el diccionario francés - polaco

Français - język polski

aile polaco:

1. skrzydło skrzydło


skrzydło samolotu
Gęś złamała skrzydło.
wschodnie skrzydło biblioteki, kaczki machają skrzydłami
Całe lewicowe skrzydło Parlamentu Europejskiego zagłosowało za alternatywną rezolucją.
Ten ptak złamał skrzydło i nie może latać.
Moje skrzydło jest złamane.

Polaco palabraaile"(skrzydło) ocurre en conjuntos:

Moja pierwsza lekcja
L'effet papillan