchase this domain

2. dostarczać


dostarczać wodę pitną
dostarczać internet

Polaco palabrasubmit"(dostarczać) ocurre en conjuntos:

U 10. Company Law - General Meetings
Edukacja (z polskiego na angielski)
edukacja klucz do sukcesu
uczenie się - learning
słówka egzaminacyjne nr.4

3. ZatwierdźPolaco palabrasubmit"(Zatwierdź) ocurre en conjuntos:

Niebezpieczne sytuacje i inne.
language for different letters
> ~ bts world ~ <
grudzień 2024
Business English

4. składać


Proszę składać aplikacje na piśmie.

Polaco palabrasubmit"(składać) ocurre en conjuntos:

angielski zawodowy książka druga
warunki pracy i zatrudnienia
kartka 1 pierwsza połowa
unit 5 życie rodzinne i towarzyskie
angielski zawodowy czesc 1

5. złożyć


Kandydaci muszą złożyć
złożyć wniosek
W przypadku uzyskania niezadowalającej odpowiedzi można złożyć skargę do krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów prawa.
Jeśli chcesz tę pracę, musisz jeszcze dziś złożyć aplikację.
Muszę jutro złożyć wizytę u lekarza.
Proszę złożyć pieniądze w banku.

Polaco palabrasubmit"(złożyć) ocurre en conjuntos:

The business vocabulary review unit 7
Lekcja wygenerowana z obrazka
ang sprawdzian
17 powtorka 2
Unit 1+Money Matters

6. oddać


Chciałbym oddać do naprawy
Muszę oddać moje sprawozdanie do przyszłej środy.
Obiecuję ci oddać kasetę video w ciągu tygodnia.
Miłości nie można ukraść, nie można jej też nikomu oddać.
Musisz oddać mu tę książkę.
Prace domowe proszę koniecznie oddać do jutra.
Ann Nixon Cooper, podobnie jak miliony innych wyborców, stała w kolejce, by oddać głos w tych wyborach. Jedno ją wyróżnia: ma 106 lat.
Pewnie zapomni mi oddać książkę.
oddać głos na kogoś
Musi oddać profesorowi pracę doktorską do końca miesiąca.
Czy jesteś zdecydowany oddać swój los w jej ręce?
Każdy uczeń musi co tydzień oddać wypracowanie.
Powinniśmy do piątku oddać wypracowania
oddać rozprawkę
Trzeba mu oddać, że przy ograniczonych zasobach ludzkich i kapitałowych zrobił najwięcej jak mógł.

Polaco palabrasubmit"(oddać) ocurre en conjuntos:

Vocabulary Bank - School
Oceny i wymagania szkolne
unit 3 rozszerzenie
vocabulary bank 3
angielski 3'4'

7. zatwierdzićPolaco palabrasubmit"(zatwierdzić) ocurre en conjuntos:

Anne of Green Gables 1
Oriana fiszunie 12.11
canadian law

8. przedstawić


Chciałabym przedstawić mojego męża.
Czy mogę Panu przedstawić panią Schuster?
Pozwól przedstawić ci moją mamę.
Chciałbym przedstawić pana Hummera.
Powinieneś się przedstawić tej dziewczynie.
Jaki wizerunek chciałeś przedstawić na tym obrazie?
Chciałbym przedstawić niektórych moich przyjaciół.
Do środy mamy przedstawić wypracowanie.
Chciałbym się pokrótce przedstawić.
Czy nie mógłbyś przedstawić mnie p. Harrisonowi z PC Interactive?
Chciałem go jej przedstawić.
Chcę wam przedstawić mojego najlepszego ucznia.
Już kilka razy występował on na sesji plenarnej, aby przedstawić to, co reprezentuje i co chce zrobić.
proszę się przedstawić
Proszę przedstawić warunki płatności.

Polaco palabrasubmit"(przedstawić) ocurre en conjuntos:

english challenge Ph.D. 12/04/2013 part.3
uczenie się przez całe życie
Lekcja wygenerowana z obrazka
słówka praca
data science

9. zgłaszać


Musisz zgłaszać jakiekolwiek usterki.

10. przedłożyć


"Państwa członkowskie muszą przedłożyć dane za 2010 roku do końca września 2011 roku. "

Polaco palabrasubmit"(przedłożyć) ocurre en conjuntos:

Budowlane Ogólne 8

11. składać przedstawiaćPolaco palabrasubmit"(składać przedstawiać) ocurre en conjuntos:

Praca poziom rozszerzony

12. poddawaćPolaco palabrasubmit"(poddawać) ocurre en conjuntos:

Luxoft 22.07.2015

13. złożyć przekazaćPolaco palabrasubmit"(złożyć przekazać) ocurre en conjuntos:

Żywienie pt.2

14. wysłać


Mógłbyś wysłać za mnie listy?
Możesz mi wysłać ten list?
Proszę wysłać bagaż wcześniej.
Trang, gdybym mógł Ci wysłać marshmallowa, zrobiłbym to.
Nie sądzisz, że wypada wysłać im list z podziękowaniami?
Nie zapomnij wysłać tego listu.
Właśnie byłem na poczcie wysłać paczkę.
Proszę wysłać to poleconym.
Pamiętaj aby wysłać te listy.
Chcę wysłać tę kartkę do Japonii.
Mogłaby pani wysłać ten list do Japonii.
Czy moglibyście wysłać nam nowy katalog?
wysłać email
Muszę wysłać umowę mailem.
wysłać zaproszenie

Polaco palabrasubmit"(wysłać) ocurre en conjuntos:

Moduł 3 kartkówka

15. zgłosić16. przedstawiać sprawęPolaco palabrasubmit"(przedstawiać sprawę) ocurre en conjuntos:

ANIA - grudzień 2017

17. podporządkować się


podporządkować się jakiejś osobie

18. składać przekładać19. oddać pracę domową20. prześlijPolaco palabrasubmit"(prześlij) ocurre en conjuntos:

Moja lekcja 11

21. wręczyć22. przedkładać składaćPolaco palabrasubmit"(przedkładać składać) ocurre en conjuntos:

Moja pierwsza lekcja

23. oddać wypracowaniePolaco palabrasubmit"(oddać wypracowanie) ocurre en conjuntos:

edukacja kartkówka

24. przekazać


np. przekazać pieniądze
Czy można mu coś przekazać?
muszćę przekazać ci biuro na czas wakacji
Kiedy Thomas wróci do domu, mógłbyś mu przekazać moją wiadomość?
Czasem trudno przekazać swoje myśli.
Proszę mu przekazać moje najgłębsze przeprosiny
Musimy przekazać naszą sztukę potomności.
Zapomniałem przekazać mu wiadomość.
Daj, o pani, o boska Mnemozyno, pi liczbę, którą też zowią ponętnie Ludolfiną, pamięci przekazać tak, by jej dowolnie oraz szybko do pomocy użyć.
Postanowił przekazać interesy synowi.
Był nieśmiały, nie umiał przekazać jej, co czuje.
Nie były w stanie przekazać swoich idei mężczyznom.
Proszę przekazać dokument do przejrzenia przez biuro zadządu.

Polaco palabrasubmit"(przekazać) ocurre en conjuntos:

listening unit 6

25. hand in


Can you hand in your homework, please?
Please hand in your papers before Friday.

Polaco palabrasubmit"(hand in) ocurre en conjuntos:

Formalny i nie formalny
test dział 3

26. dostarczać dokumenty27. przedstawić złożyć oddać