el diccionario inglés - polaco

English - język polski

provide polaco:

1. dostarczać dostarczać


dostarczać wodę pitną
dostarczać internet

Polaco palabraprovide"(dostarczać) ocurre en conjuntos:

10 function of the skin and its diseases
ang zawodowy unit 11 + 12 1cz
słownictwo: Broken + Responding to complaints - PO...
DIGITAL BOOKS. TRUNK SPACE. COMMUN. 13
Basic terminology - logistic

2. zapewnić zapewnić


Musimy zapewnić najwyższy standard naszych usług.
Jednak, to jest ważne, aby pamiętać, że tylko aktywny udział w zajęciach sportowych może zapewnić dobrą kondycje i dobre samopoczucie.
Nie mogę zapewnić ci bezpieczeństwa
Mogę cię zapewnić że wszystko jest ok.
"Możesz zapewnić, że pozostanie ona przy życiu i wszystko z nią będzie w porządku", zaproponował.

Polaco palabraprovide"(zapewnić) ocurre en conjuntos:

zwroty z "get", szkoła, inne(other)
How the NSA betrayed the world's trust — time to a...
Occupational Health and Safety
Small talk - Job interview
unit 9 International markets

3. zaopatrywaćPolaco palabraprovide"(zaopatrywać) ocurre en conjuntos:

angielski str 69 kolumna 1
Sprawdzian z angielskiego lekcja 4
słówka dział 4 - angielski
angielski zaw. podstawowe słówka
Słówka Dział 3 cz2

4. zapewniać dostarczaćPolaco palabraprovide"(zapewniać dostarczać) ocurre en conjuntos:

1. Break downs- Problems with good services
kartkówka matura
liceum_2-skills review
Słówka sprawdzian
Angielski 1a, 1b

5. zapewnić dostarczyćPolaco palabraprovide"(zapewnić dostarczyć) ocurre en conjuntos:

rozdział 5 cześć 2
logistyka angielski
sprawdzian unit 5
Focus 2 - unit 5
time to learn

6. dostarczać zapewniaćPolaco palabraprovide"(dostarczać zapewniać) ocurre en conjuntos:

medical vocabulary
Focus 2 unit 5
unit 3 slowka
Sprawdzian dzial 7

7. zapewnia


dostarczać, zapewniać, przewidywać, dać, umożliwia
Ta firma zapewnia pracownikom mundurki.

Polaco palabraprovide"(zapewnia) ocurre en conjuntos:

semestr 3 - słownictwo
slowka unit 6

8. zaopatrzyćPolaco palabraprovide"(zaopatrzyć) ocurre en conjuntos:

Angielski na lekcji 11.09.2011
Fizyka (angielska Wikipedia)
angielski 17.09.2011

9. przekazać


np. przekazać pieniądze
Czy można mu coś przekazać?
muszćę przekazać ci biuro na czas wakacji
Kiedy Thomas wróci do domu, mógłbyś mu przekazać moją wiadomość?
Czasem trudno przekazać swoje myśli.
Proszę mu przekazać moje najgłębsze przeprosiny
Musimy przekazać naszą sztukę potomności.
Zapomniałem przekazać mu wiadomość.
Daj, o pani, o boska Mnemozyno, pi liczbę, którą też zowią ponętnie Ludolfiną, pamięci przekazać tak, by jej dowolnie oraz szybko do pomocy użyć.
Postanowił przekazać interesy synowi.
Był nieśmiały, nie umiał przekazać jej, co czuje.
Nie były w stanie przekazać swoich idei mężczyznom.
Proszę przekazać dokument do przejrzenia przez biuro zadządu.

Polaco palabraprovide"(przekazać) ocurre en conjuntos:

before travel

10. świadczyćPolaco palabraprovide"(świadczyć) ocurre en conjuntos:

how do we shop - unit 3
Unit 2 - My work

11. przewidywać


przewidujemy przewidywaliśmy będziemy przewidywać

12. dawać


Ja nie mogę ci dawać wszystkich moich pieniędzy.
wydawać przyjęcie
Nie mogę dawać ci korepetycji, jestem twoją nauczycielką.
nalewać i podawać kawę
Nie wolno dawać alkoholu dzieciom.
Nie powinniśmy dawać dzieciom zbyt słodkich rzeczy.
Lepiej dawać niż brać.
Trzeba zawsze dawać z siebie to, co najlepsze.
Lubię dawać prezenty rodzinie i przyjaciołom.
Chyba już jestem w wieku, że mogę dawać rady młodszym.

Polaco palabraprovide"(dawać) ocurre en conjuntos:

financial english

13. zapewnijPolaco palabraprovide"(zapewnij) ocurre en conjuntos:

Angielski zawodowy cz2
Korepetycje i inne

14. zabezpieczyć


Możesz zabezpieczyć długi poprzez ustanowienie hipoteki.
Wzmocnili wały, żeby zabezpieczyć wioskę przed powodzią.

