el diccionario español - polaco

español - język polski

vigilar polaco:

1. obserwować obserwować


Nie czuję się jeszcze wystarczająco pewnie, by prowadzić. Chcę tylko poobserwować, jak ty to robisz.
On lubi obserwować ptaki nad głową.
W tym miejscu możesz obserwować postępy mojej pracy

Polaco palabravigilar"(obserwować) ocurre en conjuntos:

1 lección de hoy
SPRAWDZIAN 04.11.2018
Hiszpański zeszyt
H (randomes españoles B1)
H (czasowniki)

2. pilnować pilnować


pilnować swojego nosa
Staram się siebie pilnować

Polaco palabravigilar"(pilnować) ocurre en conjuntos:

A1.2 Lección 7: ¿Cómo te ha ido el día?
como te ha ido el dia?
mundo hispanico unidad 3
hiszpański tekst s. 61
mini diccionario