4 Normy rozwoju narządu żucia w okresie płodowym

 0    106 tarjetas    kingakazmierczak91
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Rozwój
empezar lección
wzrost + przemieszczenie + przebudowa + zmiany jakościowe
wzrost
empezar lección
zmiany ilościowe
przemieszczenie:
empezar lección
*kości w okolicach swych połączeń: szwów, chrząstkozrostów, stawów odsuwają się od kości sąsiednich *przebiega w kierunku przeciwnym do nawarstwiania kości
Wzrost kości jest sterowany przez
empezar lección
strefy wzrostu znajdujące się w tkankach miękkich, a strefy najbardziej aktywne (wyrostki zębodołowe, szwy, guzy szczęki, chrząstkozrosty) nazywane są ośrodkami wzrostu
typy wzrostu kości:
empezar lección
I - powiększanie masy komórki /hipertrofia/, II - zwiększanie liczby komórek /hiperplazja/, III - wydzielanie substancji pozakomórkowej,
we wzroście kości występują wszystkie typy, jednak dominuje
empezar lección
hiperplazja
(etapy rozwoju) Podział Krogmana:
empezar lección
1. stadium jaja zapłodnienie - 14 dzień życia *stadium zarodka 14-50 dzień życia największe nasilenie zmian *stadium płodu 50-280 dzień życia, narodziny
Punktem wyjścia dla rozwoju trzewioczaszki były
empezar lección
łuki skrzelowe oddzielone od siebie szczelinami skrzelowymi:- jest ich 6 (piąty i szósty słabo wykształcony) - powstają około 4 tygodnia
Łuk skrzelowy pierwszy (żuchwowy)-Chrząstka dzieli się na:
empezar lección
1) Część grzbietową 2) Część brzuszna
Część grzbietową
empezar lección
tworzy wyrostek szczękowy, który zanika i powstają: - szczęka - kość jarzmowa - kość podniebienna - łuska kości skroniowej
Część brzuszna:
empezar lección
tworzy wyrostek żuchwowy, który przekształca się w chrząstkę Meckela i powstają: - młoteczek - kowadełko
Łuk skrzelowy pierwszy (żuchwowy) - Wtórnie z komórek mezenchymalnych oraz ektomezenchymalnych powstają:
empezar lección
- kość żuchwy - mięśnie żwacze - brzusiec przedni m. dwubrzuścowego, - m. żuchwowo-gnykowy, - m. napinacz podniebienia miękkiego, - m. napinacz błony bębenkowej
Łuk skrzelowy drugi (gnykowy) Z chrząstki łuku powstaje
empezar lección
chrząstka Raicherta, która przekształca się w: - strzemiączko - wyrostek rylcowaty k. skroniowej - rogi mniejsze i górna część k. gnykowej
Łuk skrzelowy drugi (gnykowy) Z zawiązków mięśniowych powstają:
empezar lección
- m. strzemiączkowy - m. rylcowo-gnykowy - część tylna m. dwubrzuścowego - mięsnie mimiczne (policzkowy, okrężny oka, potyliczno-czołowy, szeroki szyi)
21 dzień życia
empezar lección
ludzki zarodek ma wielkość 3mm, początek kształtowania się głowy;
21 dzień życia - Twarz rozwija się z powiększającej się mezenchymy i powstających wyrostków oddzielonych bruzdami:
empezar lección
2x wyrostki szczęki-tworzą wargę górną i policzki 2x wyrostki żuchwy -tworzą wargę dolną i bródkę 1x wyrostek nosowy 1x środkowy-tworzą środkową część nosa 2x wyrostki nosowe boczne -tworzą boczne części nosa
28-38 dzień życia
empezar lección
powstaje podniebienie pierwotne,
30-40 dzień życia
empezar lección
zgrubienie ektodermy w obrębie pierwotnej zatoki ustnej i rozwój zębów,
42-56 dzień życia
empezar lección
powstaje podniebienie wtórne
6 tydzień życia
empezar lección
początek rozwoju stawu skroniowo-żuchwowego przez musculus pterygoideus lateralis rozwija się chrząstka Meckela stanowiąca szynę kierunkową procesu kostnienia
7 tydzień życia
empezar lección
wyrostek nosowy środkowy ulega zwężeniu, nos wystaje z twarzy, oczy wędrują dośrodkowo, zaczyna się formować: 1. ucho środkowe 2. widoczna jest szyja 3. można rozpoznać kształt głowy 4. powstaje fossa mandibularis 5. krążek stawowy
48 dzień życia
empezar lección
