el diccionario italiano - polaco

italiano - język polski

mettere polaco:

1. położyć


położyć pilota na stole
możwsz położyć tę ksiązkę tutaj
Czy mógłbym się gdzieś położyć?
Powinieneś położyć karty na stół.
Uprzątnij półkę, a będziesz mógł położyć tam swoje książki.
Możesz położyć dzieci?
Gdzie mam to położyć?

Polaco palabramettere"(położyć) ocurre en conjuntos:

Verbi di base; Podstawowe czasowniki włoskie
Czasowiniki podstawowe (włoski)
Podstawowe czasowniki
czasowniki passao prossimo
czasowniki italiano

2. wkładać


wkładać płaszcz
Kiedy czyta gazetę, zawsze stara się wkładać okulary.

Polaco palabramettere"(wkładać) ocurre en conjuntos:

czynniści w kuchni
passato prossimo
Mediolanum vol. 11
Kurs wakacyjny

3. kłaść


kłaść podwaliny pod
Powinna wcześnie kłaść się i wcześnie wstawać.

Polaco palabramettere"(kłaść) ocurre en conjuntos:

500 najważniejszych czasowników po włosku 200 - 225
Czynności codzienne - attività quotidiane
Verbi + Passato Prossimo
progetto italiano unita 4
Moja pierwsza lekcja

4. zakładać


Nie powinniśmy zakładać od razu, że państwa członkowskie działają pod wpływem złej woli.
zakładać spółkę
zakładamy zakładaliśmy będziemy zakładać
Przytrzymam ci torbę, gdy ty będziesz zakładać swój płaszcz.

Polaco palabramettere"(zakładać) ocurre en conjuntos:

500 najważniejszych czasowników po włosku 100 - 125
czasowniki włoskie w 3 czasach 2