el diccionario inglés - polaco

English - język polski

deny polaco:

1. zaprzeczać


Absurdem jest temu zaprzeczać
Nie ważne co zdaży się w przyszłości, nie powinniśmy zaprzeczać swoim uczuciom.

Polaco palabradeny"(zaprzeczać) ocurre en conjuntos:

Matura rozszrzona - wypracowanie, bogactwo językowe
16) What's the right job for you?
Reporting Verbs (cz. wprowadzające mowę zależną)
Czasowniki INFINITIVE i GERUND
czasownik + (that) + zdanie przytaczane

2. odmawiać


Nieuprzejmie jest odmawiać pomocy komuś, kto jest w potrzebie.

Polaco palabradeny"(odmawiać) ocurre en conjuntos:

exercise 13/14 + clothes
jakies słówka na zwykły
czasowniki + -ing
Dodatkowe słówka kl.2
angielski kartkówka

3. odrzucić


Myślę, że będę musiała odrzucić tę ofertę pracy, ponieważ nie chcę przenosić się do Ameryki.
odrzucić ofertę pracy
Powinniśmy odrzucić wątpliwości.
We had to jettison the expansion plan due to the unstable situation on the market. Musieliśmy odrzucić plan ekspansji z powodu niestabilnej sytuacji na rynku.

Polaco palabradeny"(odrzucić) ocurre en conjuntos:

Internet Security, Computers Languages
crime and law
mowa zależna

4. zaprzeczać odmawiać5. przeczyć


Takie są fakty i żaden dokument prawny, ani żaden proponowany akt prawny nie mogą im zaprzeczyć

Polaco palabradeny"(przeczyć) ocurre en conjuntos:

słówka z czytanek

6. zaprzeczać ingPolaco palabradeny"(zaprzeczać ing) ocurre en conjuntos:

formy czasowników
różne czasowniki

7. wypierać się8. negowaćPolaco palabradeny"(negować) ocurre en conjuntos:

the Man in Black fled across the desert
Moja pierwsza lekcja

9. zaprzestać


Musimy zaprzestać naszej polityki.
Musisz zaprzestać palenia.

Polaco palabradeny"(zaprzestać) ocurre en conjuntos:

angielski unit 7 słówka
Słówka październik
to infinitive