el diccionario francés - polaco

Français - język polski

zéro polaco:

1. zero zero


Dlaczego nie mogę dzielić przez zero?
Why can’t I divide by zero?
jeden minus jeden to zero
Przed wybraniem numeru wciśnij zero.
from zero to hero
Hasło to zero, pięć, cztery, siedem.
Woda zamarza przy zero stopni Celsjusza, prawda?

Polaco palabrazéro"(zero) ocurre en conjuntos:

Liczebniki po francusku / Chiffres - le vocabulair...
Edgard Francuski Kurs Podstawowy Lekcja 3 Liczebniki
Liczebniki główne po francusku
liczby od 0-20 po francusku
Rozdział wstępny. Liczby 0-20