Egzamin na prawo jazdy, kategoria B, działy II-III, pytania 81 – 180

4.8  2    100 tarjetas    VocApp
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Znak ten (linia ciągła):
A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu,
B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu,
C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu.
empezar lección
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:
A. może rozpocząć wyprzedzanie pojazdu 2,
B. może wjechać na sąsiedni pas ruchu,
C. nie może najechać na linię ciągłą - na całym jej odcinku.
empezar lección
A B
Po wyprzedzaniu pojazdu, kierujący tym pojazdem powinien wjechać na prawy pas ruchu:
A. po zakończeniu wyprzedzania,
B. dopiero na końcu odcinka linii ciągłej,
C. bez sygnalizowania tego manewru.
empezar lección
A
W tej sytuacji jazda prosto tym pojazdem jest:
A. prawidłowa, gdyż na jezdni nie ma innych pojazdów,
B. prawidłowa, gdyż dopuszcza się zajmowanie dwóch pasów ruchu,
C. nieprawidłowa.
empezar lección
C
Znak ten (linia podwójna ciągła):
A. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu,
B. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu,
C. zabrania przejeżdżania na sąsiedni pas ruchu.
empezar lección
A C
Znak ten (linia podwójna ciągła):
A. rozdziela pasy ruchu na drodze jednokierunkowej,
B. rozdziela pasy ruchu o przeciwnych kierunkach ruchu,
C. zezwala na przejeżdżanie przez tę linię przy wyprzedzaniu pojazdów.
empezar lección
B
W tej sytuacji kierującemu pojazdem zabrania się:
A. najeżdżania na tę linię,
B. przejeżdżania przez tę linię,
C. zawracania na odcinku jezdni oznaczonym tą linią.
empezar lección
A B C
W tej sytuacji dopuszcza się:
A. zatrzymanie pojazdu na jezdni,
B. zatrzymanie pojazdu na poboczu,
C. postój pojazdu na poboczu.
empezar lección
B C
W tej sytuacji zabrania się:
A. zatrzymania pojazdu na jezdni,
B. postoju pojazdu na jezdni,
C. postoju pojazdu na poboczu.
empezar lección
A B
W tej sytuacji prawidłowo zaparkowany jest pojazd:
A. 1,
B. 2,
C. 3.
empezar lección
C
W tej sytuacji zabrania się:
A. zatrzymania pojazdu na poboczu,
B. zatrzymania pojazdu na jezdni,
C. postoju pojazdu na poboczu.
empezar lección
A B C
W tej sytuacji zabrania się:
A. wjazdu na pobocze,
B. zatrzymania pojazdu na jezdni,
C. postoju pojazdu na jezdni.
empezar lección
A B C
W tej sytuacji zabrania się:
A. zatrzymania pojazdu na jezdni,
B. postoju pojazdu na jezdni,
C. zatrzymania pojazdu na poboczu.
empezar lección
A B C
W tej sytuacji skręcanie w lewo jest dozwolone z pasa ruchu:
A. 1,
B. 2,
C. 3.
empezar lección
A B
W tej sytuacji zawracanie jest dozwolone z pasa ruchu:
A. 1,
B. 2,
C. 3.
empezar lección
A
W tej sytuacji z pasa ruchu 1 jest:
A. dozwolona jazda na wprost,
B. dozwolone skręcanie w lewo,
C. dozwolone zawracanie.
empezar lección
B
W tej sytuacji jazda na wprost jest dozwolona z pasa ruchu:
A. 1,
B. 2,
C. 3.
empezar lección
B C
W tej sytuacji jazda na wprost jest dozwolona z pasa ruchu:
A. 1,
B. 2,
C. 3.
empezar lección
A B C
W tej sytuacji skręcanie w prawo jest dozwolone z pasa ruchu:
A. 1,
B. 2,
C. 3.
empezar lección
B C
Jadąc pasem ruchu oznaczonym tym znakiem, kierujący pojazdem:
A. jest uprzedzony o końcu tego pasa ruchu,
B. powinien włączyć prawy kierunkowskaz,
C. powinien przygotować się do zmiany pasa ruchu.
empezar lección
A B C
Jadąc prawym pasem ruchu, kierujący pojazdem:
