Military words

5  1    89 tarjetas    aleksandrajeziorska8
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término definición
niechętny
Moja siostra nichętna była do obwiniania i krytykowania tej osoby.
empezar lección
reluctant
My sister was reluctant to condemn or criticize that person.
potępiać
Moja siostra była niechętna żeby go potępiać.
empezar lección
condemn
My sister was reluctant to condemn him.
rzekomo
On rzekomo zabił jej brata.
empezar lección
allegedly
He allegedly shot at her brother.
zabójstwo
Policja prowadzi dochodzenie w sprawie prawdopodobnego zabójstwa.
empezar lección
homicide
Police are investigating a possible homicide.
odwet
To jest trzeci dzień najazdów odwetowych na partyzantów.
empezar lección
reprisal
This is the third day of reprisal raids against guerrillas.
partyzant
To jest trzeci dzień najazdów odwetowych przeciwko partyzantom.
empezar lección
guerilla
This is the third day of reprisal raids against guerillas.
unicestwienie
Całkowite unicestwienie.
empezar lección
annihilation
The total annihilation.
wydany
Został wydany alarm dla statków.
empezar lección
issued
An alert has been issued for ships.
narzucać
Oni narzucają ich religię.
empezar lección
impose
They impose their religion.
celem
Ruchy militarne celem, których jest zakończenie wojny domowej.
empezar lección
aimed at
Military moves aimed at ending the civil war.
zamiar
Agencja wywiadowcza wydaje się mieć zamiar sabotażu procesu pokojowego.
empezar lección
intent
The Intelligence Agency seems intent on sabotaging the peace process.
strzelec wyborowy
Mężczyzna został śmiertelnie postrzelony przez policyjnego strzelca wyborowego w czasie oblężenia.
empezar lección
marksmen
The man was shot dead by a police marksmen after a siege
oblężenie
Mężczyzna zostałzabity w czasie oblężenia.
empezar lección
siege
The man was shot dead after a siege.
wyrok, skazanie
On miał serię wyroków łącznie z zabójstwem.
empezar lección
conviction
He had a string of convictions including manslaughter.
zabójstwo
Miał serię wyroków między innymi za zabójstwo.
empezar lección
manslaughter
He had a string of convictions including manslaughter.
wymachiwać
Pojawił się w drzwiach wymachując bronią.
empezar lección
brandish
He appeared in the doorway brandishing a weapon.
zastępca szefa posterunku
empezar lección
deputy chief constable
Organ ds. Skarg
empezar lección
Complaints Authority
sądowy
Pierwsze wyniki sądowe wskazują na to, że pistolet nie był nabity.
empezar lección
forensic
The first forensic results indicaded the pistol was not fired.
poszukiwacz
Było tam wielu poszukiwaczy złota.
empezar lección
prospector
There were many gold prospectors.
wzmocnienie, posiłki
Potrzebowali wzmocnienia natychmiast.
empezar lección
reinforcement
They needed reinfocements emmediately.
rozmontować, rozbroić
empezar lección
dismantle
zgodne, zastosować się
Musisz zastosować się na naszych regół.
empezar lección
comply
You must comply with our rules.
kruszyć, walić
empezar lección
crumble
odsłonić, ujawnić
Nie mogą ujawnić prawdy.
empezar lección
reveal
They can't reveal the truth.
zobowiązanie
Muszą podpisać zobowiązanie.
empezar lección
pledge
They must sign the pledge.
izolacja
empezar lección
insulation
The problem was traced to an electrical fault which set fire to insulation.
przepustnica
Problem się pojawił kiedy dodatkowa przepustnica została zastosowana podczas lądowania.
empezar lección
throttle
The problem occured when extra throttle was applied during landing.
złe zachowanie
empezar lección
misconduct
They were guilty of misconduct.
nałożone
Kara została nałożona na dwóch generałów.
empezar lección
imposed
The punishment had been imposed on the two generals.
pobłażliwy
Kary będą widziane za granicą jako pobłażliwe.
empezar lección
lenient
The penalties will be seen abroad as a lenient.
niepodważalna
Wojsko ma niepodważalny autorytet.
empezar lección
unassailable
The military has an unassailable authority.
sabotaż
On był uznany winnym sabotażowi i został uwięziony.
empezar lección
subversion
He was found guilty of subversion and imprisoned.
niesprawiedliwy
Kary nałożone na nich są uderzająco niesprawiedliwe.
empezar lección
inequitable
The penalties imposed on theme are strikingly inequitable.
przelana krew
empezar lección
blood-shed
ostry, przenikliwy (o bólu)
Tak kara była bardzo ostra dla niego.
empezar lección
severe
This penalty was very severe for him.
nadmierny
Użyli nadmiernej siły przeciwko tłumowi.
empezar lección
excessive
They used excessive force against crouded people.
wojewoda
Polskie siły zbrojne mogą być użyte do wsparcia administracji publicznej na prośbę wojewody.
empezar lección
voivode
Polish Armed Forces can be used to support local public administration as requested by voivode.
łagodzenie
Operacje łagodzące skutki kryzysu
empezar lección
mitigation
Crisis mitigation operations
województwo
W Polsce jest 16 województw.
empezar lección
voivodeship
In Poland there are 16 voivodeships.
Stały rejon odpowiedzialności
empezar lección
Permanent Area of Responsibility
ułatwiać
Struktury zostały stworzone żeby ułatwić zarządzanie kryzysem.
empezar lección
facilitate
The structures were created to facilitate crisis management.
ocenianie
Zespół oceny wsparcia.
empezar lección
assessment
Support assessment team.
