A 0 personas le gusta esto. Me gusta!

Lenka i Franek Lenka i Franek

Estoy en VocApp desde hace 1541 días. He usado VocApp 458 días. Llevo 0 días seguidos aprendiendo. Soy el autor de 314 lecciones . La última vez que estuve en VocApp, fue el 2020-11-23 08:18:08.

Tarjetas creadas por mí


Modul 1 cz1
Modul 1 cz 2
unit 1 - cz 1
unit 1 - cz 2
Unit 2 cz 1
Unit 2 - cz 2
Unit 2 - cz 3
unit 2 - cz 4
zestaw 1
Unit 6 -f
cz 3
unit2
unit3-4
cz 1
cz 2
cz 1
cz 2
cz 3
rodzina
liczebniki
Lekcja 2
Narodowości
u 2 lesson 7
Opis osób i pogody
Miesiące
Unit 1
Unit 3 - cz 1
lesson 3
Pory roku
unit 2 extra
extra 1,3
Sprawdzian 1
extra 4
Unit 7
unite 1
Unit 4
skrót do U4
czasowniki U4 lesson 3
Unit 5 - słówka
Unit 5 zdania
Unit 5 - zdania cz 2 (3-4)
unite 1 godzina
Kapitel 3
Unit 6 - słownictwo
Unit 6 - zdania
Unit 8 słówka
Unit 7 - słówka
Extra vocabulary 5
Extra vocabulary 6
Unit 7 - zdania
Unit 7 - zdania 2
Unit 8 - słownictwo
kolory niemiecki
Unit 8 zdania
Unit 9 - zdania
Unit 1 - slowka
Unit 1
UNIT 1 ZWROTY
powtorzenie 1 kartkówka 5 klasa
unit 1 lesson 2
Unit 1 lesson 3
unit 1 powtorzenie
Unit 1 lesson 4
Unit 1 lesson 5
Unit 1 sprawdzian zdania
stude 5, grammatik M 1
Modul 1 Kapitel 3
Modul 1 Kapitel 4
Moja lekcja
Moja lekcja
Unit 2 lesson 6
Unit 1 lesson 6 i 7
Moja lekcja
adjectives
adverbs of frequency
animals
Modul 1 Glossar
body
clothes
colors
countries and nationalities
daily activities
days of week
family
modul 2 kapitel 1 słowka pomieszczenia
food and drink
Francuski francja Lenka czasownik być
Unit 2 lesson 1-2
verbs
physical apperance
the internet and computers
materials
weather
work
prepoisitions of place
house and furniture
house
months
greetings
school subjects
fruit
numbers
Unit 2 lesson 3
Unit 2 lesson 4
unit 2 lesson 5
unit 2 lesson 7-8
modul 2 kapitel 1 pomieszczenia
modul 2 kapitel 1 zdania
giving directions
sport
geography
time expressions
trudne
Unit 2 lesson 7
Unit 2 lesson 6
Unit 2 lesson 5
Unit 3 lesson 1-3
Francuski kl. 3 unite 3
test z unit 2
miesiące z ang
Moja lekcja
Extention 1-2
extra 1-2
Moja lekcja
uni 3 lesson 3-8
Unit 4 lesson 1
Unit 4 lesson 2-4
zwierzęta - farma
Unit 4 grammar
test przeczenia
Unit lesson 4
Unit 4 lesson 6 - 8
Unit 4 test
DELF prim A1.1
DELF Prim A1.1 zadania
Modul 3 kartkowka
Modul 3 katkówka
Modul 3 trune slowa
konkurs z ang.
Unit 5 slowka
Tiger 3
Unit 5 - test part 1
Unit 5 - test part 2
I was a happy baby
I feel ill
5 kartkowka 2
5 sprawdzian (przedmioty, przybory szkolne)
unit 6 lesson 1
Unit 6 lesson 2
godziny
Unit 7 lesson 1-2
miesiące i pory roku
konwersacje
rozdział 1 kartkówka 1
unit 1
modul 5 cz 1
unit 1 cd
Moja lekcja
modul 5 cz 2
zdania unit 1
1 kartkówka 2
stude 8 cz 1
narodowości, rodzina
03.10.18
unit 2 stopniowanie przymiotnikow
