A 0 personas le gusta esto. Me gusta!

kulakowska kulakowska

Estoy en VocApp desde hace 1911 días. He usado VocApp 5 días. Llevo 0 días seguidos aprendiendo. Soy el autor de 271 lecciones . La última vez que estuve en VocApp, fue el 2019-11-21 10:47:09.

Mis intereses

angielski, inglés

Tarjetas creadas por mí


Szkoła - School
Ciało - Body
Święta - Festivals
Rodzina - Family
Zawody - Jobs
Jedzenie - Food
Zwierzęta - Animals
Zabawki i zabawy - Toys and games
Obowiązki domowe - Household chores
Dom - House
Zwierzęta - Pets and animals
Święta - Festivals
Rodzina - Family
Komputer - Computer
Przyroda i kosmos - Nature and space
Czas wolny - Free time
Sporty - Sports
Części ciała - Body parts
Zdrowie - Health
Jedzenie - Food
Miejsca - Places
Lato - Summer
Szkoła - School
Komputer i Internet - Computer & the Internet
Czynności - Activities
Przymiotniki - Adjectives
Królestwo zwierząt - Animal kingdom
Zabawki - Toys
Rodzina - Family
Święta - Festivals
Sport - Sport
Jedzenie - Food
Czynności i pory dnia - Activities and day times
Przyroda - Nature
Letnie aktywności - Summer activities
Sztuka - Art
Zwroty grzecznościowe: Greetings, goodbyes and polite expressions
Dane osobowe - Personal details
Wygląd zewnętrzny - Appearance
Ubrania - Clothes
Cechy charakteru - Personality
Zainteresowania - Hobbies
Przydatne zwroty: O mnie - Useful phrases: About me
Mój dom, moja okolica - My house, my neighbourhood
Meble i elementy domu - Furniture and house elements
Czynności domowe - House activities
Przyimki miejsca - Prepositions of place
Użyteczne zwroty - Useful phrases
Przedmioty szkolne - School subjects
Pomieszczenia szkolne - School places
Akcesoria szkolne - School accessories
Szkolne słowa - School words
Szkolne czynności - School verbs
Polecenia szkolne - School commands
Szkoła: przydatne zwroty - School: useful phrases
Zawody - Jobs
Miejsca pracy - Workplaces
Czynności w pracy - Work activities
Określenia pracy - Work adjectives
Cechy charakteru - Personal qualities
Praca: przydatne zwroty - Work: useful phrases
Czynności domowe - House activities
Czas wolny - Free time
Sztuka, media, internet - Art, media, internet
Jak często? - How often?
Czas wolny: przydatne zwroty - Free time: useful phrases
Napoje - Drinks
Słodycze - Sweets
Posiłki - Meals
Produkty zbożowe - Cereal
Nabiał - Dairy products
Jedzenie: różne - Food words
Ilości - Quantities
Naczynia kuchenne - Utensils
Czynności kuchenne - Kitchen activities
Jedzenie: przymiotniki - Food adjectives
Potrawy - Dishes
Jedzenie: przydatne zwroty - Food: useful phrases
Sklepy i usługi - Shops and services
Produkty - Products
Pieniądze: czasowniki - Money: verbs
Sklep: słówka - Shopping words
Zakupy: przydatne zwroty - Shopping: useful phrases
Rodzaje urlopów - Types of holiday
Miejsca do zwiedzania - Places to visit
Wakacje: czynności - Holiday activities
Kierunki - Directions
Podróżowanie - Travelling
Podróżowanie: przydatne zwroty - Travelling: useful phrases
Urodziny - Birthday
Świętowanie: słówka - Festivals: vocabulary
Święta i uroczystości - Holidays and festivals
Boże Narodzenie - Christmas
Wielkanoc - Easter
Muzyka - Music
Kraje, narodowości, języki - Countries, nationalities, languages
Przymiotniki - Adjectives
Przydatne zwroty: święta i daty - Useful phrases: festivals and dates
Dyscypliny sportowe - Sports disciplines
Sprzęt sportowy - Sports equipment
