Czynności - Activities

3.5  2    33 tarjetas    VocApp
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
być
Miło tu być.
empezar lección
be
It's nice to be here.
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
empezar lección
have
I don't have any money.
chcieć
Czego chcesz?
empezar lección
want
What do you want?
musieć
Musisz kupić bilet.
empezar lección
must
You must buy a ticket.
móc
Możesz mi pomóc?
empezar lección
can
Can you help me?
dać
Możesz mi dać 5 dolarów?
empezar lección
give
Can you give me 5 dollars?
iść
Chcę iść na piechotę.
empezar lección
go
I want to go on foot.
lubić
Lubię to.
empezar lección
like
I like it.
robić
czynić
Co robisz wieczorami?
empezar lección
do
"Do" to także tzw. czasownik posiłkowy (pierwsze wystąpienie w przykładzie). Służy do tworzenia pytań i negacji (+ "not") w czasie teraźniejszym (Present Simple).
What do you do in the evenings?
robić
wytwarzać, produkować
Moja mama robi smaczne ciasta.
empezar lección
make
My mum makes delicious cakes.
wiedzieć
Nie wiem.
empezar lección
know
I don't know.
szukać
dowolnego wyjścia z budynku
Szukam wyjścia.
empezar lección
look for
I'm looking for exit.
jeść
Chciałbym zjeść coś typowego dla tego regionu.
empezar lección
eat
I would like to eat something typical for this region.
pić
Napijesz się trochę wina?
empezar lección
drink
Would you like to drink some wine?
spać
Śpij dobrze.
empezar lección
sleep
Sleep well.
zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
empezar lección
visit
Tomorrow we will visit the old town.
dostawać
coś
Kiedy dostanę swoje danie?
empezar lección
get
When will I get my dish?
dostawać się
gdzieś
Muszę dostać się na stację kolejową.
empezar lección
get
I must get to the train station.
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
empezar lección
use
Our program is easy to use.
widzieć
Byłem wczoraj w barze i Cię nie widziałem.
empezar lección
see
I was in the bar yesterday and I didn't see you.
przychodzić / pochodzić
Skąd pochodzisz?
empezar lección
come
Where do you come from?
mówić
Mówisz po angielsku?
empezar lección
speak
Do you speak English?
rozmawiać
Chcę rozmawiać z szefem.
empezar lección
talk
talk to / with somebody about something
I want to talk to the boss.
powiedzieć
Chcę ci coś powiedzieć na osobności.
empezar lección
tell
I want to tell you something in private.
mówić komuś
Mówię ci, spodoba ci się.
empezar lección
tell
I tell you, you will like it.
kosztować
Ile kosztuje piwo?
empezar lección
cost
How much does a beer cost?
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
empezar lección
buy
I would like to buy a bottle of water.
płacić
Kto za to zapłaci?
empezar lección
pay
Who pays for this?
pożyczać
coś od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?
empezar lección
borrow
borrow something from somebody
Can I borrow your book?
pożyczać
komuś coś
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
empezar lección
lend
lend somebody something
I will not lend you my toothbrush.
zamykać
Możesz zamknąć okno?
empezar lección
close
Can you close the window?
otwierać
Kiedy otwiera się bank?
empezar lección
open
When does the bank open?
oglądać
Czy lubisz oglądać filmy?
empezar lección
watch
Do you like watching films?

Debes iniciar sesión para poder comentar.