el diccionario polaco - inglés

język polski - English

macocha inglés:

1. stepmother stepmother


Most children do not accept their stepmothers.
My father married his girlfriend so I now have a stepmother.
A few years ago, on Mother's Day, I gave my stepmother a locket as a present.
This is Tanya, my stepmother.
Ben was 10 years old, when his stepmother married his dad.
Her stepmother loves her like her own daughter.
Your stepmother has two children.
When my father re-married, it took us a while to get used to our stepmother.
My stepmother comes from a wealthy family.
The stepmother sneered at Cinderella.

Inglés palabramacocha"(stepmother) ocurre en conjuntos:

dział 2- kartkówka ze wszystkiego oprócz 1 kolumny
życie rodzinne i towarzyskie poziom rozszerzony LO...
Unit 3 - Życie prywatne - Rodzina (Unit 3/ VIII)
Family – Basic Polish Vocabulary
Make friends (Martial Status and ...)

2. stepmother'sInglés palabramacocha"(stepmother's) ocurre en conjuntos:

Fiszki z książki - "The Guilty River" (Wilkie Coll...
Fiszki z książki - "How John Became a Man" (Isabel...
Fiszki z książki - "Folk Tales from the Russian" (...
Fiszki z książki - "Myths and Folk Tales of Irelan...
Fiszki z książki - "Luck and Pluck or John Oakley'...