el diccionario polaco - inglés

język polski - English

nożyczki inglés:

1. scissors scissors


Get me the scissors, please.
Why did you tear the cloth instead of cutting it with scissors?
I sometimes use scissors as a can opener.
I'd like to know when you plan to give me back the scissors I lent you.
Rock, paper, scissors.
Scissors are meant for cutting but can also be used to stab.
Rock breaks scissors. Scissors cut paper. Paper smothers rock.
Use kitchen scissors to remove the skin from the chicken.
She usually uses nail scissors.
I can't cut with the scissors because they are totally blunt.
I was using scissors when I cut my hand.
Don't play with scissors! They're not for children!
Are these scissors sharp or blunt?
I will make dressing. Can you bring me scissors?
Jay picked up the old scissors.

Inglés palabranożyczki"(scissors) ocurre en conjuntos:

Pirwszy dzień w pracy - słówka angielskie
Rzeczowniki posiadające tylko liczbę mnogą
unit 0 obowiązkowe English Class A1
00 PRZEDMIOTY New English Zone 1 - Starter Unit
Stay Focused 3 - słowniczek str. 9

2. pair of scissors pair of scissorsInglés palabranożyczki"(pair of scissors) ocurre en conjuntos:

test your vocabulary 1
słówka na kartkówkę
słowka na 04.10.18
Moja pierwsza lekcja
Lesson 55 - 21.05.2018

3. shears shears


They use electric shears for sheep shearing.
to cut the hedge with shears

Inglés palabranożyczki"(shears) ocurre en conjuntos:

angielski zawodowy słówka
ang zawodowy 2
beauty salon
ang zawodowy