Biologia - fizjologia roślin

5  1    89 tarjetas    domciak8
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
absorpcja
empezar lección
pobieranie wody oraz soli mineralnych przez komórki roślinne
adhezja
empezar lección
przyleganie cząstek wody do ścianek naczyń kapilarnych
aklimatyzacja
empezar lección
naturalne przystosowanie się organizmów do nowych warunków środowiska zwłaszcza klimatycznych w którym także przystosowanie się do nowych warunków związanych z gospodarczą działalnością człowieka
anabioza
empezar lección
stan maksymalnego zahamowania metabolizmu w organizmie wywołany niekorzystnymi warunkami środowiska mający dwie warunki zmieniają się na bardziej dogodne
aparat szparkowy
empezar lección
otwór w epidermie liści otoczone wyspecjalizowanymi komórkami skóry zwłaszcza komórkami szparkowymi umożliwiające kontrolę wymiany gazowej związanej z fotosyntezę i transpiracją
auksyny
empezar lección
hormony roślinne regulujące wzrost i rozwój roślin
bulwy
empezar lección
silnie zgrubiałe pędy na przykład w bulwach ziemniaka rzadziej kolejna na przykład bulwa dalii służące do gromadzenia materiałów zapasowych i rozmnażania bezpłciowego
byliny
empezar lección
wieloletnie rośliny zielne posiadające pędy podziemne w postaci kłączy cebul albo bulw
chemonastia
empezar lección
ruchy wzrostowe typu nastii zachodzące pod wpływem bodźca chemicznego
chemosynteza
empezar lección
proces syntezy (w jej wyniku z prostych substratów powstają bardziej złożone produkty) z związków organicznych przy użyciu energii pochodzącej z utleniania prostych związków nieorganicznych na przykład jak NH3 H2S
chemotaksja
empezar lección
ruch lokomocyjny komórek organizmów jednokomórkowych będących reakcja na bodziec chemiczny
chemotropizm
empezar lección
reakcje ruchowe organów roślin na kierunkowe bodźce chemiczne
cykl Calvina
empezar lección
ciąg reakcji zachodzących w fazie ciemnej fotosyntezy polegający na wiązaniu i przekształcaniu dwutlenku węgla w glukozę
cytokininy
empezar lección
regulują tempo podziałów komórkowych, pobudzają szerokość komórek, biorą udział w regulacji starzenia się roślin (poprzez hamowanie rozkładu białek i syntezę RNA), indukują pędy stymulują pąki w kiełkowaniu nasion wychodzenie nasion ze stanu spoczynku.
czapeczka Korzeniowa
empezar lección
warstwa komórek miękiszowych pokrywająca stożek wzrostu korzenia
dominacja wierzchołkowa
empezar lección
wpływ jaki wywiera stożek wierzchołkowy pędu na rozwój pączków znajdujących się pod nim
drewno ksylem
empezar lección
tkanka roślinna przewodząca wodę i rozpuszczony w niej sole mineralne
dwuletnie rośliny
empezar lección
rośliny u których cykl rozwojowy obejmuje dwa sezony wegetacyjne
dyfuzja
empezar lección
przemieszczanie się drobnych cząstek na przykład jonów z obszarów o wyższym stężeniu do obszaru o niższym stężeniu. Dzięki dyfuzji dochodzi do samorzutnego wyrównywania stężeń składników w układzie wieloskładnikowym
dyfuzja wspomagana
empezar lección
transport cząstek jonów przez kanał lub Dzięki białkom nośnikowym w błonie komórkowej zachodzących zgodnie z gradientem stężeń nie wymagającym nakładów energetycznych ze strony komórki
efemerydy
empezar lección
rośliny które przystosowały się do długich okresów suszy skracając swój cykl życiowy do okresu Kiedy występuje woda
endoderma śródskórna
empezar lección
najbardziej wewnętrzna warstwa komórek kory pierwotnej korzenia ze posiadających specyficzne zgrubienie na ścianach poprzecznych i Promienistych zwane pasemkami Caspary'ego
epiderma skórka
empezar lección
powierzchniowa warstwa komórek pokrywająca nadziemne części rośliny zielnej
epifity
empezar lección
porosty oraz rośliny samożywne nie ukorzeniają się w glebie lecz przytwierdzone do innych roślin będących dla nich podporą
epikotyl
empezar lección
nad liścieniowa część łodygi strefa pędu pomiędzy liścieniami a pierwszymi liśćmi
fitoncydy
empezar lección
lotne substancje wytwarzane przez niektóre rośliny na przykład cebula czosnek chrzan czarna porzeczka o działaniu bakteriobójczym
fitochrom
empezar lección
niebiesko-zielony barwnik o budowie białkowej stanowiący fotoreceptor reakcji indukcyjnych kwitnienia jaki też kiełkowanie U niektórych roślin
fotokonwersja
empezar lección
zmiana struktury i właściwości barwnika na przykład fitochromu pod wpływem światła
fotonastia
empezar lección
