el diccionario polaco - inglés

język polski - English

znać inglés:

1. to know


to know sth from one's own experience

Inglés palabraznać"(to know) ocurre en conjuntos:

På vei - Snakker du norsk? Kapittel 2
Tytuł lekcji (np. Owce po angielsku)
Egzamin gimnazjalny słówka do ćw. 7 i 9
Słownictwo do egzaminu Cambridge Starters: Szkoła ...
Sports - other words

2. be aware of


So, we need to be aware of what kind of signals we're sending out.
you learn what to be aware of when defing new units

Inglés palabraznać"(be aware of) ocurre en conjuntos:

Unit 8- Chujki morawa powracają
czasowniki do matury

3. know knew knownInglés palabraznać"(know knew known) ocurre en conjuntos:

nieregularne czasowniki
czasowniki nie regularne
Irregular verbs

4. to know knew knownInglés palabraznać"(to know knew known) ocurre en conjuntos:

czasowniki nieregularne
korepetycje 29.01.2019
irregular verbs 2

5. be familiar with


After my presentation, you will be familiar with the latest trends in lobby design.

Inglés palabraznać"(be familiar with) ocurre en conjuntos:

operon rozsz. 2017

6. know knewInglés palabraznać"(know knew) ocurre en conjuntos:

past simple/czasowniki nieregularne
Moja pierwsza lekcja