daty średniowiecze

 0    90 tarjetas    krzysiujablonski
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Obalenie ostatniego cesarza rzymskiego Romulusa Augustusa
empezar lección
476
Chrzest Chlodwiga króla Franków
empezar lección
496
Początek panowania Justyniana Wielkiego cesarza Biznacjum. Cesarstwo Bizantyjskie w zenicie swej potęgi.
empezar lección
527
Zamknięcie Akademii Platońskiej w Atenach
empezar lección
529
Powstanie zakonu benedyktyńskiego na Monte Cassino
empezar lección
529
Stworzenie Kodeksu Justyniania, najważniejszego zbioru prawa rzymskiego.
empezar lección
534-528
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny – początek ery muzłumańskiej
empezar lección
622
Stworzenie prawa wizygockiego jednoczącego tradycję germańską i rzymską.
empezar lección
654
Lądowanie Arabów na Półwyspie Iberyjskim, rozbicie państwa Wizygotów
empezar lección
711
Odparcie Arabów spod Konstantynopola
empezar lección
718
Wygrana z Arabami pod Poitres przez Karola Młota
empezar lección
732
Przejęcie władzy nad kalifatem Omajjadów przez Abbasydów
empezar lección
750
Bitwa nad Tales miedzy Arabami i Chińczykami w Azji Srodkowej.
empezar lección
751
Przejęcie władzy od dynastii Merowińskiej przez Karolingów w państwie Franków
empezar lección
751
Powstanie Państwa Kościelnego – zdobycie przez papieży władzy świeckiej
empezar lección
756
Pierwszy napad Wikingów na Anglię
empezar lección
787
Koronacja cesarska Karola Wielkiego
empezar lección
800
Traktat w Verdun powstanie Niemiec, Francji i Włoch
empezar lección
843
Misja Cyryla i Metodego. Chrzest Wielkich Moraw w obrządku słowiańskim
empezar lección
863
Upadek państwa Wielkomorawskiego\
empezar lección
906
Założenie klasztoru benedyktyńskiego w Cluny. Reforma benedyktyńska
empezar lección
910
najazdy Węgrów i Wikingów, upadek autorytetu papieża i upadek handlu
empezar lección
I poł. X w.
Przejęcie władzy nad państwem Franków Wschodnich przez dynastię saską
empezar lección
919
Bitwa nad rzeką Lech. Zażegnanie niebezpieczeństwa najazdu Węgrów przez Niemców.
empezar lección
955
Koronacja cesarska Ottona I. W kulturze tzw. renesans karoliński.
empezar lección
962
Chrzest Rusi w obrządku wschodnim
empezar lección
988
Kanut Wielki władca Norwegii i Danii królem Anglii
empezar lección
1016
Ostateczny rozłam (schizma) w kościele między Rzymem a Konstantynopolem
empezar lección
1054
Bitwa pod Hastings. Podbój Anglii przez księcia normandzkiego Wilhelma Zdobywcę
empezar lección
1066
Dictus papae Grzegorza VII. Program wyłączenia Kościoła spod władzy świeckiej. Początek sporu o inwestyturę
empezar lección
1075
Bitwa pod Manzikertem. Turcy Seldżuccy zdobywają Anatolię.
empezar lección
1071
Przejęcie od Fatymidów przez Seldżuków władzy nad Palestyną. Utrudnienia dla chrześcijan w dotarciu do miejsc świętych.
empezar lección
1070
Ukorzenie się Henryka IV przed papieżem w Canossie
empezar lección
1077
Papież Urban II na synodzie w Clermont wzywa do pierwszej wyprawy krzyżowej
empezar lección
1095
Pierwsza wyprawa krzyżowa zakończona zdobyciem Jerozolimy przez Krzyżowców
empezar lección
1096-99
Założenie pierwszego zakon rycerski – Templariusze
empezar lección
1118
Synod w Wromacji. Zrzeczenie się przez cesarza prawa do inwestytury opatów i biskupów
empezar lección
1122
Roger II jednoczy plemiona normańskie na południu Włoch
empezar lección
1128
Powstanie Marchii Brandenburskiej. Trwa niemieckiej ekspansji na wschód.
empezar lección
1150
Początek walk Fryderyka I Barbarossy z miastami włoskimi i papiestwem
empezar lección
1158
Złupienie przez krzyżowców Konstantynopola. Powstanie Cesarstwa Łacińskiego.
empezar lección
1204
Temudżyn (Czyngis Chan) jednoczy plemiona mongolskie i rozpoczyna swe wielkie podboje.