ruchy nastyczne roślin wywołane zmianami w intensywności światła
fotoperiodyzm
empezar lección
fizjologiczna reakcja roślin na dobowy rytm światła i ciemności
Galasy
empezar lección
narośla różnych kształtów na roślinach zielna lub drzewnych wywołane nakłuciem tkanek roślinnych przez niektóre owady w celu złożenia jaj
garbniki
empezar lección
naturalne lub sztuczne sub chemiczne o skomplikowanej budowie chemicznej które łączą się nieodwracalnie z białkami skóry najczęściej z kalogenem zmieniają jej właściwości występują w drzewie korze liściach takich jak dąb brzoza wierzba świerka
gutacja
empezar lección
proces aktywnego Wydzielanie wody w postaci ciekłej gdy transpiracja jest niewielka a zawartość wody dostępna w glebie duża. roślin zdolne do gutacji: nasturcje trawy przedstawicieli roślin obrazkowatych występujący w wilgotnych lasach tropikalnych
gibereliny
empezar lección
regulatory wzrostu i rozwoju roślin, PODTRZYMUJĄ/PRZERYWAJĄ stan spoczynku
halofity słonorośla
empezar lección
rośliny bytujące na glebach silnie zasolonych charakteryzujące się wysokim ciśnieniem (poleciałem osmotycznym) soku komórkowego
haustoria
empezar lección
ssawki pochodzenia fodygowego albo korzeniowego u roślin pasożytniczych lub półpasożytnicze wrastające do ciała roślin gospodarza i pobierające zeń substancje pokarmowe
Heliofity
empezar lección
rośliny preferujące intensywne oświetlenie
higrofity
empezar lección
rośliny żyjące stary w wilgotnej atmosferze i na stare wilgotnym podłożu
helofity
empezar lección
rośliny błotne występujące na bagnach i terenach podmokłych mające zanurzone w wodzie korzeni oraz najniższą część pędu
higroskopijne ruchy
empezar lección
ruchy wyzwalające się w wyniku zmian stopnia uwodnienia ścian komórkowych pęcznienie lub wysychania
hipertoniczny roztwór
empezar lección
roztwór o wyższym stężeniu substancji rozpuszczonych niż Roztwór z którym jest porównywany
higrotropizm
empezar lección
reakcja wzrostowa korzenia roślin wyższych w kierunku większego nawodnienia gleby
hipokotyl
empezar lección
część łodygi poniżej liścieni
hipotoniczny roztwór
empezar lección
roztwór o niższym stężeniu substancji rozpuszczonej niż roztwór w którym jest porównywany
hydatody
empezar lección
szparki wodne występujące na liściach i wydzielające wodę w postaci ciekłej
hydrofity
empezar lección
grupa Ekologiczna roślin żyjących w środowisku wodnym
hydroponika
empezar lección
uprawa roślin wyższych na pożywkach płynnych
izotoniczny roztwór
empezar lección
roztwór o takim samym stężeniu substancji rozpuszczonych jak ten z którym jest porównywany
kaloza
empezar lección
polisacharyd roślinny wykazujący zdolność silnego pęcznienia występuje w ścianie komórkowej rurek sitowych w polach sitowych tworzy zasklepki które zamykają performacje sit w rurkach sitowych na okres zimy
kalus tkanka przyranna
empezar lección
tkanka powstała w miejscu zranienia rośliny, zabliźniająca ranę, wytwarzana także przez fragment rośliny umieszczony w kulturze in vitro jego komórki pod wpływem hormonów różnicują się odtwarzające całą komórkę
kohezja
empezar lección
spójność cząsteczek wody
kutyna
empezar lección
polimer kwasów tłuszczowych impregnujący Ściany komórkowe
kwas abscysynowy (ABA)
empezar lección
najważniejszy znany inhibitor, powstrzymuje wzrostu i rozwoju roślin
liścienie
empezar lección
liśćie embrionalne sporofitu pojawiający się jako pierwszego rozwijający się w roślinie
Łyko floem
empezar lección
tkanka roślinna przewodząca produkty fotosyntezy
mezofity
empezar lección
rośliny przystosowane do życia w warunkach umiarkowanej wilgotności
mięsożerne rośliny
empezar lección
grupa roślin samożywnych wyspecjalizowana w chwytaniu i trawieniu drobnych organizmów zwierzęcych najczęściej owadów zwierzęta są dla tych roślin źródłem azotu którego nie znajdują w odpowiednich ilościach w Podłożu
mikoryza
empezar lección
rodzaj mutualizmu polegający na współżyciu grzybów z korzeniami roślin
monokarpiczne rośliny
empezar lección
rośliny owocujące tylko 1 razy w cyklu rozwojowym
Nastie
empezar lección
ruchy roślin w których kierunek bodźca wyznaczającego reakcją ruchową nie odgrywa roli ich mechanizm wiąże się z budową organu oraz natężenie bodźca i najczęściej polega na zmianie turgoru
nutacje ruchy nutacyjne
empezar lección
