el diccionario inglés - polaco

English - język polski

relevant polaco:

1. istotne


To istotne pytanie.
Uczeni uważają to odkrycie za istotne.
Pieczarki zawierają istotne składniki mineralne.
Nie jest istotne czy przyzna się do winy.
Tylko rezultaty są istotne.

Polaco palabrarelevant"(istotne) ocurre en conjuntos:

2.4. A letter of application for a job
Kasia 10th Jan 2014 (2 hours) (2)
2000 słówek z książek i filmów ZESTAW 4
Zesz pom 1 pl eng 1-50
słówka z kartki słowotwórstwo

2. użyteczny


Ten program jest użyteczny przy obróbce zdjęć.
Przed elektrycznością, nie mieliśmy wielu użytecznych rzeczy.

Polaco palabrarelevant"(użyteczny) ocurre en conjuntos:

unit 5 / time to learn
angielski motherfuckers 2
słówka 5.5 5.6 5.7 5.8
Słówka - DZIAŁ 5 cz. 2
3. Reading and grammar

3. odpowiednie


Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
Trzeba podejmować odpowiednie kroki w odpowiednim momencie.

Polaco palabrarelevant"(odpowiednie) ocurre en conjuntos:

angielski 6 part 2
Word list 2.11
med słówka part 4
Live and learn
Upstream Advance Module 1

4. stosowny


Dlatego zgadzamy się z wnioskiem zawartym w przedmiotowym pytaniu, który wydaje się tu bardzo stosowny.

Polaco palabrarelevant"(stosowny) ocurre en conjuntos:

angielski zawodowwy nr 2 na świecie elo benc kocha...
Słówka logistyczne, Błońska cz.2
Unit 3 - Job Interview
5 Job interview 2
25.04.2023 - Edoo

5. właściwy


To właściwy moment na tą wyprawę.
Powinieneś zjeść właściwy posiłek
Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.
1. To właściwy kolor dla mojego typu urody. / 2. Słuchaj, nie sądzę aby to był właściwy moment... / 3. Tu jest właściwy mężczyzna dla mojej córki. / 4. Mama uważa, że to bardzo właściwe i praktyczne.
Jeżeli taki sposób ci podano, to prawdopodobnie on właściwy.

Polaco palabrarelevant"(właściwy) ocurre en conjuntos:

Angielski dzial 5 slowka
how Nations fail 3
unit 5.3 5.4
sprawdzian 5

6. użyteczny istotnyPolaco palabrarelevant"(użyteczny istotny) ocurre en conjuntos:

rozdział 5 cześć 2
time to learn

7. związany z tematemPolaco palabrarelevant"(związany z tematem) ocurre en conjuntos:

Chapter 3 Gathering information
Chapter 3 Gathering information
słówka powtórkowe
English 4 IT

8. na temat


utrzymaj rozmowę na temat

Polaco palabrarelevant"(na temat) ocurre en conjuntos:

stacja 2 jezus upada
Slówka kartkówka

9. odnośnyPolaco palabrarelevant"(odnośny) ocurre en conjuntos:

BBC learning English
Brexit to begin
moj angielski

10. ważny


Mój paszport nie jest ważny.
Mój paszport jest ważny do 2012 roku.
Ruch na świeżym powietrzu jest bardzo ważny dla zdrowia.
Ten rok jest dla mnie ważny.
Ten bilet jest ważny tylko przez dwa dni po zakupie.
Po głębokim zastanowieniu się nad tym kluczowym zagadnieniem doszedłem do wniosku, że różnica, o której zwykle mówi się „ważka” lub „niebagatelna”, pomiędzy tak podstawowymi wyrazami jak „ważny” oraz „zasadniczy”, nie jest znacząca, lecz wręcz pomijalna.
Myślę, że ten fakt jest bardzo ważny.
Ten bilet jest ważny cały rok.
Chciałbym czuć się ważny.
Sen jest ważny, ale po co istnieje - to stanowi zagadkę.
ważny egzamin
Jak długo ważny jest ten bilet?
Sprawdź czy twój paszport jest nadal ważny.
Jego awans był ważnym osiągnięciem.
Twój paszport jest już nieważny

Polaco palabrarelevant"(ważny) ocurre en conjuntos:

Matura Explorer Advanced - Module 1
Słownictwo angielskie Business Benchmark Unit 5-8
Matura Explorer Advanced Module 1
słówka z 10.12
ropa naftowa

11. właściwy odpowiedniPolaco palabrarelevant"(właściwy odpowiedni) ocurre en conjuntos:

słówka- unit 5
UNIT KURWA 1

12. istotny trafnyPolaco palabrarelevant"(istotny trafny) ocurre en conjuntos:

dupa cipa kurwa 5
Moja pierwsza lekcja

13. adekwatnyPolaco palabrarelevant"(adekwatny) ocurre en conjuntos:

słówka z kartki słowotwórstwo
j. ang. zaw. CV

14. znaczący


Chciałbym podkreślić, że nasza firma odniosła znaczący sukces.
w znaczący sposób
Ten element w naszym planie jest znaczący.
znaczący wzrost
Poprzez zrozumienie zachowania niewerbalnego osiągniesz głębszy, bardziej znaczący obraz otaczającego Cię świata.
zrobiłeś znaczący błąd

15. trafnyPolaco palabrarelevant"(trafny) ocurre en conjuntos:

Speaking - WENZEL - education

16. odpowiedni właściwyPolaco palabrarelevant"(odpowiedni właściwy) ocurre en conjuntos:

kartkówka angielski 2

17. mający znaczenie18. związany z19. dotyczący czegośPolaco palabrarelevant"(dotyczący czegoś) ocurre en conjuntos:

oferta pracy

20. celny


Urzędnik celny badał skrzynki.

21. dotyczącyPolaco palabrarelevant"(dotyczący) ocurre en conjuntos:

Upstream Advance Module 1

22. odpowiednie właściwe