el diccionario inglés - polaco

English - język polski

policy polaco:

1. polityka polityka


Uważam, że nasza polityka powinna być tak surowa jak to tylko możliwe.
Nie interesuje mnie polityka.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
Polityka go nie interesowała.
Polityka to nauka o tym, co kto dostaje, kiedy i dlaczego.
Obecnie polityka zagraniczna i wewnętrzna są ze sobą ściśle powiązane.

Polaco palabrapolicy"(polityka) ocurre en conjuntos:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 600...
ethnical issues+useful phrases module 1
1) Struktura państwa i urzędy
PRZYDATNE ZWROTY 1 MODULE (CZŁOWIEK)
państwo i społeczeństwo korki 1

2. zasada zasada


zasada równości, porządku prawnego
Ta zasada ciebie również dotyczy.
Jesteśmy zorganizowani na demokratycznych zasadach
jakby była jakaś zasada
To jest podstawowa zasada polskiego prawa. W zasadzie nie ma powodu, żeby tak myśleć.
W Japonii obowiązuje zasada „pierwszeństwa zgłoszenia”.

Polaco palabrapolicy"(zasada) ocurre en conjuntos:

Live Beat 4 - słówka z działu 10
słówka angielski D, E, F,G
Słównictwo 9d i 10a
Shopping around pt.5
Chlejsonship League

3. strategia strategia


Jaka jest nasza strategia na wygranie konkursu filmowego? Potrzebujemy planu.
Ta strategia niesie ze sobą liczne zagrożenia.

Polaco palabrapolicy"(strategia) ocurre en conjuntos:

książka VOICES 2: UNIT 7
Lekcja środa 27.10.21
voices 2 cz. 7 II cześć
państwo i społeczeństwo
slowka unit 14

4. polityka gospodarcza polityka gospodarczaPolaco palabrapolicy"(polityka gospodarcza) ocurre en conjuntos:

sprawdzian angielski

5. polityka sposób postępowania polityka sposób postępowaniaPolaco palabrapolicy"(polityka sposób postępowania) ocurre en conjuntos:

Struktura państwa i urzędy
Państwo i społeczeństwo

6. polityka firmy polityka firmyPolaco palabrapolicy"(polityka firmy) ocurre en conjuntos:

A90 13.11.2015

7. taktyka taktykaPolaco palabrapolicy"(taktyka) ocurre en conjuntos:

Angielski Breaking news

8. polityka względem czegoś polityka względem czegoś9. polityka np gospodarcza polityka np gospodarczaPolaco palabrapolicy"(polityka np gospodarcza) ocurre en conjuntos:

STATE SYSTEM USTROJ POLITYCZNY

10. polisa ubezpieczeniowa polisa ubezpieczeniowaPolaco palabrapolicy"(polisa ubezpieczeniowa) ocurre en conjuntos:

angielski zawodowy 11
Getting insured
angielski b2+

11. sposób działania sposób działania12. policy policyPolaco palabrapolicy"(policy) ocurre en conjuntos:

English matter 11.2019

13. polityka strategia polityka strategiaPolaco palabrapolicy"(polityka strategia) ocurre en conjuntos:

state and politics
U14 State&Society

14. ubezpieczenie ubezpieczenie


Będziesz musiał wykupić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
Jeśli chcesz pojechać za granicę musisz wykupić ubezpieczenie
Wszystkie szkody zostaną pokryte przez ubezpieczenie.
1. Będziesz musiał wykupić ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. / 2. Wszystkie szkody zostaną pokryte przez ubezpieczenie. / 3. Co obejmuje ubezpieczenie?
Składki na ubezpieczenie społeczne zostały potrącone z wynagrodzenia.
ubezpieczenie zdrowotne
Ile to będzie włączając ubezpieczenie i podatek?
Na wypadek opóźnienia w dostarczeniu mamy ubezpieczenie specjalne.
To będzie 25 dolarów dziennie włączając ubezpieczenie.
przed wyjazdem z Polski muszę wykupić ubezpieczenie
Myślę, że mam ubezpieczenie w domu.
Moje ubezpieczenie jest ważne do jutra.
Twoje ubezpieczenie nie obejmuje utraty dochodów
Myślę, że powinniśmy kupić ubezpieczenie od włamań.
Ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku pokryje wszystkie koszty.

Polaco palabrapolicy"(ubezpieczenie) ocurre en conjuntos:

Strony do 22

15. polityka zasady polityka zasady16. polisa polisaPolaco palabrapolicy"(polisa) ocurre en conjuntos:

Lekcja III (41-60)

17. metoda działaniaPolaco palabrapolicy"(metoda działania) ocurre en conjuntos:

Angielski Wojsko