ruchy będące wynikiem różnic w szybkości wzrostu tkanek z różnych stron danego organu są to ruchy mające źródło w procesach zachodzących wewnątrz organizmu ruchy endogenne
nyktinastie
empezar lección
ruchy organów roślinnych odbywające się w rytmie 12-godzinnym mniej więcej zgodnymi z rytmicznymi zmianami dnia i nocy
ontogeneza
empezar lección
rozwój osobniczy organizmów od momentu jego powstania w wyniku zapłodnienia do uzyskania dojrzałości płciowej i zakończenia okresu reprodukcji
osmoza
empezar lección
proces samorzutnego przechodzenia wody rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną oddzielającą roztwory o różnych stężeniach
parcie korzeniowe
empezar lección
przemieszczanie się wody w górę łodygi wynikające z Aktywnego transportu wody z komórek miękiszu walca osiowego do elementów przewodzących drewna
partenokarpia
empezar lección
powstawanie owoców bez zapłodnienia komórki jajowej i bez rozwoju nasion pobudzenie zalążni do rozwoju i przekształcenia w owocnie jest wynikiem oddziaływania substancji wzrostowych
plazmoliza
empezar lección
znaczne obkurczenie się cytoplazmy w wyniku utraty wody na skutek umieszczenia komórki roślinnej w roztworze hipertonicznym
potencjał wody
empezar lección
różnica między potencjałem chemicznym wody w roztworze a potencjałem czystej wody wyrażona w jednostkach ciśnienia
punkt kompensacyjny
empezar lección
wysokość stężenia światło natężenie dwutlenku węgla przy której równoważą się procesy fotosyntezy i oddychania
regulatory wzrostu i rozwoju
empezar lección
naturalne lub syntetyczne substancje organiczne które w małych ilościach pobudzają lub hamują procesy wzrostu i rozwoju roślin względnie wypływające na nie w inny sposób
rozmnóżki
empezar lección
wyspecjalizowane grupy komórek służące do rozmnażania wegetatywnego roślin
ryzoderma
empezar lección
skóra pokrywająca korzeń różnicuje się z zewnętrznej warstwy stożka wzrostu korzenia
siewka
empezar lección
młodociana roślina Nasienna
skiofity
empezar lección
rośliny cieniolubne
sklerofity
empezar lección
rośliny należące do kserofitów przystosowane do przetwarzania długotrwałej suszy mogą czasowo lub trwale ograniczać transpirację
sukulenty
empezar lección
grupa kserofitów sucholubne rosnących w środowiskach suchych o niewielkich ale regularnych opadach gromadzą wodę w tkance wodnej zgrubiałych organizmów głównie liści i łodyg i korzeni rzadziej
susza fizjologiczna
empezar lección
zjawisko suszy wywołane utrudnieniem pobierania wody mimo że znajduje się ona w Podłożu
Taksje
empezar lección
ruchy lokomocyjne komórek lub organów jednokomórkowych na fizyczne i chemiczne bodźce kierunkowe
transpiracja
empezar lección
proces utraty wody przez roślinę w postaci pary wodnej umożliwiający jednokierunkowy przepływ wody w roślinie
transport aktywny
empezar lección
aktywne przenoszenie substancji przez błonę komórkową wbrew gradientowi stężeń wymagające nakładów energii ze strony komórki
transport bierny
empezar lección
samorzutne zgodnie z prawami dyfuzji przenoszenie substancji przez błonę komórkową nie wymagające nakładów energetycznych
transport długodystansowy daleki
empezar lección
transport w roślinie na większe odległości na przykład transport wody w elementach przewodzących łodygi
transport krótkodystansowy bliski
empezar lección
transport w roślinie na krótsze odległości na przykład przemieszczanie się wody w poprzek tkanki korzenia
transport ułatwiony
empezar lección
dyfuzja wspomagana-transport cząstek jonów przez kanał lub Dzięki białkom nośnikowym w błonie komórkowej zachodzących zgodnie z gradientem stężeń nie wymagającym nakładów energetycznych ze strony komórki
tropizmy
empezar lección
ruchy wzrostowe organów roślinnych Wywołane przez bodźce zewnętrzne
turgor ciśnienie turgorowe
empezar lección
stan napięcia ścian komórkowych wywołany ciśnieniem soku komórkowego
walec osiowy
empezar lección
centralny trzon komórek łodygi i korzenie zawierające wiązki przewodzące
wernalizacja
empezar lección
indukowanie kwitnienie roślin działaniem niskich temperatur, wernalizacji wymagają do zakwitania i wytworzenia nasion w naturalnych warunkach prawie wszystkie rośliny ozime i dwuletnie przystosowane do za kwitnienia przy długim dniu
włośniki korzeniowe
empezar lección
wytwory komórek skórki korzenia ryzodermy zwiększający jego powierzchnię chłodną

Debes iniciar sesión para poder comentar.