sztuka ucznia się 1

 0    34 tarjetas    paullina.p
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
optymalicaja celów uczenia się, dwa kręgi wtajemniczenia 1?
empezar lección
1. znajmość racjonalnych techni zdobywania wiedzy i organizacji pracy nad jej przyswajaniem i utrwalaniem.
optymalicaja celów uczenia się, dwa kręgi wtajemniczenia 2?
empezar lección
obejmuje przede wszystkim wybór głównych celów i treści uczenia się oraz wyznaczenie jego miejsca w programie życiowym jednostki. jest strategią uczenia się
Jaka jest podstawowa zasada kolejności usprawnień?
empezar lección
usprawnienie najlepiej zaczynać od badania jego celów, właściwy wybór celu więcej znaczy niż najlepsze narzędzie wykonawcze.
co służy nadawaniu własnej edukacji najbardziej pożądanego kształtu?
empezar lección
inicjatywa i wola
Dlaczego w kształtowaniu własnej edykacji służy inicjatywa i wola? Jakie powody sprawiają, że samodzielny wysiłek ucznia jest nieodzownym elementem uzupełniającym edukację?
empezar lección
1. bo występuje stałe nienadążanie programów szkolnych za wymaganiami życia, 2. szkoła realizuje zbiorowe nauczanie i wychowanie, przez co brak jest należytego uwzględniania różnic indywidualnych w zdolnościach, zainteresowawniach, osobowości uczniów.
z czym powinno wiązać się ucznie?
empezar lección
z celami życiowymi
Jaka jest podstawa analizy celów życiowych?
empezar lección
analiza celów życiowych studentów UW w roku 1973.
jakie występują modele celówżyciowych
empezar lección
1. model elementarny celów życiowych, 2. model ambicjonalny, 3. model kreatywny
czym jest model elementrany celów życiowych?
empezar lección
główne wartości: konfort, własna rodzina, przyjazne kontakty z ludźmi, rozrywki, praca. Nie jest to model czyto konsumpcyjny, choć takie cele w nim dominują.
Czym jest model ambicjonalny?
empezar lección
naczelne watości: uznanie, sława, poczucie własnego znaczenia, posiadanie władzy. Celem osób preferucjących ten model jest wybicie się, a dobra praca to taka, która daje możliwości awansu.
Czym jest model kreatywny?
empezar lección
dominuje tu perfekcjonizm i ukierunkowanie na przeobrażenia otoczenia. uy
Jaka jest droga do lepszego wykorzystania szans życiowych i bardziej skutecznego kształtowania własnego losu?
empezar lección
optymalizacja celów naczelnych
Główne błędy jakie wyodrębniono w formułowaniu celów -błąd 1?
empezar lección
mglistość, niejasność celów.
Główne błędy jakie wyodrębniono w formułowaniu celów -błąd 2?
empezar lección
brak dokładnej wiedzy o celach nieprzedmiotowych.
Główne błędy jakie wyodrębniono w formułowaniu celów -błąd 3?
empezar lección
brak wiedzy o zależnościach pomiędzy celami a środkami.
Główne błędy jakie wyodrębniono w formułowaniu celów -błąd 4?
empezar lección
brak celów pośerdnich, niezbędnych do osiągnięcia celów końcowych.
Główne błędy jakie wyodrębniono w formułowaniu celów -błąd 5?
empezar lección
nieznajomość aktualnych tendencji rozwojowych, pozwalających uwolnić się w planowaniu życia od aktualnych, przejściowych ograniczeń i schematów.
Jaki model celów życiowych został wyróżniony jako najlepszy?
empezar lección
kreatywny model celów życiowych
jakie zasoby są potrzebne do osiągniecia celu?
empezar lección
psychologiczne i przedmiotowe
czym są instrumentalne cele posrednie zwane też autonomicznymi celami życiowymi?
empezar lección
zasoby przedmiotowe i psychologiczne czyli umiejętność, zdolność, wytrwałość.
jakie jest rozożenie celów w szkole?
empezar lección
obejmują celepsychologiczne ale pomijaja cel najważniejszy czyli strategie efektywnego działania
czym są strategie efektywnego działania?
empezar lección
opanowanie kompleksu nawyków, które warunkują efektywność wykorzystania przez nas dostepnych zasobów, sprzyjają odnoszeniu sukcesów i realizacji karier zawodowych.
Ducker - 5 praktyk postępowania zapewniających najpełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. praktyka 1?
empezar lección
1. maskymalne wykorzystnie czasu pracy, a tu głównie oszczędzanie czasu dwa sposoby: 1. aktywna obrona przed ludźmi nastawionymi na marnowanie czasu, ograniczanie strat czasu na jaki naraża niewłaściwa organizacja i niewłasciwy system informacji, 2. scalanie czasu w wielogodzinne nie zmącone dystrakcją bloki.
Ducker - 5 praktyk postępowania zapewniających najpełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. praktyka 2?
empezar lección
Dążenie do wniesienia wkładu - chęć dania od siebie czegoś autentycznie wartościowego, istotnego.
Ducker - 5 praktyk postępowania zapewniających najpełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. praktyka 3?
empezar lección
maksymalne wykorzystnie aktywów
Ducker - 5 praktyk postępowania zapewniających najpełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. praktyka 4?
empezar lección
Piertasiński - koncentracja na zasaniu przy czym powinny być spełnione następujące warunki: 1. robimy niewiele zadań ale dobrze, a nie wiele ale powierzchowanie, 2. należy ustalić priorytety i zacząć od zadań najważniejszych, 3. po wykonaniu zadania nie bierzemy się od razu za następne, lecz rewidujemy liste zadań w świetle nowej sytuacji.
Jakie są zasady określania protutetów?
empezar lección
1. koncentracja na przyszłości i na szansach, 2. szukanie własnej drogi, 3. mierzenie wysoko
Ducker - 5 praktyk postępowania zapewniających najpełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. praktyka 5?
empezar lección
podejmójąc właściwe decyzje, szukać idealnego rozwiązania nie oglądając się na jego realność i słuchając opinii innych ludzi.
Czym są zdolności według Pietrasińskiego?
empezar lección
indywidualne własciwości człowieka, które warunkują jego łatwość uczenia się.
Przejawem wysokiej zdolności są:
empezar lección
1. szybkie uczenie się, 2. transfer wprawy czyli przenoszenie tego co się nauczyliśmy na inne sytuacje, 3. osiągane poprzez wyuczenie wysokiej sprawności w jakimś działaniu
Psychologiczna kwalifikacja zdolności?
empezar lección
1. umysłowe, 2. spostrzeżeniowe, 3. psychomotoryczne
Zdolności według szewczuka?
empezar lección
czynności psychiczne i obok zdolności. 1. spostrzegania spostrzegawczość, 2. wyobrażania - wyobraźnia, 3. myślenia - inteligencja, 4. manipulowania - zręczność, 5. emocjonowania - emotywność.
Czym jest sukces?
empezar lección
zadowoleniem z tego, że potrafimy robić coś co umiemmy.
Piertasiński - co robić by osiągnąć sukces?
empezar lección
1. poznawanie siebie, 2. koncentrowanie się na mocnych stronach, 3. odnajdywanie swoich zdolności.

Debes iniciar sesión para poder comentar.