Describing technical functions and applications

 0    134 tarjetas    wiktoriasz3
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
winda = winda
empezar lección
elevator = lift
startować/odnosić sukces
empezar lección
take off
hojny fundusz nagród
empezar lección
a generous prize fund
Celem
empezar lección
aimed at
składniki
empezar lección
components
dostawy / zapasy / zaopatrzenie /
empezar lección
supplies
ładunek użyteczny
empezar lección
payload
environmentally unfriendly
empezar lección
environmentally unfriendly
wysokość geograficzna
empezar lección
altitude
wymiar czegoś
empezar lección
a measure od sth
niesamowicie mocny
empezar lección
incredibly strong
równik
empezar lección
equator
kontrolowane zdalnie
empezar lección
controlled remotely
wznosić się
empezar lección
ascend
schodzić / zjeżdżać / opuszczać się w dół
empezar lección
descend
znaczący / istotny
empezar lección
significant
stosunek wytrzymałości do masy
empezar lección
strengh-to-weight ratio
samodzielne źródło energii
empezar lección
self-contained energy source
wymagać, wymaganie
empezar lección
require, requirement
materiał nanorurek węglowych
empezar lección
carbon nanotube material
postronek, uździenica, stryczek (do powieszenia kogoś), nałożyć postronek, powie
empezar lección
tether
morska stacja bazowa
empezar lección
offshore base station
struktura pływająca
empezar lección
floating structure
grudki kosmicznych śmieci
empezar lección
lumps of space debris
zbędne satelity
empezar lección
redundant satellites
śmieci / odpadki
empezar lección
litter
śruba napędowa
empezar lección
properller
napęd
empezar lección
propulsion
pilnie
empezar lección
urgently
płytki
empezar lección
shallow
mieć wpływ na
empezar lección
have impact on
zewnętrzne źródło zasilania
empezar lección
external power source
wykonalny
empezar lección
feasible
pomiary topograficzne / geodezyjne
empezar lección
topographical surveying
odwzorowywanie elementów powierzchni
empezar lección
mapping surface features
eksploracja geologiczna
empezar lección
geological exploration
zastosowania w górnictwie i przemyśle naftowym
empezar lección
applications in mining and the oil industry
inżynieria lądowa
empezar lección
civil engineering
określanie pozycji i poziomów nowych struktur
empezar lección
setting out positions and levels of new structures
sprzęt awioniczny - lotniczy
empezar lección
avionics equipment
system kontroli ruchu lotniczego, nawigacji i autopilota
empezar lección
air traffic control, navigation and autopilot system
nawigacja i bezpieczeństwo na morzu
empezar lección
navigation and safety at sea
nawigacja po autostradzie i śledzenie pojazdów
empezar lección
highway navigation and vehicle tracking
w GPS jest ustawienie, które pozwala mu wykryć ruch.
empezar lección
there's a setting on the GPS that allow it to detect the movement.
włączy się alarm ostrzegawczy, który zapobiega niezauważonemu dryfowaniu łodzi.
empezar lección
an alarm sounds to warn you, and prevents the boat from drifting unnoticed.
i zapewnia, że nie stracisz orientacji, gdzie byłeś, co następnie umożliwia ci obejście trasy i powrót do tego samego punktu
empezar lección
and ensures that you don't lose track of where you were, which then enables you to tourn round and come back to the same point
zapewniać = upewnić
empezar lección
ensures = make sure
pozwala / umożliwia = prawo
empezar lección
allow / enables = permits
zapobiega = zatrzymuje
empezar lección
prevents = stops
podstawową funkcją twojego rewicera jest umożliwienie / umożliwienie ci zlokalizowania twojego dokładnego położenia geograficznego.
empezar lección
the core function of your revicer is to allow / enable you to locate your precise geographical position.
aby zezwolić / umożliwić działanie urządzenia, odbiera co najmniej trzy sygnały jednocześnie.
empezar lección
to allow / enable the device to function, it receives at least three signals simultaneously.
satelity, które zapewniają odbiornikom możliwość działania w dowolnym miejscu na ziemi.
empezar lección
satellites which ensure receivers can function anywhere on earth.