Zespół Oceny Wsparcia
empezar lección
Support Assessment Team
dotknięty
To jest dotknięty region.
empezar lección
afflicted
This is the afflicter region.
zespół wsparcia odbudowy
empezar lección
reconstruction support team
zdolność
empezar lección
capability
podejście
Żołnierze podchodzą do wroga.
empezar lección
approach
The soldiers are approaching the enemy.
ofiary śmiertelne, żniwa śmierci
Liczba ofiar śmiertelnych wojskowych była 19.
empezar lección
death toll
The army's death toll was 19.
starcie
2 dni starć spowodowały że jest zmęczony.
empezar lección
clash
Two days of clashes made him exhausted.
wchodzić w życie
empezar lección
come into force
zawieszenie broni
Zawieszenie broni było w końcu wynegocjowane latem 1953r.
empezar lección
armistice
An armistice was finally negotiated in the summer of 1953.
nagły wzrost
Był nagły wzrost walk w stolicy Bośni.
empezar lección
upsurge
There has been an upsurge of fighting in the Bosnian capital city.
usunięcie
usunięcie kogoś
empezar lección
expulsion
expulsion of somebody
wydalony
Został wydalony ze szkoły.
empezar lección
expelled
He ws expelled out of school.
dyżurna służba operacyjna
empezar lección
on-duty operational service
zasady postępowania
Sporządził nowe zasady postępowiania.
empezar lección
code of conduct
He has drawn up new code of conduct.
sporządzić, opracować
Sporządził nowy kodeks postępowiania.
empezar lección
draw up
He has drawn up new code of conduct.
poborowy
W 1923 r. wielu ludzi było poborowych do wojska francuskiego.
empezar lección
conscript
In 1923, many people were conscripted into the French army.
uważać, uznać
Został uznany za niepoczytalnego.
empezar lección
deem
He was deemed insane.
być nieposłusznym
Żołnierze będą zobligowani do bycia nieposłusznym wobec rozkazów uznanych za polityczne.
empezar lección
disobey
Soldiers will be obliged to disobey commands deemed to have a political connotation.
kamień węgielny
To uformowało kamień węgielny narodowgo pokoju.
empezar lección
cornerstone
If formed a cornerstone of the national peace.
przewiduje, zakłada (coś)
Czy kiedykolwiek przewidywałeś pracowanie z twoim brtem znowu?
empezar lección
envisage
Do you ever envisage working with your brother David again?
Rzecznik Praw Obywatelskich
empezar lección
ombudsman
rozwiązanie, rozpad
Propozycja rozwiązania wszystkich jednostek specjalnych została złożona na publicznym spotkaniu we wrześniu 2003r.
empezar lección
disbandment
The proposal for disbandment of all special units was made at a public meeting in September 2003.
zobowiązać
Żołnierze będą zobowiązani być nieposłusznym rozkazom.
empezar lección
oblige
Soldiers will be obliged to disobey commands.
niepewny
niepewny rozejm
empezar lección
tentative
tentative truce
naruszony
Rozejm został naruszony w ciągu kilku minut.
empezar lección
breached
The truce was breached within minutes.
porozumienie
Nie byli partnerami do porozumienia.
empezar lección
accord
They were not party to the accord.
okładać pięściami
empezar lección
pummel
ugiąć się, złamać się
Przywódca wydawał się ugiąć.
empezar lección
bend
The leadership appeared to bend.
napad, uderzenie
18 godzinne uderzenie (napad) wybił centrum miasta.
empezar lección
assault
An 18 hour assault has pummelled the town center.
zacumowany
Jednostka jest teraz przycumowana w Avon.
empezar lección
moored
The vessel is now moored at Avon city.
osoba, która kradnie pojazdy, aby pojeździć nimi dla zabawy
empezar lección
joyrider
rozpocząć coś, wyruszyć w coś
Nastoletni złodziej samochodów, który rozpoczął swoją hulankę kryminalną, został zwolniony za kaucją.
empezar lección
embark on something
A teenage joyrider who embarked on crime spree was allowed to release on bail.
skok życia
empezar lección
crime spree
sędzia
Został zwolniony za kaucją przez sędziów.
empezar lección
magistrate
He was released on bail by magistrates.
w areszcie
Chłopiec jest teraz w areszcie oczekując na wyrok.
empezar lección
in custody
The boy is now in custody awaiting sentence.
obrazić, naruszyć
Pozwolenie na kontynuowanie naruszania jest niesprawiedliwe dla ofiar.
empezar lección
offend
Allowing to carry on offending is an injustice to victims.
zgoda
Wziął pojazd bez zgody.
empezar lección
consent
He took vehicle without consent.
kolidować z
To koliduje z moim planem dnia.
empezar lección
interfere with
It interferes with my schedule.
przyznać się do winy
empezar lección
plead guilty
zbiec
On zbiegł z domu dziecka.
empezar lección
abscond
He absconded from a children's home.
staranował
Zabrał pojazd którym staranował wóz policyjny.
empezar lección
rammed
He took a vehicle which rammed a police car.
łącznik
oficer łącznikowy
empezar lección
liason
liason officer
poprawić, skorygować
Wspatł kroki do zmiany aktu zwolnienia za kaucją.
empezar lección
amend
He supported moves to amend the Bail Act.
ministerstwo spraw wewnętrznych
empezar lección
the Home Office
kanclerz
empezar lección
chancellor
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
empezar lección
Territorial Defense Forces Command

Debes iniciar sesión para poder comentar.