Przymiotniki: sport - Adjectives: sport
Sport: czynności - Sport: activities
Sport: różne - Sports: other words
Sport: przydatne zwroty - Sport: useful phrases
Ciało: części - Body: parts
Zdrowie: styl życia - Health: lifestyle
Zdrowie: dolegliwości - Health: injuries and diseases
Zdrowie: pierwsza pomoc - Health: first aid
Zdrowie: różne - Health: other words
Zdrowie: przydatne zwroty - Health: useful phrases
Pogoda - The weather
Dzikie zwierzęta - Wild animals
Ptaki - Birds
Owady i insekty - Insects
Wodne zwierzęta - Water animals
Częścia ciała zwierząt - Animals' body parts
Rośliny - Plants
Krajobraz - Landscape
Środowisko naturalne - The environment
Środowisko naturalne: przydatne zwroty - Nature: useful phrases
Człowiek: dane osobowe - People: personal data
Człowiek: wygląd - People: appearance
Człowiek: ubrania i dodatki - People: clothes and accessories
Człowiek: osobowość - People: personality
Człowiek: emocje - People: emotions
Człowiek: wyrażenia - People: phrases
Dom: wyposażenie - House: elements and accessories
Dom: przymiotniki i przysłówki - House: adjectives and adverbs
Dom: budynki - House: buildings
Dom: okolica - House: the area
Dom: miasto i wieś - House: in a city, in the country
Dom: wyrażenia - House: phrases
Szkoła: przedmioty - School: subjects
Szkoła: rodzaje szkół - School: types of school
Szkoła: pomieszczenia - School: rooms
Szkoła: akcesoria - School: accessories
Szkoła: ludzie - School: people
Szkoła: oceny i egzaminy - School: grades and exams
Szkoła: życie szkolne - School life
Szkoła: przymiotniki - School: adjectives
Szkoła: wyrażenia - School: phrases
Praca: zawody - Work: jobs
Praca: miejsca pracy - Work: workplaces
Praca: przymiotniki - Work: adjectives
Praca: czasowniki - Work: verbs
Praca: pieniądze - Work: money
Praca: słówka i zwroty - Work: words and phrases
Życie rodzinne/towarzyskie: rodzina - Social and family life: family
Życie rodzinne/towarzyskie: obowiązki - Social and family life: chores
Życie rodzinne/towarzyskie: czas wolny - Social and family life: hobbies
Życie rodzinne/towarzyskie: związki - Social and family life: relationships
Życie rodzinne/towarzyskie: uroczystości - Social and family life: festivals
Życie rodzinne/towarzyskie: czasowniki - Social and family life: verbs
Jedzenie: zboża i nabiał - Food: grains and dairy products
Jedzenie: napoje i słodycze - Food: drinks and sweets
Jedzenie: różne - Food: other
Jedzenie: opakowania, ilości - Food: packages and quantities
Jedzenie: przy stole - Food: at the table
Jedzenie: określenia - Food: adjectives
Jedzenie: posiłki - Food: meals
Jedzenie: w kuchni - Food: in the kitchen
Jedzenie: w resturacji - Food: in a restaurant
Jedzenie: wyrażenia - Food: phrases
Zakupy i usługi: sklepy - Shopping and services: shops
Zakupy i usługi: kupowanie ubrań - Shopping and services: buying clothes
Zakupy i usługi: pieniądze - Shopping and services: money
Chocolate myths
Zakupy i usługi: reklamacje - Shopping and services: complaints
Zakupy i usługi - Shopping and services
Zaukupy i usługi: reklama - Shopping and services: advertising
Zakupy i usługi: wyrażenia - Shopping and services: useful phrases
Podróżowanie: środki transportu - Travel: means of transport
Podróżowanie: w drodze - Travel: on the way
Podróż: zakwaterowanie - Travel: accommodation
Podróż: urlopy - Travel: holidays
Podróż: kierunki - Travel: directions
