el diccionario español - turco

español - Türkçe

radio turco:

1. radyo radyo


Nadiren radyo dinlerim.
Radyo, Marconi tarafından icat edilmiştir.
Sovyet Rusya'sında, radyo dinleyiciyi dinler!
Nasıl bir radyo yapılacağını bilir.
Onlar radyo dinliyorlar.