A 0 personas le gusta esto. Me gusta!

chudaolunia chudaolunia

Estoy en VocApp desde hace 1854 días. He usado VocApp 187 días. Llevo 0 días seguidos aprendiendo. Soy el autor de 112 lecciones . La última vez que estuve en VocApp, fue el 2020-11-16 19:31:01.

Tarjetas creadas por mí


FB, Animals str. 33
FB, str. 21
czynności
jedzonko
zabawki
15.11.22 Unit 3: Revision
15.12.18 Unit 5: have got
15.12.18 Unit 5: Present Continous (wear)
16.01.12 Unit 6: zwroty
16.01.12 Unit 6: Lesson 2: słówka
16.01.12 Unit 6: zdania i pytania
16.03.12: Unit 5 Lesson 10 słówka
16.03.26 Unit 6 słowka
zdania dla chętnych
16.09.07 czynności
19.09.2016 r
16.09.26: zbieramy liscie, znaczki...
16.09.27 I like traveling
16.11.13 Unit 2: zwierzeta
matematyka w zakresie od 50 do 100
16.11.19 the tallest
angielski słówka Oli
17.02.05 Unit 4 słówka
17.02.25 Unit 5: in the morning - zwroty
test z oltona unit 3 camping
17.03.18 Unit 3 I have i havent
17.03.20: Unit 5 do sprawdzianu
17.04.23: stopniownie przymiotników
1 lekcja hiszpański 5.09.2017 r.
lekcja 2 kto to? 6.09.2017.r
Pytania i odpowiedzi o dane osobowe?
przybory szkolne
22.10.2017r kraje
tema: nazywam się
słownictwo+czynności
tema: rodzina Rubena i liczba mnoga
tema: czynności+słownictwo
Zdania do testu z działu pierwszego.
przepraszam, jest w porządku itp. na kartkówke
foot-feet, wolf-wolves na kartkówke
I have got, You have got na kartkówke
przeciwieństwa
czynności-verbs
niedokończone
pory roku
IE2: Unit 1: dni tygdnia
miesiące
16.04.10 dlaczego, jak...
16.11.15 I am...
dni tygodnia
topic: where? - gdzie?
liczebniki 1-20
16.11.19 in, on, under
15.12.15 na, pod, w
IE2: Unit 1: 1-20
dom
miesiące, pory roku, dni tygodnia
tema: numery od 0 do 20 [hiszpański]
liczby do 10
być
kartkówka poprawa
tema: odmiana czasowników być, mieć [hiszpański]
16.09.19 - 20, 30...100
ten tamte
pomieszczenia
rodzina
kolory
rodzina
16.02.20 Unit 4: zwierzęta
co znajduje się w domu?
16.04.06 zwroty kartkówka
słownictwo na kartkówkę
przedmioty znajdujące się w domu
16.03.20 mnożenie do 50
17.01.04 Unit 3: zawody, czyności
Przedmioty szkolne
Słówka z pierwszego działu
przybory szkolne
do i play
16.12.11 Unit 3 słownictwo
ułóż słowa w poprawnej kolejności
What's your name?
Opowiadam o swoim jej i jego dniu
na podłodze hiszpański
18.11.01 - 2.3 różne słówka
18.11.01 - 2 czynności w kuchni
18.11.01 - 2.2 - out of class
słówka str. 33 2.5 i 2.6
18.11.24 - Unit 3.4 Talking on the phone
18.11.24 - Unit 3.4 Konstrukcje przymiotnikowe + słówka
18.11.24 - Unit 3 - TECH
18.11.24 - Unit 3 PHONE
18.12.02 - Present continous
¿Que hay en la classe? przedmioty w klasie
¿Que hay en el habitación? Co jest w moim pokoju?
W moim... En mi...
jasne-claro, patrz-mira
trzeba, umiesz
trzeba, umiesz ZDANIA
¿Que dia es hoy?
bailar
19.03.24 zawody
19.03.31 - was, were +/-/?
19.03.31 - Unit 6.1 - nazwy zawodów
19.05.11 - Unit 6 - czasowniki niregularne
19.11.05 - Unit 6.4 - jobs at home
19.09.15 - simple present?
20.04.28 irregular verbs a-d
20.04.28 irregulr verbs e-k
dane osobowe, wygląd zewnętrzny
styl
pierwiastki 27.10

Debes iniciar sesión para poder comentar.