el diccionario polaco - inglés

język polski - English

ładowarka inglés:

1. charger


I can't find my charger.
Have you seen my phone charger?
My battery is flat, I need a charger.
We use a charger to charge batteries.

Inglés palabraładowarka"(charger) ocurre en conjuntos:

Unit 12: Modern technology & Mobile phones
UNIT 1 1.3 - LIFESTYLES (komunikacja)
Zakwaterowanie + ekwipunek - 6 dział;)
wyposażenie biura, przedmioty osobistego użytku
Gateway 4 - Unit 9 - Nauka i technika

2. phone charger


I put my phone charger into a socket.
Have you seen my phone charger? My battery is running out.

Inglés palabraładowarka"(phone charger) ocurre en conjuntos:

12 Korzystanie z nowych technologii
Vocabulary pp, 102-103 Technology
Lesson 1 Subject: First lesson. Welcome!(and welco...
dział 5 new nterprise B1+
nauka i technika Dawid kl8

3. battery chargerInglés palabraładowarka"(battery charger) ocurre en conjuntos:

New Matura Success Unit 2
słówka na 28.11
rzeczy na podroz

4. loaderInglés palabraładowarka"(loader) ocurre en conjuntos:

Budownictwo_słownictwo spejalistyczne
Angielski stopień II