el diccionario inglés - polaco

English - język polski

shortage polaco:

1. brak


brak odpowiedzialności
Niestety, ta sytuacja jest typowa dla Polski gdzie wiele rodzin musi żyć razem z braku mieszkań.
Brak snu może mieć potężny negatywny wpływ na wyniki studentów.
Ponieważ w mieście dotkliwie odczuwa się brak wody, musimy czasami obejść się bez kąpieli.
Jemu chyba brak piątej klepki.
Nie brak optymistycznych głosów, mówiących o poprawie stanu gospodarki.
Brak harmonii kolorystycznej wyróżnia ten obraz.
Snom brak przede wszystkim konsekwencji.
Na posiedzeniu zarządu, na którym brak jest quorum, można poddać pod głosowanie wyłącznie uchwałę odnośnie zwołania kolejnego posiedzenia.
brak nam przestrzeni / miejsca 2. z braku laku, z braku czegoś lepszego, w zastępstwie czegoś
Nie podobała mi się rutyna i brak szans na awans.
Ktoś mógłby twierdzić, że takie przekonania świadczą jedynie o braku wykształcenia
Nie możemy zacząć eksperymentu z braku ważnych substancji.
W rzeczywistości czerń to nie kolor, tylko brak koloru.
Przez brak współpracy z jego strony nasz plan poniósł klęskę.

Polaco palabrashortage"(brak) ocurre en conjuntos:

New Year's Resolutions for the Construction Industry
Trzy pokolenia pod jednym dachem (słownictwo A)
7.3 Living in the country
🔴4a, pv with on, space
świat zwierząt i roślin

2. niedobór


Lekarz mówi, że mam niedobór wapnia, więc muszę pić więcej mleka.
W krajach zachodnich występuje niedobór siły roboczej.

Polaco palabrashortage"(niedobór) ocurre en conjuntos:

Kondo123, Brainly 6 Unit 3 - Różne 2/2
other na angielski unit 3
unit 3 druga. połowa b
simple 12345 mautraa
słówka kartkówka na korki

3. brak czegośPolaco palabrashortage"(brak czegoś) ocurre en conjuntos:

Unit 7 - shopping and services
Julka angielski dział 2 +hp
angielski poniedzialek
a waste of energy
takie tam spontaniczne 2

4. deficyt


Miasto dotknie ostry deficyt wody, jeśli natychmiast nie zaczną padać deszcze.
Przedsiębiorstwo ma deficyt.

Polaco palabrashortage"(deficyt) ocurre en conjuntos:

Słownictwo dział 7 (3 kolumny)
dodatkowe biznes 2
kurwa angielski
Angielski 101
zakupy i usługi

5. niedostatek


niedostatek świeżej wody

Polaco palabrashortage"(niedostatek) ocurre en conjuntos:

What the world consumens
Lesson 1. Office life
masz i się ucz

6. brak deficytPolaco palabrashortage"(brak deficyt) ocurre en conjuntos:

słownictwo 1

7. short


It’s a short film about Africa.
He's short

Polaco palabrashortage"(short) ocurre en conjuntos:

Czytanka str 8, modalne, rzeczowniki + modyfikacje

8. brak niedobór9. brak niedostatek10. deficyt budżetowy


System wciąż notuje wielki deficyt budżetowy