el diccionario polaco - inglés

język polski - English

fotograf inglés:

1. photographer photographer


A photographer is a person who takes photos.
Who's your favorite photographer?
You're really a good photographer.
Tom became a successful photographer.
We criticized the photographer for not rescuing the child first.
I know the photographer who took this picture.
A photographer took a photograph of my house.
She's a good photographer because she's so observant.
The photographer took some great photos.
This photographer travels to many different countries.
Jane makes a lot of photos and she wants to be photographer in the future.
I think he'll be successful as a photographer.
A woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.
She wanted to know if the photographer could remove the hat from the picture.

Inglés palabrafotograf"(photographer) ocurre en conjuntos:

Ludzie związani z kulturą l, korzystanie z kultury
Professions – Basic Polish Vocabulary
Słówka Longman Repetytorium pp str. 152
Artists and their work / Twórcy i ich dzieła
Zawody i przymiotniki opisujące pracę

2. photographer's photographer'sInglés palabrafotograf"(photographer's) ocurre en conjuntos:

usługi/ śordki płatnicze/ składanie reklamacji / h...
UNIT 7 - ZAKUPY I USŁUGI (Szymon)
słówka z działu "zakupy i usługi", repetytorium Lo...
zakupy i usługi 3
Kupowanie / Pieniadze