aby umożliwić / umożliwić niezwykle precyzyjne pozycjonowanie i zapobiegać błędom spowodowanym czynnikami zewnętrznymi.
empezar lección
to allow / enable extremely precise positioning and prevent errors from occuring due to external factors.
z jakimi wyzwaniami technicznymi będzie się mierzyć
empezar lección
what technical challenges would it faces
winda łącząca powierzchnię Ziemi z kosmosem
empezar lección
an elevator connecting the Earth's surface to space
uruchom
empezar lección
launche
zaprojektowany, aby wznieść rzeczy w kosmos
empezar lección
designed to raise things into space
można go było przetransportować na orbitę bez potrzeby stosowania wybuchowych i nieprzyjaznych dla środowiska rakiet
empezar lección
it could be transported into orbit without the need for explosive and environmentally unfriendly Rockets
jest miarą wyzwania stojącego przed inżynierami
empezar lección
is a measure of the challenge facing engineers
jak można osiągnąć taką wysokość
empezar lección
how could such a height be reached
wystarczająco mocne, aby utrzymać własny ciężar i duże obciążenie
empezar lección
strong enough to support its own weight and a heavy load
Pojazd podnoszący wznosiłby się i opuszczał po linie, zasilany siłą elektromagnetyczną i sterowany zdalnie
empezar lección
Lift vehicle would than ascend and descend the cable, powered by electromagnetic force and controlled remotely
byłby on dołączony do stacji bazowej na ziemi na jednym końcu i satelity na orbicie geostacjonarnej (umocowanej nad punktem na równiku) na drugim.
empezar lección
this would be attached to a base station on earth at one end and a satellite in geostationary orbit (fixed above a point on the equator) at the other.
połączony = dołączony
empezar lección
connecting = joining
podnieść, wznieść
empezar lección
raise = lift, make sth go up
transportować = przewozić (przedmioty, na odległość)
empezar lección
transported = carried (objects, over a distance)
wsparcie = mocno trzymać coś / wytrzymać jego ciężar
empezar lección
support = hold sth firmly / bear its weight
dołączony = naprawiony
empezar lección
attached = fixed
wznosić się = wspinać się
empezar lección
ascend = climb up
zniżać się = zchodzić w dół
empezar lección
descend = climb down
zasilany = zaopatrzony w energię / poruszany siłą
empezar lección
powered = provided with energy / moved by a force
kontrolowany = napędzany / ma skierowany ruch
empezar lección
controlled = driven / have movement directed
bezpiecznie
empezar lección
securely
paliwo
empezar lección
fuel
sposoby obejścia tego problemu
empezar lección
ways round this problem
pojazd bezzałogowy
empezar lección
unmanned vehicle
elektryczność bezprzewodowa
empezar lección
electricity wireless
lokalizacja z dala od niebezpieczeństwa
empezar lección
location out of harm's way
obciążenie
empezar lección
load
konsekwencje
empezar lección
implications
nieustannie
empezar lección
continually
blisko wybrzeża, dalej od brzegu
empezar lección
near coast, further offshore
odpowiedni / odpowiednia
empezar lección
suitable
konwencjonalny = standardowy, zwykły
empezar lección
conventional = standard, usual
eliminować = pozbywać się
empezar lección
eliminates = gets rid of
lepszy = lepszy / najlepszy
empezar lección
superior = better / the best
energooszczędny = ma niskie zużycie energii
empezar lección
energy-efficient = has low energy consumption
redukować = zmniejszać
empezar lección
reduces = decreases
wynaleźć na nowo
empezar lección
re-invent
efekt tarcia metalu
empezar lección
the metal-to-metal effect
kompaktowy, zwięzły, ubity
empezar lección
compact
zawarty
empezar lección
contained
zwalnia cenną przestrzeń
empezar lección
frees up valuable space
ani ... ani...
empezar lección
neither ... nor...
synchroniczny magnes trwały
empezar lección
permanent - magnet synchronous
konstrukcja osiowa
empezar lección
axial construction
trwałe pasy płaskie, gładkie, koronowane krążki
empezar lección
long-lasting flat belts, smooth, crowned sheaves
zapewniając właścicielom większy spokój ducha
empezar lección
providing owners with greater peace of mind
zużycie
empezar lección
wear and tear
zniszczyć
empezar lección
wear out
czystość
empezar lección
cleanliness
skuteczność, wydajność
empezar lección
efficiency
zwiększona wydajność w porównaniu ze starszym modelem tego samego produktu.
