Demografia pojęcia

 0    42 tarjetas    koziol4444
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Teoria H. Lebensteina
empezar lección
1957 r., „Rozwój i zacofanie gospodarcze” Płodność zależy od korzyści i kosztów; Typy użyteczności: dziecko jako dobro konsumpcyjne, jako producent, jako zabezpieczenie; Koszty: bezpośrednie (edukacja, jedzenie itp.), pośrednie (utracone szanse)
Efekt dochodowy
empezar lección
Wraz ze wzrostem dochodu, użyteczność dziecka jako producenta zmniejsza się;
Efekt przeżycia
empezar lección
zmniejszenie się umieralności podnosi krzywe użyteczności
Efekt struktury zawodowej
empezar lección
Rosnące koszty kształcenia dziecka
New Home Economics
empezar lección
Twórca: Becker; Im większy dochód, tym bardziej inwestują w jedno dziecko, a nie robią więcej; sprawia to że wzrost dochodu nie musi oznaczać wzrostu ilości dzieci, ale wzrost ich jakości
Koncepcja Easterlina
empezar lección
3 deteminanty płodności: popyt na dzieci, potencjalna liczba rodzonych dzieci; koszty regulacji urodzeń
Małżeńskość
empezar lección
Mediana dla mężczyzn 28, kobiet 26 lat; Współczynnik 5.0 co daje nam miejsce w pierwszej dziesiątce państw UE z największym współczynnikiem małżeństw (dla całej Europy czynnik ten wynosi 4.2)
Wzorzec małżeńskości w Polsce
empezar lección
Przesunięcie grupy wiekowej najczęstszego zawierania małżeństw z 20-24 do 25-29; trend podobny jak w Europie zachodniej
Zgony według przyczyn
empezar lección
Najczęstsze przyczyny zgonów: 1. Choroby układu krążenia (najwięcej); 2. Nowotwór 3. Wypadki, zatrucia, urazy; Trend: coraz więcej umiera na nowotwory
Umieralność niemowląt
empezar lección
W latach 90. – 15 na 1000, na początku wieku: 8 na 1000; teraz około 5 na 1000; znaczny spadek
Umieralnośc niemowląt przyczyny
empezar lección
Najwięcej umiera między 0-6 dniem życia; połowa nie dożywa 1 dnia; Trend: zmniejszenie zgonów egzogenicznych, a teraz najczęstszą przyczyną zgonów są wady i choroby okołoporodowe; Trend 2: umiera więcej noworodków płci męskiek;
Oczekiwane trwanie życia noworodka w Polsce
empezar lección
Polska: Dla mężczyzn 73, a dla kobiet 81; Unia: odpowiednio: 78 i 84.
Tablice życia
empezar lección
Do konstrukcji niezbędne są informacje o: strukturze ludności według płci, wieku w latach ukończonych i roczników urodzenia oraz zgonach według tych cech; Informacje te służą do budowy prawdopodobieństwa zgonów (stosunek liczby zgonów do l. populacji)
Koncepcja ludności zastojowej (stacjonarnej) <- Dotyczy tablic życia
empezar lección
Populacja o niezmiennej liczbie urodzeń oraz o niezmiennym porządku wymierania przy jednoczesnym braku migracji.
Normalne trwanie życia
empezar lección
wiek, na który przypada największe zagęszczenie zgonów w okresie starości.
Trzyfazowy model przejścia demograficznego
empezar lección
Faza pierwsza charakteryzuje się wysokim poziomem rodności oraz wysokim poziomem umieralności, następnie właściwa faza przejścia wyrażająca się zmniejszeniem rodności i umieralności oraz faza trzecia kontrolowanej reprodukcji.