podział ektodermy na listewkę zębową zewnętrzną i wewnętrzną, która daje początek zawiązkom zębów w odcinku przednim,
3-8 tydzień życia
empezar lección
rozwój twarzy jest najbardziej nasilony,
8 tydzień życia
empezar lección
zarodek ma wielkość 18mm
9 tydzień życia
empezar lección
rozwój listewki zębowej dla trzonowców mlecznych, pojawiają się ogniska wapnienia w żuchwie w kształcie litery U, powstaje torebka stawowa,
10 tydzień życia
empezar lección
powstaje processus condylaris, początek kostnienia stawu
12 tydzień życia
empezar lección
zarodek ma wielkość 60mm
2 miesiąc życia
empezar lección
głowa stanowi 50% długości całego ciała
3 miesiąc życia
empezar lección
rozwój listewki zębowej dla trzonowców stałych
6 miesiąc życia
empezar lección
początek mineralizacji kłów i trzonowców mlecznych
8 miesiąc życia
empezar lección
powierzchnie żujące i guzki trzonowców mlecznych są zmineralizowane
9 miesiąc życia
empezar lección
całe korony siekaczy mlecznych są zmineralizowane, połowy zębów bocznych są zmineralizowane, początek mineralizacji pierwszych trzonowców stałych,
szczęka powstaje z
empezar lección
połączenia wyrostka czołowego z wyrostkami szczęki, w czasie zbliżania się trzech wyrostków do siebie,
Rozwój Szczęki - warstwy nabłonka nakładają się na siebie tworząc
empezar lección
podniebienie pierwotne, a następnie zostają one zastąpione przez mezenchymę
Rozwój Szczęki - Z rowka nosowo-łzowego, który oddziela wyrostki szczękowe od fałdów bocznych powstaje
empezar lección
przewód nosowo-łzowy i woreczek łzowy
Szczęka jest zrośnięta
empezar lección
9 szwami z sąsiadującymi kośćmi
szczęka rośnie
empezar lección
do dołu i do przodu (spod czaszki)
na przedniej ścianie szczęki odbywa się
empezar lección
resorbcja
na tylnej ścianie szczęki odbywa się
empezar lección
apozycja
resorpcji ulega także
empezar lección
dno zatok szczękowych i jamy nosowej powodując wędrówkę zawiązków zębów, znajdujących się początkowo wysoko pod oczodołami, ponieważ kość wyrostka zębodołowego rośnie szybciej
kształt podniebienia zmienia się z płaskiego na
empezar lección
łukowaty
zwiększanie szerokości szczęki następuje w
empezar lección
szwie podniebiennym i na powierzchniach zewnętrznych
rozwój żuchwy - chrząstka pokrywa
empezar lección
powierzchnie stawowe głów żuchwy
żuchwa rozwija się do przodu i do tyłu
empezar lección
podobnie jak szczęka
rozwój żuchwy - ośrodki wzrostu znajdują się na wyrostku
empezar lección
kłykciowym, dziobiastym i tylnich krawędziach gałęzi żuchwy
rozwój żuchwy - resorpcja odbywa się
empezar lección
na przedniej krawędzi gałęzi żuchwy.
rozwój żuchwy - pierwsze ogniska kostnienia pojawiają się w miejscu
empezar lección
podziału nerwu żuchwowego *proces ten postępuje w kształcie litery U wokół nerwów
długość trzonu żuchwy u noworodka i dorosłego
empezar lección
u noworodka wynosi 12mm *u dorosłego 30mm
wzajemne położenie szczęki i żuchwy do 3 miesiąca życia płodowego
empezar lección
występuje tyłożuchwie fizjologiczne
wzajemne położenie szczęki i żuchwy od 3 miesiąca życia płodowego
empezar lección
na skutek intensywnego wzrostu wysuwa się do przodu żuchwa- przodożuchwie
wzajemne położenie szczęki i żuchwy od 4 miesiąca życia płodowego
empezar lección
następuje szybszy wzrost szczęki i okolicy nosowej twarzy niż żuchwy, która ponownie znajduje się w pozycji cofniętej w stosunku do szczęki *takie wzajemne stosunki szczeki i żuchwy płodu utrzymują się do urodzenia
Podniebienie Powstaje z
empezar lección
dwóch zawiązków: podniebienia pierwotnego i wtórnego
Podniebienie pierwotne
empezar lección
powstaje z przedszczęki, stanowi małą część podniebienia twardego
Podniebienie wtórne (właściwe)
empezar lección
