el diccionario francés - polaco

Français - język polski

onze polaco:

1. jedenaście


jedenaście książek
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
On chodzi codziennie średnio jedenaście kilometrów.

Polaco palabraonze"(jedenaście) ocurre en conjuntos:

Rozdział wstępny. Liczby 0-20
Liczby – Les chiffres
Francuski, liczebniki
francuski liczby daty
Liczby po francusku