el diccionario inglés - polaco

English - język polski

democracy polaco:

1. demokracja demokracja


Demokracja / demokracja jest formą rządów, w których większość ma decydujący wpływ.
Bez udziału młodych demokracja jest nieskuteczna.
We Francji panuje zdrowa demokracja.
W Hiszpanii od roku 1975 jest demokracja.
Demokracja aktywnie wspiera wolność.
Demokracja jest formą rządów.
Demokracja to idea pochodząca od starożytnych Greków.
Demokracja jest fundamentem wszystkich wolnych krajów.
Demokracja to rządy ludu, przez lud i dla ludu.

Polaco palabrademocracy"(demokracja) ocurre en conjuntos:

Państwo i społeczeństwo - politics and government
Polityka i rząd - Unit 14 (Państwo i społeczeństwo)
Matura Masters Intermediate Unit 5
Matura Masters - intermediate, unit 5
State and Society part I (state&politics, law, cri...