unit 2 stopniowanie cd
rozdzial 2
unit 2 słownictwo
Zdania trudne denn... darf
Unit 2 English Class Pearson
powtórzenie trudnych słowek unit 2
czas przeszły
Modul 5 Kapitel 3
test unit 2 cd
irregular verbs part 1
Unit 3 słówka
irregular verbs - part 2
in, aus itd
Unit 3
Zdania Past Simple
Stary Testament St
unit 4
unit 4 wybrane
Mamy niepodległą
Kierunki
zawody
Unit 4 lesson 7
Unit 4
Unit 4 sprawdzian
zdania holiday
Unit 1-3 revision
miejsca
meble
4 Familie do str 54 ćw
Unit 5 słówka
Unit 5 do str 73
unit 5 budynki
4 Haustiere cz 1
Unit 6 + can
Dni tygodnia, miesiące
Production orale A1
Unit 6 zdania present simple
kolory
4 Haustiere cz2
4 Haustiere cz 3
Unit 6
unit 7 do str 60 cw
Francuski 4 klasa
unit 6 do lesson 5
4 Haustiere cz 4 gramatyka
Nowy Testament NT
Unit 7 zwierzęta
Unit 7 simple present + zwierzęta+zakupy
meble + przymiotniki
unit 7 lesson 1
Unit 7 lesson 2
Unit 7 lesson 3
unit 8 unit 1
DELF prim A1 klasa 4
Questions klasa 4
Uni 8 lesson 8.2
Unit 8 lesson 8.3
Unit 8 lesson 8.4
unit 7
unit 7 cz 2
unit 8 + powtórzenie
Unit 7 słówka
Powtórzenie niemieckiego
Unit 8
konkurs
Rodzina
dom i mieszkanie
kolory
zwierzęta cz 1
zwierzęta cz 2
zwierzęta cz 3 + pożegnania
przybory szkolne cz 1
przybory szkolne cz 2
przymiotniki
zawody cz1
zawody cz 2
zawody cz 3
hobby
liczebniki państwa niemieckojęzyczne
unit 1 free-time activities słówka
1. zawody
unit 1 słowa
Unit 1 charakter adjectives
Unit 1 other words
unit 1
nieregularne czasowniki
5 dni tygodnia
miesiące i pory roku
Kontakte
Unit 2 IT, jobs
Unit 2 other words
K1 przybory szkolne
Unit 3 lesson3.1
pierwiastki chemiczne
Dni tygodnia, przedmioty szkolne
Unit 3
czasowniki nieregularne
str 27
czas przyszły
unit 3 other words
Bat Kid klasa 5-6
Unit 4 part 1
unit 4 part 2
Latin sentences
5 Schule (sprawdzian kapital 1)
angielski test
stopniowanie
Konstrukcja um, zu
Jedzenie
ubrania
przywitania, pożegnania
Unit 5 słówka
Unit 5 zdania
Moja lekcja
Essen und Trinken
czasowniki str 112
Unite 4
unite 3 i testy
Unite 1
Unite 2 i 3 communicaton
Unit 5 słówka - cz1
Unit 5 cz 2
Essen und Trinken cz 2 ćw
Essen und Trinken cz 3
czasowniki nieregularne trudne
zwroty grzecznościowe
unit 7 films
A Freizeit cz.1
A Freizeit cz.2
Freizeit cz 3
Unit 7
konkurs Ces cz 1 - pory roku godziny
konkurs ces cz 2 - dom - pomieszczenia - pogoda
konkurs ces cz 4 - pogoda owoce
konkurs ces 5 - jedzenie
konkurs ces cz 3 warzywa przy stole
konkurs ces cz 6 - ubranie
Moja lekcja
1 Człowiek styl ubrania
Cechy charakteru
Lesson 1.1, 1.2
1 człowiek - wygląd zewnętrzny
1 czasowniki złożone i zwroty
unit 2 trudne
pomieszczenia
meble
przyimki określające miejsce
rodzajniki - celownik
ćwiczenia - przyimki określające miejsca

Debes iniciar sesión para poder comentar.