A. jest uprzedzony o końcu tego pasa ruchu,
B. powinien włączyć lewy kierunkowskaz,
C. powinien przygotować się do zmiany pasa ruchu.
empezar lección
A B C
Jadąc pasem ruchu oznaczonym tym znakiem, kierujący pojazdem jest:
A. uprzedzony o nakazie skrętu w prawo na najbliższym skrzyżowaniu
B. uprzedzony o końcu tego pasa ruchu,
C. zobowiązany do wjazdu na prawy pas ruchu.
empezar lección
B C
Ta linia zatrzymania:
A. zezwala na przejazd przez skrzyżowanie bez zatrzymania pojazdu,
B. zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,
C. wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu.
empezar lección
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. może skręcić w prawo, bez konieczności zatrzymania pojazdu,
B. może zawrócić, bez konieczności zatrzymania pojazdu,
C. powinien zatrzymać pojazd przed tą linią.
empezar lección
C
Ta linia zatrzymania:
A. zabrania wjazdu na skrzyżowanie,
B. wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu,
C. zezwala na kontynuowanie jazdy bez zatrzymania pojazdu, jeżeli do skrzyżowania nie
zbliżają się inne pojazdy.
empezar lección
B
Ta linia zatrzymania:
A. zobowiązuje do zatrzymania pojazdu,
B. wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu, w celu ustąpienia pierwszeństwa przejazdu,
C. uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną.
empezar lección
B
Ta linia zatrzymania:
A. zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,
B. uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną,
C. wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu, w celu ustąpienia pierwszeństwa przejazdu.
empezar lección
C
Ta linia zatrzymania:
A. wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych,
B. zezwala na zatrzymanie pojazdu częściowo za nią,
C. uprzedza o wjeździe na drogę podporządkowaną.
empezar lección
A
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają:
A. prawą krawędź jezdni,
B. lewą krawędź jezdni,
C. pasy ruchu.
empezar lección
A
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej mogą wyznaczać:
A. prawą krawędź jezdni,
B. lewą krawędź jezdni,
C. pasy ruchu.
empezar lección
B C
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy żółtej mogą wyznaczać:
A. prawą krawędź jezdni,
B. lewą krawędź jezdni,
C. pasy ruchu.
empezar lección
B C
Znak ten (trójkąt):
A. uprzedza o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu,
B. uprzedza o zbliżaniu się do drogi podporządkowanej,
C. zobowiązuje do zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem.
empezar lección
A
Ta linia przerywana wyznacza pas ruchu:
A. powolnego,
B. przeznaczony na postój pojazdu,
C. przeznaczony do ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób.
empezar lección
B
Znak ten wyznacza stanowisko postojowe dla:
A. pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne, o obniżonej sprawności ruchowe
B. pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne, o obniżonej sprawności ruchowej,
C. pojazdów przewożących zoganizowane grupy dzieci i młodzieży.
empezar lección
A B
Na powierzchni drogi oznaczonej tym znakiem zabrania się:
A. zatrzymania pojazdu,
B. postoju pojazdu,
C. jazdy pojazdem.
empezar lección
A B C
Unieruchomienie pojazdu na powierzchni drogi oznaczonej tym znakiem jest:
A. dozwolone nie dłużej niż 1 minutę,
B. dozwolone, bez opuszczania pojazdu przez kierującego,
C. zabronione.
empezar lección
C
Te znaki poziome umieszczone na pasach ruchu:
A. określają dopuszczalną prędkość jazdy,
B. określają nakazaną prędkość jazdy,
C. oznaczają wjazd do strefy ograniczonej prędkości.
empezar lección
A
Na jezdni oznaczonej tym znakiem:
A. wyznaczone jest miejsce do parkowania pojazdów,
B. wyznaczone jest miejsce przystanku, np. autobusu,
C. wyznaczona jest powierzchnia wyłączona z ruchu pojazdów.
empezar lección
B
Na powierzchni jezdni oznaczonej tym znakiem, zatrzymanie tego pojazdu jest:
A. dozwolone, w celu wysadzenia pasażera,
B. dozwolone, nie dłużej niż 1 minutę,
C. zabronione.
empezar lección
C
Na powierzchni jezdni oznaczonej tym znakiem:
A. zabronione jest zatrzymanie tego pojazdu,
B. zabroniony jest postój tego pojazdu,
C. wyznaczone jest miejsce przystanku, np. autobusu.
empezar lección
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien stosować się do znaków poziomych barwy żółtej,