Polaco palabraprovide"(zabezpieczyć) ocurre en conjuntos:

lekcja 6 i 7 dział 5

15. dostarcza


Brazylia dostarcza nam większości dostaw kawy.
To rurociąg, który dostarcza gaz do miasta.

Polaco palabraprovide"(dostarcza) ocurre en conjuntos:

rozdzial 3 druga część
The Transformer

16. zapewniają


Wielkie Jeziora zapewniają wodę pitną.

Polaco palabraprovide"(zapewniają) ocurre en conjuntos:

Sea action (słowniczek+ćwiczenia)

17. zapewniać cośPolaco palabraprovide"(zapewniać coś) ocurre en conjuntos:

Artur - Travel broadens the mind
Sierpińska 2
File sharing

18. dostarczyć zapewnićPolaco palabraprovide"(dostarczyć zapewnić) ocurre en conjuntos:

Fiszki strona 75, 76, 78 i 79

19. podać


Co mogę państwu podać?
Proszę najpierw jemu podać posiłek.
Czy herbatę podać teraz czy później?
Proszę podać inny przykład.
Jeszcze nie mogę ci podać odpowiedzi.
„Co podać?” „Sok pomarańczowy.” „Z lodem?” „Tak.” „Dziękuję za zamówienie.”
„Czy coś podać?” „Dziękuję, tylko się rozglądam.”
Proszę przeczytać notatkę i podać dalej.
Proszę podać nazwisko i numer ubezpieczenia społecznego.
Co podać?
Przepraszam, czy zechciałby pan podać mi cukier?
Wielbiciele koniecznie chcieli podać rękę tej aktorce.
Czy może pan podać więcej szczegółów na temat pańskiej propozycji?
podać numer pin
Chciałbym móc podać ci powód, ale nie mogę.

Polaco palabraprovide"(podać) ocurre en conjuntos:

Strony do 22
Słówka - 6-12.04

20. dostarczać zaopatrywaćPolaco palabraprovide"(dostarczać zaopatrywać) ocurre en conjuntos:

czasowniki związane z pracą
Słownictwo różne

21. przedstawić


Chciałabym przedstawić mojego męża.
Czy mogę Panu przedstawić panią Schuster?
Pozwól przedstawić ci moją mamę.
Chciałbym przedstawić pana Hummera.
Powinieneś się przedstawić tej dziewczynie.
Jaki wizerunek chciałeś przedstawić na tym obrazie?
Chciałbym przedstawić niektórych moich przyjaciół.
Do środy mamy przedstawić wypracowanie.
Chciałbym się pokrótce przedstawić.
Czy nie mógłbyś przedstawić mnie p. Harrisonowi z PC Interactive?
Chciałem go jej przedstawić.
Chcę wam przedstawić mojego najlepszego ucznia.
Już kilka razy występował on na sesji plenarnej, aby przedstawić to, co reprezentuje i co chce zrobić.
proszę się przedstawić
Proszę przedstawić warunki płatności.

Polaco palabraprovide"(przedstawić) ocurre en conjuntos:

nauka i technika + świat przyrody

22. dać


Możesz mi dać 5 dolarów?
Dać znać, kiedykolwiek.
Możesz dać tę książkę komukolwiek, kto ją zechce.
Musisz dać jej nauczkę!
Mogę dać ci długie życie.
Nie mogę dać ci się lenić. Musisz podjąć konkretną pracę.
Musimy uważać, by nie dać się nabrać na jego triki.
Mrugnęła do mnie, jakby chcąc dać do zrozumienia, że wie o wszystkim.
Chciałem dać jej trochę pieniędzy, ale ona nie chciała ich przyjąć.
Po prostu chcę dać ujście emocjom.
Chcę ci coś dać.
Chciałbym znać sposób, jak dać pomalować mój samochód, ale bez płacenia dużych pieniędzy.
Nikt nie umiał dać poprawnej odpowiedzi.
Mogę dać panu egzemplarz raportu, ale nie ręczę za jego poprawność.
Czasem dobrze jest dać dziecku popłakać.

23. udzielać


udzielać pożyczki
Zapomnij o tym. Nie ma sensu udzielać mu rady.

Polaco palabraprovide"(udzielać) ocurre en conjuntos:

inne do roz.

24. zapewniać coś komuśPolaco palabraprovide"(zapewniać coś komuś) ocurre en conjuntos:

On screen 3 language focus, progress check

25. zapewnienie


Dała mu zapewnienie o uczciwości kontraktu.

Polaco palabraprovide"(zapewnienie) ocurre en conjuntos:

Slowka - 22marca

26. umożliwiać


umożliwiać komuś zrobienie czegoś

Polaco palabraprovide"(umożliwiać) ocurre en conjuntos:

oferty specjalnie w hotelu

27. zapewniać podać