el diccionario italiano - polaco

italiano - język polski

sedici polaco:

1. szesnaście szesnaście


Mam szesnaście lat.
Jeśli ona ma szesnaście lat, to nie może głosować.
Widzę szesnaście komputerów.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
W przyszłym miesiącu będę miał szesnaście lat.
Tylko szesnaście procent nauczycieli w tej szkole to kobiety.

Polaco palabrasedici"(szesnaście) ocurre en conjuntos:

Environmental problems and solutions
Hubert - Lekcja 10 (liczby)
liczebniki główne i porządkowe
Liczebniki, dni tygodnia, pory roku, czas (l. 2 au...
liczebniki włoskie 1-30-100