fuzja wyrostków podniebiennych bocznych; powstają z niego: większa część podniebienia twardego, podniebienie miękkie i języczek
Odcinek międzyszczękowy (podniebienie pierwotne):
empezar lección
1. rynienka nosowa wargi górnej 2. przegroda nosowa 3. środkowa część kości szczękowej
Podniebienie wtórne - 6,5 tygodniowy zarodek
empezar lección
płyty podniebienne w pionowym ułożeniu
Podniebienie wtórne - 7,5 tygodniowy zarodek
empezar lección
płyty podniebienne w położeniu poziomym, język przemieszcza się ku dołowi
Podniebienie wtórne - 10 tygodniowy zarodek
empezar lección
płyty podniebienne zlały się
Podniebienie wtórne obejmuje
empezar lección
-podniebienie twarde do otowu przysiecznego -podniebienie miękkie
Zaburzenia w rozwoju twarzy i podniebienia
empezar lección
1. Rozszczep wargi i podniebienia 2. Skośny rozszczep twarzy 3. Poprzeczny rozszczep twarzy i podniebienia 4. Niezwykle małe usta (microstomia) 5. Niezwykle duże usta (macrostomia) 6. Brak nosa/ nozdrze pojedyncze/ rozszczep nosa
Rozszczepy przednie
empezar lección
powstają do przodu od otworu przysiecznego z powodu niedostatecznego rozwoju mezenchymy w wyrostkach szczękowych.
Rozszczepy tylne
empezar lección
powstają do tyłu od otworu przysiecznego z powodu zaburzeń rozwoju podniebienia wtórnego. Mogą dotyczyć tylko języczka lub rozciągać się przez całe podniebienie miękkie i twarde
Rozszczepy szczęki – epidemiologia
empezar lección
częstość– występowania wad rozszczepowych twarzy to średnio 1,6 – 2/1000 żywych urodzeń *w Polsce rodzi się z nią około 800 dzieci rocznie
istnieją różnice występowania rozszczepów związane z płcią:
empezar lección
*rozszczepy wargi lub rozszczepy wargi i podniebienia występują częściej u chłopców *izolowane rozszczepy podniebienia częstsze u dziewcząt
rozszczep wargi i /lub podniebienia stanowi ok.
empezar lección
65% wrodzonych anomalii rozwojowych twarzoczaszki – pierwsze miejsce pod względem częstości występowania w tej grupie zaburzeń
rozszczep wargi i /lub podniebienia powstaje wskutek
empezar lección
braku połączenia w linii pośrodkowej między parzystymi wyrostkami twarzowymi i podniebiennymi we wczesnym okresie życia płodowego
Rozszczepy szczęki – przyczyny
empezar lección
1. predyspozycje genetyczne – 20-50% 2. wpływy egzogenne: - podeszły wiek rodziców - choroby wirusowe - promienie jonizujące - próby przerwania ciąży - poronienia - zażywanie lekarstw (neuroleptyki, niektóre antybiotyki, sterydy, cytostatyki), - używki
Rozszczepy podniebienia – nazewnictwo anatomiczne
empezar lección
rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego, podniebienia twardego, miękkiego
Rozszczepy podniebienia – nazewnictwo embriologiczne
empezar lección
rozszczep podniebienia pierwotnego, wtórnego
Rozszczepy podniebienia – nazewnictwo zwyczajowe
empezar lección
“zajęcza warga”, “wilcza paszcza”
rozszczepy podniebienia pierwotnego:
empezar lección
-lewostronny – całkowity, lub częściowy -prawostronny – całkowity lub częściowy -środkowy – całkowity lub częściowy -obustronny – całkowity lub częściowy
rozszczep podniebienia wtórnego:
empezar lección
1. całkowity 2. częściowy 3. podśluzówkowy
rozszczep podniebienia pierwotnego i wtórnego
empezar lección
1. lewostronny – całkowity, częściowy 2. prawostronny – całkowity, częściowy 3. obustronny – całkowity, częściowy
Zaburzenia symetryczne
empezar lección
1) Sekwencja Pierre`a Robina 2) Dystoza żuchwowo – twarzowa = syndrom Franceschettiego
Sekwencja Pierre`a Robina - przyczyny
empezar lección
1. wrodzone zahamowanie lub brak rozwoju żuchwy 2. zewnętrzny nacisk na przednią część żuchwy w trakcie rozwoju łonowego
Sekwencja Pierre`a Robina - obraz kliniczny:
empezar lección
