All phrasal verbs

 0    152 tarjetas    kolejnasuczel
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término English definición English
be on the point of doing something
mieć właśnie coś zrobić
Właśnie miał wychodzić kiedy zadzwonił telefon
empezar lección
be about to
He was about to leave when phone rang
be in favour of something
być za czymś
Oni są za propozycją budowy centrum odpoczynku
empezar lección
be for
They are (all) for the proposal to build a leisure centre
chase
gonić
Policja goniła złodzieja
empezar lección
be after
The police were after the thief
be ill with something
być chorym na coś
empezar lección
be down with something
expect something, usually bad
Spodziewamy się złej pogody
empezar lección
be in for
We are in for bad weather
be absent from school/work
John nie jest w biurze. Nie ma go przez 2 dni.
empezar lección
be off
John isn't in his office. He's off for two days
be shown on TV, at the cinema, theatre ect.
W Metro jest puszczany dobry film
empezar lección
be on
There's a good film on at the Metro
be unfashionable
Długie spódniczki nie są w modzie tego sezonu
empezar lección
be out
Long skirts are out this season
have stopped burning
Ogień zgasł, dlatego jest tak zimno tutaj
empezar lección
be out
The fire is out - that's why it's cold in here
have come to an end
Film zaczyna się o 9 a kończy o 10
empezar lección
be over
The film starts at 9 and will be over 10
have ended a relationship/job etc
Przeszłam przez związek z Tomem. Jest taki samolubny.
empezar lección
be through with
I'm through with Tom, he's so selfish
be capable of something
Weźmy pociąg - Nie wydaje mi się żę mogę tak daleko jechać
empezar lección
be up to
Let's take the train - I don't think I'm up to driving so far
feel like doing something, usually something wrong
Dzieci coś muszą coś kombinować - są bardzo ciche.
empezar lección
be up to
The children must be up to something - they're very quiet.
stop working
Auto się zepsuła dlatego spuźniliśmy się na prom
empezar lección
break down
The car broke down so we missed
lose control of feelings
Załamała się kiedy powidziano jej że jej tata jest martwy
empezar lección
break down
She broke down when she was told her father was dead
fail (talks/negotiations etc)
Negocjacje się nie udały i wojna została ogłoszona
empezar lección
break down
Negotiations broke down and war was declared
separate under headings
Podzielił listę na kategorie
empezar lección
break down
He broke the list down into categories
enter by force or illegally
Włamywacze włamali się i ukradli moją birzuterię
empezar lección
break in
Burglars broke in and stole my jewellery
enter by force
On włamał sie do will i ukradł trochę pieniędzy
empezar lección
break into
He broke into the villa and stole some money
interrupt
Przerwał im rozmowę aby czegoś się spytać
empezar lección
break into
He broke into their conversation to ask something
end a relationship/agreement
Sue zakończyła swój związek z Jimem
empezar lección
break off
Sue broke off her relationship with Jim
begin suddenly (war etc)
Wycuchła wojna między dwoma krajami
empezar lección
break out
War broke out between the two countries
advance
Żołnierze przedarli się przez linie wroga
empezar lección
break through
The soldiers broke through the enemy lines
tell (usually bad news) to sb in a kind way
On musiał powiedzieć Johnowi złe informacje
empezar lección
break something to somebody
He had to break the bad news to John
stop for holidays
Szkoły są zamknięte 23 z okazji Świąt
empezar lección
break up
Schools break up on the 23rd for Christmas
end a relationship
Sue i Paul nie są już razem, zerwali ostatniego tygodnia
empezar lección
break up
Sue and Paul are no longer together, they broke up last week
successfully communicate ideas
Nauczyciel przekazał swoją wiadomość używająć diagramów i zdjęć.
empezar lección
get across/over
the teacher got his message across by using diagrams and photographs
continue despite difficulties
Ona daje sobie rade mimo wszystkich jej problemów
empezar lección
get along
She is getting along fine despite all her problems
be on friendly terms with sb
Oni mają ze sobą dobre stosunki mimo ich różnic
empezar lección
get along/on with sb
They get along with each other despite their differences
swallow with difficulty
empezar lección
get down
depress
empezar lección
get down
recover possession of
Udało jej się odzyskać jej pierścionek który zgubiła dwa miesiące wcześniej
empezar lección
get back something
She managed to get back the ring she had lost two months before
start doing something seriously
Pora na to abyś zabrał się za szukanie lepszej pracy
empezar lección
get down to something
It's time you got down to looking for a better job
enter (bus, train etc)
Wsiądź do autobusu zanim odjecie
empezar lección
get on
Get on the bus before it starts
make progress
On robi postępy w szkole
empezar lección
get on
He's getting on well at school
radzić sobie finansowo
empezar lección
get by
be on good terms with somebody
empezar lección
get on with somebody
become known
Jak wiadomość o jego promocji stała się wiadoma
empezar lección
get out
How did the new of his promotion get out?
