Αγγλικά:ημέρα 2
ελληνικάEnglish
€19.99
/ año

Αγγλικά:ημέρα 2
Κάνε το επόμενο βήμα στην πορεία σου!

Μάθε κάποιες χρήσιμες φράσεις και βασική γραμματική
Συνέχισε την εκμάθηση ακόμα περισσότερων αγγλικών λέξεων με την Vocapp
Βελτίωσε σημαντικά το λεξιλόγιό σου
Θέλεις να μπορείς να κάνεις μια συζήτηση στα αγγλικά; No problem!
prueba de forma gratuita (20 tarjetas) o comprar el curso completo
Αριθμοί - NumbersΑριθμοί - Numbers  
60 tarjetas
Και,ή,αλλά,οπότε - And, or, but, soΚαι,ή,αλλά,οπότε - And, or, but, so  
23 tarjetas
Χώρος - SpaceΧώρος - Space  
32 tarjetas
Χρήσιμα Ουσιαστικά - Useful nounsΧρήσιμα Ουσιαστικά - Useful nouns  
36 tarjetas
Χρήσιμες φράσεις - Useful phrasesΧρήσιμες φράσεις - Useful phrases  
19 tarjetas
Χαρακτηριστικά - FeaturesΧαρακτηριστικά - Features  
30 tarjetas
Χρόνος - TimeΧρόνος - Time  
26 tarjetas
Μια τυπική συζήτηση από βιβλίο μαθητών;) - A typical conversation from a student's book;)Μια τυπική συζήτηση από βιβλίο μαθητών;) - A typical conversation from...  
15 tarjetas
mostrar todas las lecciones (9)

Tu satisfacción total o te devolvemos el dinero.

Todos los cursos constan de una garantía de devolución del 100% del precio pagado.
Para utilizar la garantía no se requiere presentar ningún tipo de justificación.
Se puede utilizar esta garantía durante 30 días a contar desde la fecha de compra.
El dinero se devolverá mediante transferencia bancaria en la misma cuenta utilizada para la compra,
en un plazo máximo de 30 días a partir de la recepción de solicitud de uso de la garantía de devolución.
La solicitud de uso de la garantía de devolución se puede realizar vía correo ordinario, o mediante correo electrónico.

Marcin Młodzki, vicepresidente
(Varsovia, a 1 de octubre de 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa

TAX NUMBER: PL 951 245 79 19

vocapp@vocapp.com


Dirección

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


memotarjetas