-mikro lub retrogenia – profil “ptasi” -mikroglozja, zapadanie się języka i utrudnienie oddychania, ssania i połykania -rozszczep podniebienia wtórnego
Dystoza żuchwowo – twarzowa = syndrom Franceschettiego - przyczyny
empezar lección
symetryczne nieprawidłowości w rozwoju I i II łuku skrzelowego
Zaburzenia asymetryczne
empezar lección
1) Dystoza uszno – żuchwowa = zespół Goldenhara 2asymetria twarzy
Dystoza uszno – żuchwowa = zespół Goldenhara przyczyny
empezar lección
zaburzenie I łuku skrzelowego
Dystoza uszno – żuchwowa = zespół Goldenhara obraz kliniczny
empezar lección
1niedorozwój lub brak gałęzi żuchwy i wyrostka kłykciowatego 2niedorozwój SSŻ 3niedorozwój małżowiny usznej, przewodu słuchowego zewnętrznego i ucha środkowego 4niedorozwój szczęki, kości skroniowej i łuku jarzmowego
asymetria twarzy - linia pośrodkowa łuku zębowego górnego i dolnego jest
empezar lección
przesunięta w stronę niedorozwiniętą
asymetria twarzy - linia zgryzowa
empezar lección
głównie tyłozgryzy, zgryzy otwarte, laterogenia
asymetria twarzy przyczyna
empezar lección
czynniki zewnętrzne działające do 3m-ca życia płodowego
Do prawidłego rozwoju potrzebne są
empezar lección
1witaminy, fosfor i śladowe ilości fluoru
brak witaminy A
empezar lección
powoduje rozszczepy, wadliwą budowę twardych tkanek zęba
brak witaminy B2
empezar lección
powoduje rozszczepy
brak witaminy D
empezar lección
powoduje krzywicę (już u płodu), upośledzenie rozwoju twardych tkanek kości i zębów
nadmiar witaminy D
empezar lección
powoduje przedwczesny zrost szwów czaszkowych
8 tydzień życia nos
empezar lección
wystaje wyraźnie poprzez zwężenie przegrody nosa
8 tydzień życia
empezar lección
- brak powiek - początek tworzenia ucha zewnętrznego, -oczy przemieszczają się do linii pośrodkowej
12 tydzień życia stosunek szczęki do żuchwy jest
empezar lección
zbliżony do normy
12 tydzień życia nos i powieki są
empezar lección
zamknięte
12 tydzień życia utworzenie podniebienia przez
empezar lección
oddzielenie jamy ustnej od jamy nosowej wyrostkami szczęki
12 tydzień życia powstaje szczęka z
empezar lección
połączenia wyrostków szczęki z wyrostkiem czołowym
5 miesiąc życia początek mineralizacji szkliwa
empezar lección
siekaczy mlecznych i pierwszego trzonowca mlecznego
5 miesiąc życia szczęka rozwija się
empezar lección
szybciej i dominuje w profilu aż do urodzenia retrogenia noworodkowa
Rozwój Żuchwy między 41 a 45 dniem powstaje
empezar lección
zagęszczenie mezenchymy - szyna kostnienia wzdłuż chrząstki Meckela
Dystoza żuchwowo – twarzowa = syndrom Franceschettiego - szpary powiek
empezar lección
charakterystyczne szpary powiekowe i ubytki na brzegach dolnych powiek
Dystoza żuchwowo – twarzowa = syndrom Franceschettiego - małżowiny uszne
empezar lección
zniekształcona małżowina uszna
Dystoza żuchwowo – twarzowa = syndrom Franceschettiego - ucho środkowe
empezar lección
zaburzenia w obrębie ucha środkowego
Dystoza żuchwowo – twarzowa = syndrom Franceschettiego - przewód słuchowy
empezar lección
zrośnięte lub zmniejszone przewody słuchowe
Dystoza żuchwowo – twarzowa = syndrom Franceschettiego - żuchwa
empezar lección
hipoplazja żuchwy (profil ptasi)
Dystoza żuchwowo – twarzowa = syndrom Franceschettiego - kość jarzmowa
empezar lección
niedorozwój kości jarzmowych
Dystoza żuchwowo – twarzowa = syndrom Franceschettiego - zgryz
empezar lección
zgryz otwarty, retrogenia
Dystoza żuchwowo – twarzowa = syndrom Franceschettiego - usta
empezar lección
szerokie usta (macrostomia)
Dystoza żuchwowo – twarzowa = syndrom Franceschettiego - podniebienie
empezar lección
rozszczep podniebienia pierwotnego i wtórnego

Debes iniciar sesión para poder comentar.