Czterofazowy model przejścia demograficznego
empezar lección
1. Wysoki poziom urodzeń i zgonów; niemożliwa reprodukcja prosta 2. Nadal wysoka rodność, niska umieralność 3. Spadek rodności, dalszy powolny spadek umieralności 4. Poziom rodności i umieralności równy
Reprodukcjia prosta
empezar lección
liczba urodzeń = liczba zgonów
Jak zahamować proces starzenia się społeczeństwa?
empezar lección
1. Polityka mieszkaniowa z nastawieniem na dzietne rodziny 2. Eliminowanie bezrobocia, pomoc matkom w ciąży w powrotach do pracy 3. Ulgi podatkowe dla rodzin z dziećmi 4. Dobra edukacja
Współczynnik (wskaźnik) starości
empezar lección
Udział osób 60+ w całej populacji
Współczynnik wsparcia
empezar lección
Udział osób w wieku 15-59 na osoby 60+
Indeks starości
empezar lección
Liczba osób w wieku 60+ na sto osób w wieku poniżej 15 roku życia (stosunek ilości dziadków do wnuków)
Ogólny współczynnik obciążenia demograficznego (TDR)
empezar lección
Stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym na sto osób w wieku produkcyjnym
Wiek chronologiczny
empezar lección
Liczba lat, którą jednostka już przeżyła
Wiek potencjalny
empezar lección
Liczba lat, którą jednostka może jeszcze przeżyć
POADR (Współczynnik obciążenia osobami starszymi)
empezar lección
Stosunek liczby osób w wieku powyżej dolnej granicy starości (Wiek w którym dalsze oczekiwane trwanie życia wynosi poniżej 15 lat) oraz liczby osób w wieku od 20 lat do dolnej granicy starości.
Tablica Rosseta
empezar lección
Obecnie 1/3 świata ma populację w fazie starości demograficznej. Starzenie się ludności ma charakter globalny, gdyż coraz więcej krajów świata znajduje się w fazie starości demograficznej. Można oczekiwać, iż w 2050 roku 80% krajów osiągnie tę fazę.
Województwa o największych saldach migracji (2014)
empezar lección
1. Mazowieckie (Najwięcej przyjeżdża) 2. Małopolskie, 3. pomorskie
Województwa o najmniejszych saldach migracji (2014)
empezar lección
1. Lubelskie (najwięcej wyjeżdża) 2.śląskie 3. Warmińsko mazurskie
Saldo migracji miasto -> wieś
empezar lección
Od 2000 r. saldo migracji w miastach jest ujemne! Ludzie przenoszą się na wieś. Saldo migracji w miastach jest dodatnie tylko dla grupy wiekowej 20-29
Główne kierunki zagraniczne emigracji polskiej
empezar lección
1. Niemcy (najwięcej) 2. UK 3. USA
Wiek mobilny
empezar lección
Pomiędzy 18 a 44 rokiem życia.
Prognoza (projekcja) biologiczna
empezar lección
W procedurze przewidywania można uwzględnić jedynie zmiany spowodowane urodzeniami, zgonami i naturalnymi przesunięciami kohort w miarę upływu czasu.
Projekcje ostrzegawcze
empezar lección
Mówią co by było gdyby dany trend się utrzymał
Czynniki dokładności obliczeń
empezar lección
Ma na niego wpływ: jakość danych, właściwe określenie trendu, wybór metody obliczeń
Prognozy na okres...
empezar lección
5-10 lat są zaliczane do dokładnych
Prognoza liczby ludności ONZ
empezar lección
Rok 2030: 8,5 mld, rok 2050: 9,7 mld, rok 2100; 11,2 mld; Największy wkład w wzrost ludności będzie miała Afryka
Współczynnik dzietności dla Europy do 2050 r...
empezar lección
Ma wynosić około 1.6 -1.8; wymogi prostej zastępowania pokoleń: 2.1
Piramida wieku ludności
empezar lección
Trójkąt: progresywne; Jakiś nabój Xd: zastojowe; Plemnik: regresywne
Demograficzne konsekwencje zmian demograficznych
empezar lección
Spadek przyrostu naturalnego, rosnąca rola migracji, spadek liczby ludzi w wieku produkcyjnym; współegzystowanie wielu generacji; wiele innych, mniej istotnych
Ekonomiczno-społeczne konsekwencje zmian demograficznych
empezar lección
Spadek produktywności pracy; zmiany systemu ubezpieczeń, wzrost zapotrzebowania na opiekę medyczną;
Odpowiedź na zmiany demograficzne
empezar lección
Polityka pro rodzinna, wzrost zatrudnienia, podniesienie wieku emerytalnego, wzrost produktywności pracy, dbałość o system emerytalny i służbę zrowia

Debes iniciar sesión para poder comentar.