empezar lección
1206
Bitwa pod Bouvines- wzrost roli Francji po zwycięstwie nad koalicją niemiecko-flamandzką
empezar lección
1214
Wielka Karta Swobód w Anglii nadana przez króla Jana bez Ziemi'
empezar lección
1215
Fryderyk II tworzy na Sycylii prototyp pierwszego scentralizowanego państwa w Europie (stanowił wzór dla państwa krzyżackiego)
empezar lección
1220
Bitwa nad Kałką. Porażka Rusinów i Połowców z Mongołami
empezar lección
1223
Utworzenie inkwizycji przez papieża Grzegorza IX
empezar lección
1231
Zdobycie przez Mongołów Kijowa. Ruś pod panowaniem mongolskim.
empezar lección
1240
największy zasięg najazdu mongolskiego w Europie. Od Śląska po Adriatyk.
empezar lección
1241
Wielkie Bezkrólewie w Niemczech po śmierci Fryderyka II.
empezar lección
1250-73
Przejęcie władzy nad Bizancjum przez dynastię Paeologów. Odrodzenie Bizancjum
empezar lección
1261
Pierwsze zgromadzenie stanowe w Anglii
empezar lección
1265
Koniec Wielkiego Bezkrólewia w Anglii. Rudolf z Habsburg zostaje królem Niemiec
empezar lección
1273
Śmierć Tomasza z Akwinu, największego filozofa Średniowiecza
empezar lección
1274
Upadek Akkonu. Ostatniej twierdzy krzyżowców w Palestynie
empezar lección
1291
Powrót Maco Polo z podróży do Chin
empezar lección
1296
Wygaśnięcie dynastii Arpadów na Węgrzech. Władzę przejmują Andzgaweni
empezar lección
1301
Pierwsze Stany Generalne we Francji
empezar lección
1302
Niewola awiniońska papieży. Papieże zależni od króla Francji.
empezar lección
1309-137
Wygaśnięcie dynastii Przemyślidów w Czechach. Od 1310 roku, królem Czech Jan Luksemburski
empezar lección
1306
Proces Templariuszy we Francji
empezar lección
1307
Moskwa jest ośrodkiem jednoczącym Ruś
empezar lección
XIV wiek
Dante tworzy „Boską komedię”
empezar lección
Ok. 1320
Wojna stuletnia
empezar lección
1337-1453
Bitwa pod Cresy. Porażka Francuzów.
empezar lección
1346
Czarna śmierć w Europie (dżuma). Wyludnienie Europy
empezar lección
1348-50
Dekameron Boccaccia, Petrarka zaczyna pisać swoje sonety
empezar lección
1350
Turcy zaczynają podbój Bałkanów
empezar lección
1353
Złota bulla Karola IV regulująca sprawę elekcji cesarza w Rzeszy Niemieckiej
empezar lección
1356
Wielka Schizma w kościele zachodnim
empezar lección
1378-1415
Bitwa na Kulikowym Polu. Książe moskiewski Dymitr Doński zwycięża Tatarów
empezar lección
1380
Bitwa na Kosowym Polu. Porażka Serbów w bitwie z Turkami
empezar lección
1389
Zwycięstwo Turków nad rycerstwem zachodnim pod Nikopolidis
empezar lección
1396
Unia Kalmarska jednocząca królestwa Dani Norwegii i Szwecji
empezar lección
1397
Timur zdobywa Anatolię. Powstrzymanie ekspansji Turków
empezar lección
1402
Bitwa pod Azincourt. Porażka Francuzów i przewaga Anglików w wojnie stuletniej
empezar lección
1415
Spalenie Jana Husa na soborze w Konstancji
empezar lección
1415
Początek wojen husyckich
empezar lección
1419
Początek zamorskich wypraw Portugalczyków wzdłuż wybrzeży Afryki Zachodniej
empezar lección
ok. 1422
Joanna D’arc przybywa na odsiecz Orleanowi. Karol VIII koronuje się w Remais na króla Francji – zwrot w wojnie stuletniej na korzyść Francuzów
empezar lección
1429
Bitwa pod Lipanami. Porażka radykalnego odłamu husytów wojny husyckie wygasają
empezar lección
1434
Habsburgowie przejmują władzę nad Czechami i Węgrami- kraje dziedziczne dynastii Luksemburgów
empezar lección
1437
Zdobycie przez Turków Konstantynopola
empezar lección
1453
„Biblia” Gutemberga – pierwsza książka wydana drukiem w Europie
empezar lección
1455
Zamęt w Anglii podczas wojny domowej zwanej wojną dwóch róż
empezar lección
1455-1488
Ustanowienie Świętej Inkwizycji w Hiszpanii
empezar lección
1478
Zjednoczenie Hiszpanii pod berłem Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego
empezar lección
1479
Ukazanie się „Młota na czarownice”, słynnego podręcznika śledztw w sprawie o czary
empezar lección
1486
Upadek emiratu Grenady zwycięski koniec rekonkwisty w Hiszpanii
empezar lección
1492
Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
empezar lección
1492

Debes iniciar sesión para poder comentar.