el diccionario polaco - polaco

język polski - język polski

powieść polaco:

1. w pustyni i w puszczyPolaco palabrapowieść"(w pustyni i w puszczy) ocurre en conjuntos:

środki stylistyczne

2. nowel3. der RomanPolaco palabrapowieść"(der Roman) ocurre en conjuntos:

kapitel 4 kunst

4. der Roman e5. Syzyfowe PracePolaco palabrapowieść"(Syzyfowe Prace) ocurre en conjuntos:

Rodzaje literackie lektur

6. Ważniejsze gatunek epicki w literaturze nowożytnej obejmujący utwory pracą w których występuje narrator przedstawiający fabułę