el diccionario francés - vietnamita

Français - Tiếng Việt

joue vietnamita:

1. má


Má, con có thể ăn một miếng bánh quy được không? "Không. Con không nên ăn giữa bữa ăn."
Cô ấy hôn lên má bố mình.