el diccionario polaco - inglés

język polski - English

tatuaż inglés:

1. tattoo tattoo


She has a tattoo of a lizard on her thigh.
Do you have a tattoo?
Would you ever consider getting a tattoo?
Tom has a tattoo on his left arm.
That tattoo is pretty ugly.
He has a tattoo of a dragon on his right arm.
Unless you cover those tattoos you'll never get the job.
I have a tattoo on my ankle.

Inglés palabratatuaż"(tattoo) ocurre en conjuntos:

Bartek English Explorer New 2 Module 4
bank słów człowiek wygląd zewnętrzny longman
Człowiek cz. 1 – Personal data & Appearance
słówka strona 15 pierwsza kolumna.
2) wiek, włosy, budowa ciała, cera