recover from
On mocno próbuje dojść do siebie po śmierci jego żony
empezar lección
get over
He's trying hard to get over the death of his wife
persuade
My w końcu przekonaliśmy go do naszego punktu widzenia
empezar lección
get round
We eventually got him round to out point of view
find time to do sth
Jeszcze nie zabrałem się za pisanie tego listu
empezar lección
get round to doing something
I haven't got round to writing that letter yet
finish (a piece of work)
Muszę skończyć ten rozdział zanim wyjdę
empezar lección
get through something
I've got to get through this chapter before I go out
go on living through difficult times
Jak starsi ludzie mogą przetrwać zimną zimy
empezar lección
get through
How can old people get through the cold winters
reach by phone
empezar lección
get through to
rise from bed
empezar lección
get up
reveal
Obiecaj że nie wyjawisz mojego sekretu
empezar lección
give away
Promise not to give away my secret
give something free of charge
empezar lección
give away
return
empezar lección
give back
surrender, yield
on w końcu się poddał i przyznał że był w błędzie
empezar lección
give in
He finally gave in and admitted he was wrong
emit (smells, heat, fumes etc)
Kaloryfery emitują duże ilośći ciepła
empezar lección
give off
The radiators give off lots of heat
come to an end
Ich zasoby wyczerpały się w połowie ich wspinaczki
empezar lección
give out
Their supplies gave out halfway through the climb
distribute
empezar lección
give out
abandon an attempt/habit
Skończył z paleniem rok temu i nie zapalił od tego momentu
empezar lección
give up
He gave up smoking last year and hasn't smoked since
surrender
empezar lección
give up
pursue
Policjant gonił złodzieja i złapał go
empezar lección
go after
The policeman went after the thief and caught him
be allowed to happen
Mimo iż kilku członków nie było, posiedzenie zarządu odbyło się zgodnie z planem
empezar lección
go ahead
Although several members were absent, the board meeting went ahead as planned
stop, cease
empezar lección
go away
break a promise
empezar lección
go back on
base one's ideas on
empezar lección
go by
become ill
empezar lección
go down with
attack
empezar lección
go for
apply for (a job)
empezar lección
go for
take part in (a competition)
empezar lección
go in for
explode
empezar lección
go off
ring (alarm)
empezar lección
go off
(of food) spoil
empezar lección
go off
continue
empezar lección
go on
happen
empezar lección
go on
stop burning
empezar lección
go out
examine details
empezar lección
go over/through
repeat
empezar lección
go over
be enough for everyone to have a share
empezar lección
go round
(news/ disease) spread, circulate
empezar lección
go round
experience
empezar lección
go through
(of a deal/ arrangement) be completed with success
empezar lección
go through
discuss in detail
empezar lección
go through
rise (prise)
empezar lección
go up
match
empezar lección
go with
endure the lack of something
empezar lección
go without
(of clothes) lengthen
empezar lección
let down
disappoint
empezar lección
let down
allow sb to enter a place
empezar lección
let in(to)
not to punish
empezar lección
let off
reveal a secret
empezar lección
let on
release
empezar lección
let out
(of clothes) make larger
empezar lección
let out
become less strong
empezar lección
let up
suit exactly
empezar lección
be made for
go towards
empezar lección
make for
distinguish
empezar lección
make out
write out, fill
empezar lección
make out
give possession of sth to sb else
empezar lección
make over
invent
empezar lección
make up
put cosmetics on
empezar lección
make up
reconcile - pogodzić się
empezar lección
make up
compensate
empezar lección
make up for
decide
empezar lección
make up one's mind
save
empezar lección
put aside/by
communicate successfully
empezar lección
put across
store
empezar lección
put away
put sb into prison/mental hospital
empezar lección
put away
write down
empezar lección
put/ take down
suppress forcibly
empezar lección
put down
attribute to
Ona przypisuje jej ostatni sukces do ciężkiej pracy i dedykacji
empezar lección
put down to something
She puts her recent success down to hard work and dedication
propose
empezar lección
put forward
postpone
empezar lección
put off
dress oneself
empezar lección
put on
increase (in weight)
empezar lección
put on
cause to take place (show/performance)
empezar lección
put on
extinguish (fire etc)
empezar lección
put out
cause trouble
empezar lección
put out
be annoyed
empezar lección
be put out
connect by phone
empezar lección
put through
erect, build
empezar lección
put up
offer hospitality
empezar lección
put up
show in public place
empezar lección
put up
tolerate
empezar lección
put up with
resemble
empezar lección
take after
remove
empezar lección
take away
cofnąć coś (co się wcześniej powiedziało)
empezar lección
take back
identify wrongly
empezar lección
take for
give accommodation
empezar lección
take in
make clothes narrower
empezar lección
take in
fully understand
empezar lección
take in
remove clothes
empezar lección
take off
(of planes) leave the ground
empezar lección
take off
imitate
empezar lección
take off
take time as a holiday
empezar lección
take off
undertake work/responsibility
empezar lección
take on
employ
empezar lección
take on
remove
empezar lección
take out
clean (mark, dirt)
empezar lección
take out
gain control of something
empezar lección
take over
begin a habit
empezar lección
take to
like
empezar lección
take to
begin a hobby, sport, job
empezar lección
take up
fill (time, space)
empezar lección
take up
be strongly surprised
empezar lección
be taken aback
be deceived (być oszukany)
empezar lección
be taken in
refuse admittance
empezar lección
turn away
refuse an offer
empezar lección
turn down
reduce loudness
empezar lección
turn down
go to bed
empezar lección
turn in
go to the police
empezar lección
turn in
switch off
empezar lección
turn off
produce
empezar lección
turn out
prove to be
empezar lección
turn out
turn to a new page, change the TV channel
empezar lección
turn over
go to sb for help/advice
empezar lección
turn to
begin(a way of life or doing something)
empezar lección
turn to
arrive or appear (unexpectedly)
empezar lección
turn up
(of an opportunity) arise
empezar lección
turn up

Debes iniciar sesión para poder comentar.