el diccionario polaco - inglés

język polski - English

udogodnienia infrastruktura inglés:

1. infrastructure facilities infrastructure facilities