el diccionario polaco - inglés

język polski - English

opatrunek gipsowy inglés:

1. plaster cast plaster cast


Robert returned from Austria with his arm in plaster cast.
The doctor put his leg in plaster cast

Inglés palabraopatrunek gipsowy"(plaster cast) ocurre en conjuntos:

Matura Repetytorium Module 11
Starland 3 słówka strona 115
Angielski. Koło 1. cz.5
Angielski dla medyków