el diccionario polaco - inglés

język polski - English

współlokator inglés:

1. flatmate flatmate


Do you get on well with your flatmates?
Kevin is my flatmate.
They're flatmates and best friends.
Try not to wake up my flatmate
There are two bedrooms in my flat: I have one and my flatmate has the other one.
I'm fed up of tidying up after my flatmates!
My flatmate and I share all the costs of living in this flat.
My flatmate isn't friendly.
Wydaje mi się, że mój współlokator jest w domu. I think my flatmate is home.
I'm your flatmate Paul.
I am Paul, your flatmate.

Inglés palabrawspółlokator"(flatmate) ocurre en conjuntos:

renting, buying, and selling, moving out
rodzaje domów i mieszkań, wynajmowanie mieszkania
Speakout_Intermediate_1.2/Men and woman
New Headway Intermediate U11
życie rodzinne i towarzyskie 4