B. powinien stosować się do znaków poziomych barwy białej,
C. wieżdża na odcinek drogi o zmienionej organizacji ruchu.
empezar lección
A C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien stosować się do znaków poziomych barwy białej,
B. powinien stosować się do znaków poziomych barwy żółtej,
C. może nie stosować się do znaków poziomych.
empezar lección
B
W tej sytuacji:
A. obowiązują pasy ruchu wyznaczone liniami barwy białej,
B. obowiązują pasy ruchu wyznaczone liniami barwy żółtej,
C. pasy ruchu nie są wyznaczone.
empezar lección
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. może wjechać na skrzyżowanie, utrudniając pieszemu opuszczenie jezdni,
B. powinien zatrzymać się, umożliwiając pieszemu opuszczenie jezdni,
C. powinien zachować szczególną ostrożność.
empezar lección
B C
W tej sytuacji sygnał ten:
A. zezwala na wjazd za sygnalizator, bez obserwowania ruchu na drodze poprzecznej,
B. nie zezwala na wjazd za sygnalizator,
C. dopuszcza wjazd za sygnalizator, pomimo utrudnienia pieszemu opuszczenia jezdni.
empezar lección
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. może skręcić w prawo,
B. może zawrócić,
C. powinien zatrzymać się przed linią zatrzymania.
empezar lección
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien zatrzymać się przed linią zatrzymania,
B. może skręcić w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,
C. może zawrócić.
empezar lección
A
W tej sytuacji kierujący tym pojazdem:
A. może jechać na wprost przez skrzyżowanie,
B. nie może opuścić skrzyżowania,
C. może skręcić w lewo.
empezar lección
B
W tej sytuacji kierujący tym pojazdem:
A. może skręcić w lewo,
B. może jechać na wprost przez skrzyżowanie,
C. nie może opuścić skrzyżowania.
empezar lección
A B
W tej sytuacji kierujący tym pojazdem może opuścić skrzyżowanie po:
A. krótkotrwałym zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,
B. upewnieniu się, że nie utrudni ruchu innym jego uczestnikom,
C. zmianie sygnału na zielony.
empezar lección
C
W tej sytuacji, gdy pojazd może być zatrzymany przed sygnalizatorem bez gwałtownego
hamowania:
A. można wjechać na skrzyżowanie,
B. można skręcić w prawo,
C. zabrania się wjazdu za sygnalizator.
empezar lección
C
W tej sytuacji, gdy pojazd może być zatrzymany przed sygnalizatorem bez gwałtownego
hamowania:
A. zabrania się wjazdu za sygnalizator,
B. można skręcić w lewo,
C. można zawrócić.
empezar lección
A
W tej sytuacji można wjechać za sygnalizator:
A. przy skręcaniu w prawo, niezależnie od możliwości zatrzymania pojazdu przed nim,
B. przy zawracaniu, niezależnie od możliwości zatrzymania pojazdu przed nim,
C. gdy zatrzymanie pojazdu przed nim wymagałoby gwałtownego hamowania.
empezar lección
C
Gdy pojazd nie może być zatrzymany przed sygnalizatorem bez gwałtownego hamowania,
sygnał ten zezwala na:
A. skręcenie w prawo,
B. skręcenie w lewo,
C. jazdę na wprost przez skrzyżowanie.
empezar lección
A B C
Po tym sygnale zapali się sygnał:
A. zielony,
B. czerwony,
C. czerwony i żółty.
empezar lección
B
Sygnał ten oznacza:
A. zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że pojazd nie może być zatrzymany przed nim
bez gwałtownego hamowania,
B. zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
C. że za chwilę zapali się sygnał czerwony.
empezar lección
A C
W tej sytuacji, zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić bezpośrednio przed:
A. sygnalizatorem,
B. przejściem dla pieszych,
C. jezdnią drogi poprzecznej.
empezar lección
A
W tej sytuacji, zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić bezpośrednio przed:
A. przejściem dla pieszych,
B. linią zatrzymania,
C. sygnalizatorem.
empezar lección
B
W tej sytuacji kierujący stojącym pojazdem:
A. może dojechać do sygnalizatora,
B. może dojechać do jezdni drogi poprzecznej,
C. powinien przygotować się do jazdy.
empezar lección
C
W tej sytuacji kierujący stojącym pojazdem:
A. powinien przygotować się do jazdy,
B. może wjechać za sygnalizator,
C. może ruszyć, nie przekraczając linii zatrzymania.
empezar lección
A C
Po tym sygnale zapali się sygnał:
A. czerwony,
B. żółty,
C. zielony.
empezar lección
C
W tej sytuacji kierujący stojącym pojazdem:
A. może skręcić w prawo,
B. powinien przygotować się do jazdy,
C. może przekroczyć linię zatrzymania, dopiero po zmianie sygnału na zielony.
empezar lección
B C
Ten migający sygnał:
A. ostrzega o niebezpieczeństwie,
B. nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności,
C. zabrania wjazdu za sygnalizator.
empezar lección
A B
Ten migający sygnał:
A. zabrania wjazdu na przejście dla pieszych,
B. zobowiązuje do krótkotrwałego zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych,
C. nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności.
empezar lección
C
Ten migający sygnał:
A. oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
B. ostrzega o niebezpieczeństwie,
C. zabrania wjazdu za sygnalizator, chyba że pojazd nie może być zatrzymany przed
nim bez gwałtownego hamowania.
empezar lección
B
Ten stały sygnał żółty:
A. ostrzega o utrudnieniu ruchu,
B. zabrania wjazdu za sygnalizator,
C. nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności.
empezar lección
A C
Ten stały sygnał żółty:
A. ostrzega o niebezpieczeństwie wynikającym z prowadzonych robót drogowych,
B. ostrzega o utrudnieniu ruchu,
C. nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności.
empezar lección
A B C
Ten migający sygnał:
A. zabrania wjazdu za sygnalizator,
B. oznacza, uszkodzoną sygnalizację świetlną,
C. zezwala na skręcenie w prawo.
empezar lección
A
Ten migający sygnał:
A. zezwala na wjazd za sygnalizator po uprzednim zatrzymaniu się przed nim,
B. zezwala na wjazd za sygnalizator pod warunkiem nie utrudniania ruchu innym jego
uczestnikom,
C. zabrania wjazdu za sygnalizator.
empezar lección
C
Te dwa na przemian migające sygnały czerwone
A. zezwalają na wjazd za sygnalizator, jeżeli do przejazdu nie zbliża się pociąg,
B. zabraniają wjazdu za sygnalizator,
C. oznaczają uszkodzoną sygnalizację świetlną.
empezar lección
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem nie może:
A. skręcić w lewo,
B. zawrócić,
C. jechać na wprost przez skrzyżowanie.
empezar lección
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. może skręcić w prawo bez zatrzymania się przed sygnalizatorem,
B. może skręcić w prawo po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu, że nie
utrudni ruchu,
C. powinien zatrzymać się i oczekiwać na sygnał zielony, jeżeli zamierza skręcić w
prawo.
empezar lección
B
W tej sytuacji zatrzymanie pojazdu przy skręcaniu w prawo powinno nastąpić przed:
A. sygnalizatorem,
B. jezdnią drogi poprzecznej,
C. przejściem dla pieszych na jezdni drogi poprzecznej.
empezar lección
A
W tej sytuacji, przy skręcaniu w lewo, należy:
A. zatrzymać się przed sygnalizatorem,
B. przyjąć, że nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu,
C. upewnić się, że przejazd nie spowoduje utrudnienia ruchu.
empezar lección
A C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. może jechać na wprost przez skrzyżowanie,
B. może skręcić w lewo po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu, że nie
utrudni ruchu,
C. powinien zatrzymać się i oczekiwać na sygnał zielony, jeżeli zamierza skręcić w lewo.
empezar lección
B
W tej sytuacji, po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem i upewnieniu się, że przejazd nie
spowoduje utrudnienia ruchu można:
A. skręcić w lewo,
B. jechać na wprost przez skrzyżowanie,
C. zawrócić.
empezar lección
A C
Sygnały te zabraniają:
A. skręcania w prawo,
B. jazdy na wprost przez skrzyrzowanie,
C. skręcania w lewo.
empezar lección
A B C
Sygnał ten dotyczy kierującego pojazdem:
A. skręcającego w lewo,
B. zawracającego,
C. jadącego na wprost przez skrzyżowanie.
empezar lección
A
Sygnał ten oznacza:
A. zezwolenie na skręcenie w lewo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,
B. zezwolenie na zawrócenie,
C. że podczas skręcania w lewo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.
empezar lección
C
Sygnał ten zezwala na:
