A 0 personas le gusta esto. Me gusta!

sveng1 sveng1

Estoy en VocApp desde hace 329 días. Soy el autor de 19 lecciones . La última vez que estuve en VocApp, fue el 2018-05-28 15:33:54.

Mis intereses

sueco

Tarjetas creadas por mí


You already know that:) - Det känner du redan:)
Questions - Frågor
Things - Saker
Attributes - Egenskaper
10 words in 10 seconds - 10 ord i 60 sekunder
Courtesy phrases - Hövlighet
People - Personer
Activities - Handlingar
Untranslatable - Oöversättliga ord
And, or, but, so... - Och, eller, men, så...
Grammar - Grammatik
Space - Utrymme
Useful expressions - Användbara fraser
Time - Tid
Numbers - Ett tal
Be and have - Att vara och att ha
Typical textbook conversation;) - En typisk konversation ur en textbok;)
To start a conversation - Att besvära personer
Learning new things - Att lära sig nya saker

Debes iniciar sesión para poder comentar.