el diccionario inglés - polaco

English - język polski

profession polaco:

1. zawód wymagający kwalifikacji zawód wymagający kwalifikacjiPolaco palabraprofession"(zawód wymagający kwalifikacji) ocurre en conjuntos:

Dane osobowe i wygląd zewnętrzny Dział 1 lekcja 1 ...
Miejsca pracy, czynności i obowiązki
macmillan repetytorium unit 4 (WSZYSTKIE)
Macmillan matura 2015 Unit 4 słówka
113. W POSZUKIWANIU PRACY

2. profesja profesjaPolaco palabraprofession"(profesja) ocurre en conjuntos:

SŁÓWKA Z DNIA 22.09.2020
Zawody, przymiotniki i zwroty związane z pracą, mi...
kartkowka ze slowek 2
Cities towns 1 i 2
słowo na niedziele (praca)

3. zawód wymagający wysokich kwalifikacji zawód wymagający wysokich kwalifikacjiPolaco palabraprofession"(zawód wymagający wysokich kwalifikacji) ocurre en conjuntos:

Unit 4 - Wybór zawodu i poszukiwanie pracy
wybór zawodu i poszukiwanie pracy
wybór zawodu i poszukiwanie pracy
Angielski 4 dział (2 część)
kinds of work-rodzaje pracy

4. zawód zawód


wykonywać zawód
Mój zawód to nauczyciel./Z zawodu jestem nauczycielem.
Zawód kierowcy nie jest tak łatwy, jak można by sądzić.
Poszedłem ostatnio do dentysty. Zrobił odcisk i rentgen zębów, że niby na wszelki wypadek. Niezły zawód...
Mamy z żoną ten sam zawód - jesteśmy nauczycielami. Ona uczy angielskiego, a ja portugalskiego.
Podwodny archeolog to niezwykły zawód.
To, czym ona się zajmuje, to więcej niż hobby – to coś jakby zawód.
Ten zawód jest atrakcyjny dla kobiet.
Handel ryżem to, jak wiadomo, zawód schyłkowy.
W miejscu oznaczonym jako 'zawód' wpisała 'oficer policji'.
Kiedy dorosłem, również wybrałem ten zawód
On zapytał się mnie, jaki jest mój zawód. Odpowiedziałem, że pracuję jako nauczyciel języka angielskiego.
Proszę podać nazwisko, wiek i zawód.
Mój zawód to krawcowa, ale długo nie pracowałam w tym zawodzie.
Pokryła zawód uśmiechem.

Polaco palabraprofession"(zawód) ocurre en conjuntos:

3.1. The choice of the right profession
3.1. The choice of the right profession
CZŁOWIEK - Dane personalne, Wygląd zewnętrzny
Leksyka - 17.11 (words easily confused)
A23: Słówka z tablicy WRZESIEŃ

5. zawód wymagający kwalifikacji i doświadczenia zawód wymagający kwalifikacji i doświadczeniaPolaco palabraprofession"(zawód wymagający kwalifikacji i doświadczenia) ocurre en conjuntos:

3/3 cz. 1 unit 4
Zwroty związane z pracą
Praca część 1
repetytorium praca
work activities

6. zawód profesja zawód profesjaPolaco palabraprofession"(zawód profesja) ocurre en conjuntos:

a hard days work
slowka ang k

7. z zawodu z zawodu


On z zawodu jest lekarzem.
Mój ojciec jest architektem z zawodu
Kim jesteś z zawodu?
Ona z zawodu jest psychoterapuetką.
Ona z zawodu jest informatykiem

Polaco palabraprofession"(z zawodu) ocurre en conjuntos:

very first lesson
personal development
praca zawody

8. profesja zawód profesja zawódPolaco palabraprofession"(profesja zawód) ocurre en conjuntos:

Unit 2: vocabulary, listening, challenge
Vocabulary bank - człowiek
ANGIELSKI DZIAŁ II

9. zawód wyuczony zawód wyuczonyPolaco palabraprofession"(zawód wyuczony) ocurre en conjuntos:

Słownictwo związane z pracą

10. wymagający kwalifikacji wymagający kwalifikacji11. zawód p zawód pPolaco palabraprofession"(zawód p) ocurre en conjuntos:

Personal details
dane osobowe
1 dane osobowe

12. zawód wymagający kwalifikacji doświadczenia zawód wymagający kwalifikacji doświadczeniaPolaco palabraprofession"(zawód wymagający kwalifikacji doświadczenia) ocurre en conjuntos:

słówka strona 68

13. wyuczony zawód wyuczony zawódPolaco palabraprofession"(wyuczony zawód) ocurre en conjuntos:

Amgoelski zawodowy

14. zawodu zawodu


On jest dentystą z zawodu.
Jest z zawodu nauczycielem angielskiego.
Jest z zawodu lekarzem.
On dobrze nadaje się do zawodu nauczyciela.
Kim z zawodu jest twój ojciec?
Jestem nauczycielem językach obcych z zawodu i też pracuję jako tłumacz.
Kim ona jest z zawodu?
Jestem tancerzem z zawodu, zajmuję się uczeniem tańca jazzowego.
On jest z zawodu dentystą.
Jestem policjantem z zawodu.