A. zawrócenie, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,
B. przejazd przez skrzyżowanie w dowolnym kierunku,
C. skręcenie w lewo.
empezar lección
C
Sygnał ten dotyczy kierującego pojazdem:
A. skręcającego w lewo,
B. skręcającego w prawo,
C. jadącego na wprost przez skrzyżowanie.
empezar lección
A C
Sygnał ten oznacza zezwolenie na:
A. zawrócenie,
B. skręcenie w lewo,
C. jazdę na wprost przez skrzyżowanie.
empezar lección
B C
Sygnał ten oznacza:
A. zezwolenie na skręcenie w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed
sygnalizatorem,
B. zezwolenie na skręcenie w prawo bez dodatkowych warunków,
C. że podczas skręcania w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.
empezar lección
B C
W tej sytuacji kierującemu pojazdem:
A. zabrania się skręcenia w prawo,
B. zezwala się na skręcenie w prawo po uprzednim zatrzymaniu się przed
sygnalizatorem,
C. zezwala się na skręcenie w prawo, jeżeli przejazd przez skrzyżowanie nie utrudni
ruchu.
empezar lección
A
Sygnał ten dotyczy kierującego pojazdem:
A. jadącego w dowolnym kierunku przez skrzyżowanie,
B. jadącego na wprost przez skrzyżowanie,
C. skręcającego w prawo.
empezar lección
B
Sygnał ten oznacza:
A. zezwolenie na skręcenie w prawo,
B. że podczas skręcania w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu,
C. zezwolenie na jazdę na wprost przez skrzyżowanie.
empezar lección
A B C
Sygnał ten:
A. zabrania skręcania w prawo,
B. zezwala na skręcanie w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,
C. zabrania jazdy na wprost przez skrzyżowanie.
empezar lección
A C
Sygnał ten oznacza nakaz:
A. opuszczenia pasa ruchu, nad którym umieszczony jest nadający go sygnalizator,
B. skręcenia w prawo na skrzyżowaniu,
C. wjazdu na prawą część jezdni.
empezar lección
A C
Sygnał ten oznacza nakaz:
A. opuszczenia pasa ruchu, nad którym umieszczony jest nadający go sygnalizator,
B. skręcenia w lewo na najbliższym skrzyżowaniu,
C. wjazdu na lewą część jezdni.
empezar lección
A C
Sygnały te są przeznaczona dla:
A. pieszych,
B. rowerzystów,
C. kierujących autobusami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
empezar lección
A B C
Sygnały te są przeznaczone dla:
A. rowerzystów,
B. kierujących tramwajami,
C. kierujących autobusami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
empezar lección
A B C
W tej sytuacji dalsza jazda jest możliwa pasem ruchu:
A. 1,
B. 2,
C. 3.
empezar lección
A
W tej sytuacji dalsza jazda jest możliwa pasem ruchu:
A. 1,
B. 2,
C. 3.
empezar lección
A C
Taka postawa kierującego ruchem oznacza, że wjazd na skrzyżowanie jest:
A. zabroniony, z wyjątkiem skręcenia w prawo,
B. dozwolony,
C. dozwolony, z wyjątkiem skręcenia w prawo.
empezar lección
B
W tej sytuacji wjazd na skrzyżowanie jest:
A. dozwolony,
B. dozwolony, z wyjątkiem skręcenia w prawo,
C. zabroniony, z wyjątkiem skręcenia w prawo.
empezar lección
A
Taka postawa kierującego ruchem oznacza:
A. zakaz wjazdu na skrzyżowaniu,
B. zezwolenie na skręcenie w lewo,
C. mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału.
empezar lección
A
Taka postawa kierującego ruchem oznacza:
A. zezwolenie na skręcenie w prawo,
B. zezwolenie na zawrócenie,
C. zakaz wjazdu na skrzyżowanie.
empezar lección
C
Taka postawa kierującego ruchem oznacza:
A. mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału,
B. zezwolenie na skręcenie w prawo,
C. zakaz wjazdu na skrzyżowanie.
empezar lección
A C
Taka postawa kierującego ruchem oznacza:
A. zezwolenie na skręcenie w lewo,
B. zezwolenie na zawrócenie,
C. zakaz wjazdu na skrzyżowanie.
empezar lección
C
Taka postawa kierującego ruchem oznacza, że:
A. nastąpi zmiana dotychczas nadawanego sygnału,
B. za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący na wjazd na skrzyżowanie,
C. za chwilę będzie dawany sygnał zezwalający wjazdu na skrzyżowanie.
empezar lección
A B

Debes iniciar sesión para poder comentar.