A 1 persona le gusta esto. Me gusta!

immaculate immaculate

Estoy en VocApp desde hace 2837 días. He usado VocApp 200 días. Llevo 0 días seguidos aprendiendo. Soy el autor de 304 lecciones . La última vez que estuve en VocApp, fue el 2019-10-04 15:28:24.

Mis intereses

angielski, niemiecki

Tarjetas creadas por mí


school
being at school/learning- uczęszczać do szkoły/uczyć się
school year - rok szkolny
examinations-egzaminy
school subjects
teachers an students
come rain or shine
one the go
POLICE
culture corner
everyday english
weekend market
food & drinks
skills
life in the past
curricular
long ago
czasowniki nieregularne 1
ancient civilisations
czasowniki nieregularne 2
culture corner
everyday english
lost cities
heroes&villains
skills
dział 1 -new english file
1 dział -new english file cz2
kapitel 4
new english file 2 cz1
new english file 2 cz2
have you ever...?
amazing adventures
travel experiences
3 new english file
4 new english file
culture corner
everyday english
cultural habits
technology
skills
new english file 5
new english file 6 cz1
new english file 6 cz2
strona 1
new english file 7
new english file 8
new english file 9
home and away
in the streets
vocabulary bank
zgadzanie się ze zdaniem rozmówcy
niezgadzanie się ze zdaniem rozmówcy
types of school-typy szkoły
people in school-ludzie w szkole
the school bulding-gatunek szkoły
going to-uczęszczać/leaving-opuszczać/finishing school-kończyć szkołę
being at school-uczęszczać do szkoły/learning-uczyć się
examinations-egzaminy
school subjects-przedmioty szkolne
teachers and students
die familie von heute
hot spots
culture corner
everyday english
survival
healthy/unhealthy lifestyle-zdrowy/niezdrowy styl życia
accidents-wypadki/addictions-uzależnienia/illnesses-choroby
treatment-leczenie/getting better-uzdrowienie
health care-ochrona zdrowia
alternative medicine-medycyna alternatywna
Kinds of houses and flats-rodzaje domów i mieszkań
location-położenie
size and cendition-rozmiary i kondukcja
in the house-w domu
equipment-wyposażenie/decoration-dekoracje
bathroom-łazienka
bedroom-sypialnia
sitting room/living room-salon
kitchen-kuchnia
hall-korytarz
looking after a house-dbanie o dom
leaving and returning to your house-opuszczać i powracać do domu
renting and buying-zamawiać i kupować/selling a house/flat-sprzedawać dom/mieszkanie
stages in life-okresy życia
family members-członkowie rodziny/acquaintances-znajomi
family and social relationships-rodzina i związki społeczne
daily routine-rutyna dzienna
leisure time
festivals-festiwale/celebrations-uroczystosci
kinds of work-rodzaje pracy
at work-w pracy
out of work-poza pracą
looking for a job-poszukiwać pracę
people at work-ludzie w pracy
jobs-prace
means of transport-rodzaje transportu
travelling-podróżowanie
costam
travelling aborad-podróżowanie za granicą
at the airport/railway/coach station-na lotnisku/na przystanku pociągowym/tramwajowym
at a hotel-w hotelu
going on holiday
accidents-wypadki/disasters-katastrofy
food-jedzenie (mięso)
food (fish)
food (dairy products)
food (bread)
food (sweet food, fruit)
food (vegetables)
things added to food-rzeczy dodawane do żywności
quantities
food and health
diet-dieta
cooking-gotowanie
meals-posiłki
restaurants
shopping-zakupy (kinds of shops)
going shopping
advertising
banking and insurance-banki i ubezpieczenie
personal identification
appearance (1)
appearance (2)
human being-informacje o człowieku
marital status-status materialny
apearance (1)
apearance (2)
personality
clothes
feelings and emotions
rozpoczynanie rozmowy
Uzyskiwanie informacji
udzielanie wskazówek
Przepraszanie
robienie zakupów
reklamowanie
opis ilustracji
opis danych statystycznych
personality/feelings
useful phrases
places of residence
areas to live in
rooms
furniture&household objects
outside the house
adjectives
chores/looking after the house
renting a flat
useful phrases
opis przedmiotów
wyrażanie uczuć
wyrażanie przypuszczenia
zastanawianie się
podawanie przykładów
podsumowanie
notatka/wiadomosć
ogłoszenie
list prywatny
nonom
personality (2)
clothes (2)
feelings and emotions (2)
Art
literature, theatre and film (1)
literature, theatre and film (2)
zaproszenie
list formalny
list formalny 2
press, radio and television (1)
press, radio and television (2)
music
sport (1)
sport (2)
sport (3)
work
subjects
types of school
people in school
school rooms/areas
at school (nouns)
at school (useful phrases)
at school (adjectives)
marks and requirements (nouns)
marks and requirements (useful phrases)
extracurricular activities (nouns)
extracurricular activities
extracurricular activities (phrasal verbs)
jobs
weird jobs
adjectives describing jobs
adjectives describing people
appying for a job
applying for a job (useful phrases)
working life
working life (useful phrases)
out of work
out of work (phrasal verbs)
family members
stages og life
daily routine
daily routine (prepositions)
leisure activities
celebrations
celebrations (useful phrases)
idioms
phrasal verbs
science and technology
areas of science and scientists
computer
looooo
loooo 2
czytanie 1
weather (1)
weather (2)
plants
animals
pets/keeping pets
environment (1)
environment (2)
space
shop and services
country
government
parliament
political parties
economy
crime
kinds of crime/criminals
punishment
religious
looooooooooooooooooo
Moja lekcja
culture (1)
wymienianie w kolejnosci
wyrażanie przypuszczeń
zastanawianie się
podawanie przykładów
podsumowywanie
wyrażanie opinii
zgadzanie się ze zdaniem rozmówcy
niezgadzanie się ze zdaniem rozmówcy
prosby
udzielanie odpowiedzi na prosby
zapraszanie
przyjmowanie zaproszenia
odrzucanie zaproszenia
proponowanie
przyjmowanie propozycji
pytanie o pozwolenie
udzielanie pozwolenia
nieudzielanie pozwolenia
pytanie o radę
udzielanie rady
dziękowanie
odpowiadanie na podziękowanie
prosba o powtórzenie
rozprawka
opowiadanie
opis osoby
opis miejsca
recenzja
police
first impressions
first impressions (2)
shopaholism (1)
shopaholism (2)
shopaholism (3)
anorexia (1)
anorexia (2)
anorexia (3)
beauty at any cost (1)
beauty at any cost (2)
beauty at any cost (3)
depression (1)
depression (2)
depression (3)
obese (1)
obese (2)
a day in the life
a day in the life (2)
pytania like/would
policing the word
Policing the world (2)
zdania 1
zdania 2
zdania 3
Moja lekcja
skróty
traffic and vehicles 2
stolen car
vehicle check
traffic offences and pentalties
zdania 4
parts of car
zdania kolokwium
road signs
out in the community 1
out in the community 2
PCSo 1
PCSO 2
turists behaving badly
case studies in community policing 1
case studies in community policing 2
emergency call 1

Debes iniciar sesión para poder comentar.