empezar lección
enhanced performance, compared with the older model of the same product.
negatywne problemy, które zostały ograniczone lub całkowicie wyeliminowane.
empezar lección
negative issues that have been reduced, or completly eliminated.
specjalne cechy, które odróżniają tę technologię od konwencjonalnego systemu.
empezar lección
special features that differentiate the technology from conventional system.
stworzyliśmy całkowicie unikalny profil
empezar lección
we've come up with a completely unique profile
znacznie zmniejsza wibracje
empezar lección
it dramatically reduce vibration
maszyny takie jak te nigdy nie mogą być całkowicie wolne od wibracji.
empezar lección
machines like these can never be entirely free from vibration.
nowy projekt działa niezwykle płynnie.
empezar lección
the new design runs extremely smoothly.
Kolejną zaletą nowego profilu jest to, że jest znacznie lżejszy.
empezar lección
another advantage of the new profile is that it's considerably lighter.
więc w porównaniu z naszą poprzednią serią jest bardzo wydajny.
empezar lección
so compared with our previous range, it's highly efficient.
dotychczasowe próby sugerują, że konstrukcja jest wyjątkowo trwała.
empezar lección
trials so far suggest the design is exeptionally durable.
oczekujemy, że będzie znacznie bardziej niezawodny niż konkurencyjne jednostki.
empezar lección
we expect it to be significantly more reliable than rival units.
całkowicie / całkowicie = całkowicie
empezar lección
entirely / totally = completly (+przymiotniki w stopniu równym)
znacznie / dramatycznie = znacznie
empezar lección
considerably / dramatically = significantly (+przymiotniki w stopniu wyższym / czasowniki)
wyjątkowo / wysoko = ekstremalnie
empezar lección
exceptionally / highly = extremely (+przysłówek)
Bezpieczny - niezawodny układ hamulcowy eliminuje niebezpieczeństwo upadku -windy- w przypadku zerwania linki.
empezar lección
Safe - a reliable braking system eliminates the danger of a car falling if a cable fails.
proste - są sterowane z samochodu i są bardzo łatwe w obsłudze.
empezar lección
simple - they're controlled from the car and are very easy to operate.
wygodne - są łatwiejsze dla nóg niż konwencjonalna alternatywa (schody).
empezar lección
convenient - they are easier on the legs than the conventional alternative (stairs).
cenne - podnoszą wartość gruntów, dopuszczając wyższe budynki na mniejszych powierzchniach.
empezar lección
valuable - they enhance the value of land by allowing taller buildings on smaller areas.
rozwiązać problem
empezar lección
solve a problem
upraszczanie języka = w prostych słowach / po prostu / innymi słowy / w zasadzie
empezar lección
simplifing the language = in simple terms / put simply / in other words / basically
uproszczenie koncepcji = efektywnie / zasadniczo / gruntownie
empezar lección
simplifying the concept = effectively / essentialy / bassicaly
skupienie się na terminach technicznych = tym, co nazywamy / co nazywamy
empezar lección
focusing on technical terms = what we call / what we refer to as
ilustrując obrazami = jeśli sobie wyobrażasz / jeśli obrazujesz
empezar lección
illustrating with images = if you imagine / if you picture
podzielony na dwie kategorie
empezar lección
divided into two categories
miękki grunt w celu uzyskania stabilnego podłoża
empezar lección
soft ground in order to attain firm substrata
pal następnie przenosi obciążenie pionowo na twardy grunt lub podłoże skalne.
empezar lección
the pile then transmits load vertically to firm suboil or bedrock.
otaczający
empezar lección
surrounding
przeciwdziałać obciążeniom w dół
empezar lección
counteract downward loads
opór tarcia
empezar lección
frictional resistance
średnica, poszerzany
empezar lección
diameter, widened
dostarczone
empezar lección
delivered
zamiast
empezar lección
instead

Debes iniciar sesión para poder comentar.