Podróż: wyrażenia - Travel: useful phrases
Kultura: pojęcia ogólne - Culture: general terms
Kultura: muzyka - Culture: music
Kultura: literatura - Culture: literature
Kultura: sztuka - Culture: art
Kultura: teatr - Culture: theatre
Kultura: film - Culture: film
Kultura: określenia - Culture: adjectives
Kultura: mas media - Culture: mass media
Kultura: wyrażenia - Culture: useful phrases
Sport: dyscypliny - Sport: sports
Sport: sprzęt - Sport: equipment
Sport: ludzie - Sport: people
Sport: miejsca - Sports: places
Sport: rywalizacja - Sport: competition
Sport: wyrażenia - Sport: useful phrases
Zdrowie: kontuzje i choroby - Health: injuries and diseases
Zdrowie: organy - Health: body organs
Zdrowie: służba zdrowia - Health: health service
Zdrowie: leczenie - Health: treatment
Zdrowie: tryb życia - Health - lifestyle
Zdrowie: uzależnienia - Health: addictions
Zdrowie: wyrażenia - Health: useful phrases
Technika - Technology
Komputer i Internet; Computer and the Internet
Nauki ścisłe i biologiczne - Science and biology
Praca naukowca - Scientist's job
Technologia - wyrażenia - Technology - phrases
Przyroda: krajobraz i kierunki - Nature: landscape and directions
Przyroda: pory roku i pogoda - Nature: seasons and weather
Przyroda: części ciała zwierząt - Nature: animal body parts
Przyroda: rośliny - Nature: plants
Przyroda: klęski żywiołowe - Nature: natural disasters
Przyroda: zagrożenia i ochrona - Nature: dangers and protection
Przyroda: wyrażenia - Nature: phrases
Społeczeństwo: państwo - Society: countries and states
Społeczeństwo: przestępstwa - Society: crime
Społeczeństwo: prawo - Society: law
Społeczeństwo: zwroty - Society: phrases
1-08-18
słówka z lekcji: 04-06.09.18
Kolory - Colours
Dni tygodnia - Days of the week
Pory roku i miesiące - Seasons and months
Miesiące - Months
Kolory - Colours
Urlop: przymiotniki - Holiday: adjectives
Liczby 1-20 - Numbers 1-20
Liczby 1-50 - Numbers 1-50
Pieniądze: przymiotniki - Money: adjectives
Liczby 1-10 - Numbers 1-10
Kolory - Colours
Uczucia i emocje - Feelings and emotions
Przymiotniki dla domu i okolicy - Adjectives: house and neighbourhood
Położenie - Location
Dni tygodnia i miesiące - Days of the week and months
Pogoda - The weather
Pogoda - The weather
Owoce - Fruit
Nauka i naukowcy - Science and scientists
Jedzenie: warzywa i owoce - Food: vegetables and fruit
Transport publiczny - Public transport
Zakupy i usługi: w sklepie - Shopping and services: in a shop
Jedzenie: mięso i ryby - Food: meat and fish
Zwierzęta domowe - Pets and domestic animals
Człowiek: części ciała - People: body parts
Pomieszczenia domowe - Rooms
Okresy życia - Life periods
Podróż: ekwipunek - Travel: equipment
Części ciała - Body parts
Środki transportu - Means of transport
Szkoła - School
Ubrania - Clothes
Pory roku i dni - Seasons and days of the week
Mięso i owoce morza - Meat and seafood
Kształty - Shapes
Rodzina i znajomi - Family and friends
Życie rodzinne/towarzyskie: etapy życia - Social and family life: life stages
Emocje - Feelings and emotions
Warzywa - Vegetables
Ubrania - Clothes
Ubrania - Clothes
Przyroda: zwierzęta - Nature: animals
Społeczeństwo: problemy - Society: problems
Dom: pomieszczenia - House: rooms
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
09-10-18
19-10-18
18-10-18
31-10-18
czasowniki nieregularne
czasowniki nieregularne

Debes iniciar sesión para poder comentar.