el diccionario español - polaco

español - język polski

traer polaco:

1. przynosić przynosić


przynosić lepsze rezultaty
krzewy kawowe nie przynoszą /rodzą więcej owoców; przynosić zyski

Polaco palabratraer"(przynosić) ocurre en conjuntos:

Kolokwium ze słówek 9.01 (j. pisany) cz. 5
51 Lista czas nieregularne, czas przeszły dokonany
500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 175 ...
top 50 czasownikow Hiszpanski
Czasowniki nieregularne

2. przynieść przynieść


Czy mógłbyś przynieść mi książkę?
Możesz przynieść mi chusteczkę?
Proszę mi przynieść czysty talerz i zabrać brudny.
Przynieść czasopismo?
Wciąż nie mam zamówionego śniadania. Proszę je zaraz przynieść.
Co mam przynieść?
Zostawiłem klucze na stole. Możesz mi je przynieść?
Proszę mi przynieść gazetę.
bocian ma przynieść dziecko
Możemy przynieść to później.
chcę przynieść Twój płaszcz
Czy możesz przynieść mi szklankę wody z kuchni? Chce mi się naprawdę pić.
Proszę przynieść coś do jedzenia.
przynieść ręcznik
Pójdę przynieść ci kawy.

Polaco palabratraer"(przynieść) ocurre en conjuntos:

4. nieregularne w 1 os. i wyjątki
Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restaura...
Czasowniki nieregularne
H (czasowniki nieregularne)
czasowniki po hiszpańsku