el diccionario polaco - inglés

język polski - English

margaryna inglés:

1. margarine margarine


Would you prefer margarine or butter?
Do you prefer butter or margarine?
We substitute margarine for butter.
You can use margarine as a substitute for butter.
Did you mistake the margarine for butter?
Can you tell butter from margarine?
There was a tub of margarine in the fridge.
Can you pass me the low-fat margarine?
That's not butter. It's margarine.

Inglés palabramargaryna"(margarine) ocurre en conjuntos:

Fiszki z książki - "Food in War Time" (Graham Lusk)
Słownik tematyczny Żywienie (strona 104)
Lesson 10, subject 3, Dairy products
Food products / Artykuły spożywcze
Longman 6. Żywienie cz. 1